Pengetips #7 – Arbeidsinntekt – tre avgjørende faktorer

I klassikeren Think and grow rich av Napoleon Hill står det at det er tre faktorer som er avgjørende for hvor høy arbeidsinntekt man vil oppnå. De tre faktorene er kvalitet, kvantitet og holdning. Selv om det også finnes andre faktorer som påvirker arbeidsinntekten, så vil det aller meste fanges opp av disse tre.

1. Kvalitet

Det er opplagt at kvaliteten på arbeidet man utfører er av avgjørende betydning for inntektsmulighetene. Arbeidstakere som er nøyaktige og alltid leverer godt utført arbeid vil som regel bli høyere verdsatt enn arbeidstakere som slurver og tar lett på arbeidsoppgavene sine.

Hvilke ferdigheter som er nødvendige for å levere god kvalitet, avhenger av hvilken type stilling man har. For en typisk kontorstilling vil det blant annet være viktig at man skriver nøyaktig og godt, at man alltid dobbeltsjekker beregninger før man leverer dem og at man tilpasser det man leverer til kompetansen til mottakeren.

2. Kvantitet

Hvor stor betydning kvantiteten på arbeidet har, vil variere veldig fra stilling til stilling. I enkelte yrker blir det sett på som nødvendig å arbeide 50 – 60 timer i uken for å lykkes, mens i andre yrker blir man utelukkende vurdert etter hva man leverer, og ikke etter hvor mye man leverer. I de fleste yrker vil det riktignok være en viss sammenheng mellom hvor mange timer man bruker på arbeidet per uke og hvilken inntekt man oppnår på sikt. De best lønnede i et firma er som regel personer som har jobbet eller jobber flere timer per uke enn gjennomsnittet.

3. Holdning

Det tredje faktoren er holdningen din. I og med at det er mennesker som fastsetter inntektsnivå, og ikke maskiner, vil som oftest en positiv og motivert person komme bedre ut enn en sutrete person som bruker mye av arbeidsdagen til å klage over alt og alle.

 

Å kjenne til disse tre faktorene vil selvsagt ikke automatisk gi deg høyere arbeidsinntekt. Det avgjørende er alltid hva man bruker kunnskapene sine til, og ikke mengden kunnskap i seg selv. Kjennskap til de tre faktorene kan derimot være et godt utgangspunkt for å sette opp en tiltaksplan for å oppnå høyere arbeidsinntekt på sikt. Her følger noen få eksempler på konkrete tiltak man kan sette i verk:

  • Kvaliteten på arbeidet man utfører kan økes ved å sette av en halv time hver dag til kompetanseøkning. Ved å lese bøker og å delta på kurs og seminarer kan man over tid styrke kompetansen sin betydelig.
  • Kvantiteten på arbeidet kan man øke ved å strukturere hverdagen på en litt bedre måte. De fleste vil klare å frigjøre noe tid ved bedre planlegging av hverdagen.
  • Holdningen sin kan man bedre ved å være bevisst på hvem man omgås. Humør og holdning smitter. Prøv derfor i størst mulig grad å tilbringe tid sammen med positive og motiverte personer. Man kan også bedre holdningen sin ved å definere ”leveregler” for seg selv. For eksempel kan man bestemme seg for at man aldri skal snakke negativt om en person som ikke er tilstede.
Annonser

1 kommentar »

  1. Verona Said,

    juli 28, 2009 @ 1:10 pm

    Bra innlegg!

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.