Er det mulig å bli rik med fast jobb og fast inntekt? Del 1

Jeg har lest mange bøker om penger og rikdom, og det slår meg at de i stor grad kan deles inn i to hovedgrupper. I den ene gruppen bøker (i denne gruppen inngår for eksempel The automatic millionaire og The wealthy barber) er ett av hovedpoengene at man kan ha en helt vanlig jobb, men dersom man sparer for eksempel 10 % av lønnen for hver måned og investerer differansen, vil man over tid opparbeide seg en stor formue. I den andre gruppen bøker (i denne gruppen inngår for eksempel The one minute millionaire og Automatic wealth) er ett av hovedpoengene at vanlig lønnsinntekt i de fleste tilfeller ikke er tilstrekkelig for å bli rik, og at man heller bør satse på egen bedrift eller jobber der hele eller deler av inntekten er resultatbasert. Hvem har rett?

Det å spare 10 % av lønnen hver måned er uten tvil en god vane, men hvis du skal bruke dette som hovedstrategi for å bli rik, må du være veldig tålmodig. Hvis du begynner med dette allerede fra du får utbetalt første lønning og fortsetter helt til du går av med pensjon, vil du utvilsomt ha opparbeidet deg en betydelig sum penger, men da har du gjerne brukt opp mot 40 år. Er det en god «tilleggspensjon» du er ute etter og er innstilt på å fortsette å arbeide til du når normal pensjonsalder, er dette en god strategi.

Har du imidlertid satt deg som mål å bli velstående lenge før du når normal pensjonsalder, holder det ikke å spare 10 % av lønnen hver måned. Etter kun fem eller ti år med denne strategien, vil nemlig totalt akkumulert beløp i de fleste tilfeller være alt for lite til at du kan leve av avkastningen. Har du bestemt deg for å bli rik i løpet av for eksempel ti år, er du derfor nødt til å ta i bruk andre strategier enn å spare 10 % av lønnen hver måned. Én måte å gjøre dette på er nettopp det å skaffe deg en jobb der hele eller deler av inntekten er basert på oppnådde resultater. Det finnes en rekke slike jobber, for eksempel selvstendig næringsdrivende innenfor mange ulike bransjer, selger, partner i et advokat- eller konsulentselskap og så videre. I slike typer jobber er det mulig å oppnå en langt høyere inntekt enn det man kunne ha oppnådd dersom man har valgt å ha fast lønn, men man må akseptere at inntekten kan variere kraftig fra år til år, og man er nødt til å stå på mer enn det de fleste andre gjør for å klare å skape en høy inntekt.

Et kjennetegn ved personer med høy inntekt er nettopp av inntekten deres varierer kraftig fra år til år. Du skal lete lenge for å finne en person som ett år tjener fem millioner, og som påfølgende år øker inntekten med 4 % hvert år. Det typiske er at slike personer ett år kan tjene fem millioner, det neste åtte millioner, deretter «kun» tre millioner, så ni millioner og så videre. De aller fleste er ikke villige til å leve med en slik usikkerhet, og velger derfor heller å ha en fast jobb med en fast inntekt. Prisen de betaler er at lønnen kun er en brøkdel av den inntekten som de som er mindre opptatt av trygghet og forutsigbarhet klarer å oppnå. Akkurat som den sikre garanterte positive avkastningen (ivertfall nominelt) på et bankinnskudd kan ses på som garantert lav avkastning, kan fast lønn ses på som garantert lav lønn.

Konklusjonen må bli:

 • Det går an å bli rik ved å spare 10 % av utbetalt lønn hver måned, men da må man være veldig tålmodig.
 • Sparer man mer enn 10 % av lønnen hver måned, vil formuen vokse i et raskere tempo, men så lenge lønnen er lav eller middels høy, vil det fortsatt ta mange år å opparbeide seg en betydelig formue.
 • En fast jobb med fast inntekt føles trygt, og dette er grunnen til at de fleste ønsker å ha en slik jobb. Prisen de betaler er imidlertid stor, i og med at de aldri vil oppnå en veldig høy inntekt i en slik jobb, og man vil derfor ofte være nødt til å arbeide mye lenger enn man egentlig ønsker.

I del 2 av dette innlegget skal jeg skrive om hvordan jeg har lagt opp min egen strategi, som langt på vei kan ses på som en hybrid mellom disse to hovedgruppene av strategier.

Annonser

4 Comments »

 1. Henrik - Målbevisst.no Said,

  april 9, 2012 @ 4:52 pm

  Flott innlegg 🙂 Ser også frem til å lese videre i neste del!

  Jeg tror det absolutt er mulig å bli rik med en vanlig karriere, men da må en kanskje også bøye litt på definisjonen av rik. Noen vil kanskje si at rik er å kunne ha en dyr livsstil med dyr bil og stort flott hus osv. Mens jeg hadde følt meg rik av å ha helt vanlige ting, men å ha en solid økonomi som byr på litt ekstra frihet, trygghet og muligheter utenom det vanlige 🙂

  Jeg er forøvrig fan av en hydridløsning og det å skaffe seg flere forskjellige inntektskilder, helst da også en blanding mellom passive og aktive inntektskilder.

 2. pengeblogg Said,

  april 10, 2012 @ 6:30 am

  Takk for det, Henrik. 🙂

  Selv om man kun er ute etter en middels høy levestandard, trenger man en ganske stor formue for å kunne leve av avkastningen av den. Har man for eksempel behov for kr 500.000 årlig, og har plassert pengene til 5 % årlig avkastning (skal man leve av den løpende avkastningen, bør man plassere pengene mer konservativt enn når man skal bygge opp formuen), trenger man en formue på 10 millioner. Og skal man i tillegg ta høyde for svingende avkastning og framtidig inflasjon, bør man ha et par millioner ekstra.

 3. Martine Said,

  april 11, 2012 @ 3:28 pm

  Liker innlegget ditt! Gleder meg til del 2.
  Må også takke for gode forslag til bøker, jeg har allerede lest noen av titlene.

 4. pengeblogg Said,

  april 11, 2012 @ 7:11 pm

  Takk for det, Martine. 🙂

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.