Millionærskolen – Investering i aksjemarkedet del 5, hvordan velge aksjefond

Det finnes mange ulike typer aksjefond, og de kan grupperes på en rekke forskjellige måter. Et viktig skille går mellom aktive fond og indeksfond.

De som forvalter aktive aksjefond har som regel som målsetting at fondet over tid skal gjøre det bedre enn den indeksen de sammenligner fondet med. Den eneste gode grunnen til å investere i aktive fond er at de over tid kan klare å skape meravkastning. Det er imidlertid mange gode grunner til å unngå slike fond:

 • Aktive aksjefond har langt høyere kostnader enn indeksfond. Det populære aktive fondet Odin Norge har for eksempel et årlig forvaltninghonorar på 2,0 %, mens det populære indeksfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV har et forvaltningshonorar på 0,3 %.
 • De fleste aktive aksjefond klarer ikke å slå indeksen over tid.
 • Suksessen til gode aktive aksjefond avhenger ofte av en dyktig enkeltperson. Dersom denne personen slutter i fondsselskapet eller dør, er det høyst usikkert hvordan fondet vil utvikle seg videre. Ofte vil et fondsselskap som mister en stjerneforvalter hevde at suksessen sitter «i selskapet», men dette er ofte bare en bløff for å holde på kundene.
 • Gode aktive aksjefond vil ofte vokse kraftig i størrelse pga. at kundene (naturlig nok) legger mye vekt på historisk avkastning. Store fond er avhengig av å kjøpe og selge store aksjeposter i de selskapene de investerer i, og dette gjør at slike fond ikke klarer å utnytte de mulighetene som måtte dukke opp i like stor grad som små fond. Det finnes derfor mange eksempler på fond som var gode i en vekstfaste, men som ble middelmådige når de ble for store.
 • I endel tilfeller vil aktive fond være såkalte «skapindeksfond». Med dette menes at fondet tar seg betalt for å være et aktivt fond, men leverer en avkastning som er sterkt korrelert med indeksens.

Her er mine anbefalinger for valg av aksjefond:

 • Et billig globalt indeksfond er det beste valget for de fleste. Hvis du vil gjøre det enkelt for deg selv, vil jeg derfor anbefale at du investerer hele eller store deler av det du skal investere i aksjefond i et slikt fond.
 • Norge er et veldig lite land og Oslo Børs er en veldig liten børs i verdenssammenheng. Det er mye høyere risiko forbundet med å investere i ett enkelt land framfor å investere globalt. Mange innbiller seg at det er tryggere å investere i Norge fordi de bor her og fordi de tror at de har god oversikt over den økonomiske utviklingen, men dette stemmer i de fleste tilfeller ikke. Dersom du likevel ønsker å investere deler av din fondsportefølje i et fond som investerer i Norge, vil jeg anbefale å begrense dette til 10 % av din fondsportefølje.
 • Dersom du ønsker å investere i aktive fond, er det to ting du bør sjekke grundig. Det første er at avkastningen til fondet for de tre eller fem siste årene har vært høyere enn indeksens. Jeg vil advare mot å kun se på siste års avkastning. Hvilke aksjer som er populære varierer i aksjemarkedet. Noen ganger er aksjer i store, solide selskaper populære, andre ganger er aksjer i små selskaper populære; noen ganger er aksjer i vekstselskaper populære, andre ganger er aksjer i verdiselskaper populære osv. At et fond gjør det bedre enn indeksen ett enkelt år kan derfor være nokså tilfeldig. Klarer imidlertid fondet å skape meravkastning i løpet av en femårsperiode, er det sannsynligvis noe mer enn tilfeldigheter ute og går. En annen konsekvens av dette er at gode aktive fond godt kan ha enkeltår der de taper mot indeksen. Det andre du må sjekke er at forvalteren som har skapt denne gode avkastningen fortsatt jobber i selskapet.
 • Unngå skapindeksfond. Den enkleste måten å identifisere skapindeksfond på er å se på en graf over avkastningen for de siste årene. Dersom avkastningslinjen for fondet følger indeksen tett, men ligger litt lavere pga. fondets kostnader, har du sannsynligvis idintifisert et skapindeksfond. Dine Penger har også med ujevne mellomrom skrevet om denne typen fond. Når et fond begynner å bli omtalt som «folkefond» i media bør du også være litt på vakt.
 • Jeg er generelt noe skeptisk til bransjefond, altså fond som investerer i selskaper innenfor en og samme bransje. Grunnen til dette er at risikoen knyttet til slike fond er høyere enn risikoen knyttet til fond som investerer i flere bransjer. Et unntak her er globale eiendomsfond. Det totale eiendomsmarkedet i hele verden er enormt, men du vil i begrenset grad investere i dette ved kun å kjøpe andeler i et indeksfond. Jeg syns derfor godt du kan ha deler av fondsporteføljen din i et globalt eiendomsfond, men ikke mer enn maksimalt 10 – 20 %.
 • Ikke invester i for mange fond. For de fleste vil det holde å investere i maksimalt tre-fem fond. Her er et eksempel på en fordeling som jeg anser som god for langsiktig investering i aksjemarkedet: 60 % i et globalt indeksfond, 30 % i et godt globalt aktivt fond og 10 % i et globalt eiendomsfond.
 • Ikke bytt fond for ofte. Som jeg skrev om i et tidligere innlegg, så vil det at du kjøper og selger så sjeldent som mulig bidra til meravkastning, rett og slett fordi du da utsetter skatten på gevinsten.
 • Hvis vi ser på veldig lang sikt, er det muligens ikke så farlig akkurat hvordan du fordeler pengene dine på ulike typer fond. Hvis du har lest pensumboken Common sense on mutual funds så husker du kanskje at det der sto om noe som kalles «reversion to the mean». Med dette menes at over tid så vil avkastningen i de fleste land, de fleste bransjer og derfor de fleste fond bli «trukket mot» gjennomsnittet. Det er imidlertid viktig å understreke at selv om dette sannsynligvis ofte vil være tilfelle, så kan det ta veldig mange år før det skjer. Et eksempel her er aksjemarkedet i Japan. Den japanske Nikkei 225-indeksen nådde en «all time high» i desember i 1989. Siden den gangen har avkastningen vært svært dårlig (selv om det i perioder har vært god stigning), og indeksen ligger fortsatt under det den gjorde for snart 25 år siden.

Hvis vi ser litt på min egen «fondshistorie», så har jeg investert i aksjefond i nesten to tiår. De første årene byttet jeg fond for ofte og påførte meg selv derfor unødvendige kostnader (tidligere var det vanlig med kjøps- og salgsgebyr, men dette er det heldigvis stort sett slutt på), men de siste årene har jeg vært flink til å holde meg til noen få fond over tid. Tidligere investerte jeg stort sett i aktive fond, og jeg har ikke solgt andelene i de fondene som over tid har gjort det godt. Dette gjør at jeg per i dag ikke har den fordelingen som jeg anbefaler ovenfor (hadde jeg imidlertid begynt å investere i dag, ville jeg ha valgt denne fordelingen). Jeg vil nødig komme med konkrete anbefalinger av hverken fond eller enskeltaksjer. Grunnen til dette er at hva som er et godt fond eller en god aksje raskt kan endre seg. Jeg kan imidlertid nevne at jeg har en god del investert i fondene Skagen Kon-Tiki og Skagen Global. Skagen Kon-Tiki har per i dag gjort det bedre enn indeksen både på tre, fem og ti års sikt, noe som er veldig bra. Fondet har siden oppstart hatt den samme hovedforvalteren, nemlig Kristoffer Stensrud. Skagen Global har gjort det bedre enn indeksen på fem og ti års sikt, men dårligere enn indeksen på tre års sikt. Forvalteren som i mange år skapte god avkastning i dette fondet, Filip Weintraub, sluttet for noen år tilbake, og siden den gang har ikke fondet gjort det like godt. Jeg nevner dette kun som to eksempler på fond som jeg har investert i og som jeg følger med på, og det er ikke ment som en anbefaling av Skagen sine fond. Det siste av de brede aksjefondene til Skagen, nemlig Skagen Vekst, har forresten gjort det dårligere enn indeksen både på tre, fem og ti års sikt, så dette fondet vil jeg ihvertfall ikke anbefale. Personlig frykter jeg at Skagen sine fond begynner å bli for store. I tillegg syns jeg de bruker alt for mye penger på statusrapporter, nettsider, kunst, informasjonsmøter osv. Jeg mener et selskap som forvalter aktive aksjefond burde bruke minst mulig på alt som ikke direkte har med selskapsanalyser og lønn til forvalterne å gjøre. Så lenge den langsiktige avkastningen er god, vil jeg imidlertid ikke selge de andelene jeg har investert i Skagen Kon-Tiki og Skagen Global. Jeg investerer dog ikke nye penger i disse fondene.

Som jeg har vært inne på tidligere, så er det mange måter å bli millionær på. Her er en god framgangsmåte dersom du ønsker aksjemarkedets gode langsiktige avkastning, men egentlig ikke ønsker å bruke noe særlig tid på dine aksjeinvesteringer:

 1. Tegn en spareavtale på minimum 20 % av utbetalt lønn hver måned i et billig globalt indeksfond.
 2. «Glem» aksjemarkedet, og bruker heller ledig tid og energi på å øke arbeidsinntekten din.
 3. Etterhvert som inntekten din øker, øker du selvsagt også det månedlige beløpet du investerer i aksjefondet.
 4. Ta tiden til hjelp.
Annonser

40 Comments »

 1. moneymaker Said,

  august 7, 2014 @ 1:41 pm

  Takk for god blogg og gode tip.

  Har du sett noe på Fondet DNB Nordic Technolog? Ser det har vært solid over en 10 års periode.

  Skal begynne å spare i Fond fra og med denne månedslønna og sitter å vurderer flere.

  Foreløpig er det DNB Nordic Technology og
  KLP AksjeGlobal Indeks IV A jeg har tenkt på..

  Hva tenker du om de to ?

 2. pengeblogg Said,

  august 8, 2014 @ 7:25 am

  Flott at du liker bloggen min, moneymaker. 🙂

  DNB Nordic Technology ser ut til å være et veldig bra aktivt fond. Både den relative avkastningen i forhold til indeksen og den absolutte avkastningen er veldig god. Så vidt jeg kan se er det den samme forvalteren som har forvaltet fondet de siste årene, men jeg har ikke gjort noen grundig sjekk av akkurat dette. Forvaltningshonoraret på 1,5 % ligger også under det endel andre aktive fond tar, så alt i alt er det veldig lite man kan utsette på dette fondet. Når et fond har levert så god avkastning som dette (over 18 % årlig de ti siste årene i gjennomsnitt), kan det være fristende å investere alle ledige midler i fondet. Dette vil jeg advare mot. Selv om dette fondet har en imponerende avkastningshistorikk, så er det er bransjefond, og det varierer hvor populære teknologiaksjer er. Det er også godt mulig at fondet etterhvert blir så stort at det mister litt av den piffen det har hatt så langt.

  KLP AksjeGlobal Indeks IV A er er trygt valg. Det årlige forvaltningshonoraret på 0,3 % er blant de laveste når man sammenligner med andre «norske» indeksfond.

  Hvis jeg var deg og skulle fordele månedlig sparing på disse to fondene, tror jeg at jeg ville ha investert 80 % i KLP AksjeGlobal Indeks IV og 20 % i DBN Nordic Technology. Hvis du ønsker å investere mer aggressivt, kan du fordele 50/50, men da ville jeg ha fulgt tett utviklingen på teknologifondet og endret fordelingen hvis avkastningen begynner å dabbe av.

 3. moneymaker Said,

  august 8, 2014 @ 8:07 am

  Det var i utgangspunktet det jeg hadde tenkt.
  Jeg hadde en strategi på 70/30 henholdsvis DNB/KLP

  Planen er egentlig sette i to fond frem til jeg har 20 k investert og har gjort endel mer research, for så å kjøre et tredje fond og sette av en liten slump på ren aksjespekulering. Rett og slett for å se om jeg syntes det er spennende.

  Da var planen og ta et fond som er enda litt mer aggresivt, prøve å finne et fond på nye markeder som er på vei opp og kjøre en investeringsplan som er 70/15/15.

 4. Formuebygging Said,

  august 11, 2014 @ 8:01 am

  Jeg har kun et aktivt forvaltet fond i min spareplan og det er DnB Nordic Technology. 10% av pengene går til det fondet.

  Fine innlegg du har laget i sommer Pengeblogg. 🙂

 5. pengeblogg Said,

  august 11, 2014 @ 8:31 am

  Takk for det, Formuebygging. 🙂

 6. Trygve Said,

  august 11, 2014 @ 8:33 am

  du har sluttet å investere nye penger i Skagen fondene, hvilke fond putter du ny kapital i per i dag?

 7. pengeblogg Said,

  august 11, 2014 @ 9:55 am

  I år har jeg stort sett investert i Skagen M2, som er Skagen sitt globale eiendomsfond. Fondet har en ganske kort historikk, men jeg ønsker å ha noe av fondsporteføljen min i et globalt eiendomsfond og det er ikke så veldig mange slike å velge mellom, så jeg har likevel valgt å investere endel i dette fondet.

 8. Chr Said,

  november 5, 2014 @ 12:11 am

  Fin blogg du har. Liker at du beskriver og omtaler dine synspunkter i nøyrale ordlag. Jeg er for novise i dette gamet å regne. Jeg har vurdert DNB Global Indeks som et sparealternativ over mange år. Vil dette fondet etter din mening være et relativt fornuftig valg majoriteten av porteføljen min, som du beskriver over.

 9. pengeblogg Said,

  november 5, 2014 @ 8:43 am

  Fint at du liker bloggen min, Chr. DNB Global Indeks er et flott fond for langsiktig investering i aksjemarkedet.

 10. Chr Said,

  november 5, 2014 @ 12:18 pm

  Jeg satte inn et mindre beløp, 8000kr som innskudd og har noen små tusenlapper som sparing i måneden. Min eneste bekymring er at dette fondet ser ut til å være på sitt høyeste siden oppstart nå, og jeg vil tro den vil møte motstand oppad nå. Ingen fasit her men… 🙂 planlegger å spare 20.000kr/mnd med 16 av disse i egen bolig som planlegges utleid om 5 år, og så kjøpe ny enebolig. 3000kr i «trygt» indeksfond (eg DNB global indeks) og 3-4.000 som jeg vurderer å sette i andre fond. Mange av Eggene i huskurven, men beskjeden risiko:)

  Takk for svaret…

 11. pengeblogg Said,

  november 5, 2014 @ 2:50 pm

  Så lenge planen din er å investere hver måned og holde fram med dette i flere år, ville jeg ikke ha bekymret meg for at fondet er «høyt priset» per i dag.

 12. Nybegynneren Said,

  mars 15, 2015 @ 8:38 pm

  Hei

  Takk for en fantastisk blogg.

  Jeg har lenge vurdert å investere i aksjemarkedet og da i første omgang i fond frem til jeg får mer kunnskap om aksjehandel.

  Jeg har startet opp med denne kombinasjonen:
  – 70% DNB Global Indeks
  – 15% DNB Nordic Technology
  – 15% DNB Telecom

  Dette har gitt meg en avkastning på litt i overkant av 5% de første 3 ukene, noe jeg må si er en god start. Jeg sitter nå å vurderer å investere i ett fond til og lurer på hva du tenker om dette:

  Alternativ 1:
  – 40% DNB Global Indeks
  – 30% Skagen Global V
  – 15% DNB Nordic Technology
  – 15% DNB Telecom

  Alternativ 2:
  – 50% DNB Global Indeks
  – 20% Handelsbanken Far East
  – 15% DNB Nordic Technology
  – 15% DNB Telecom

  Tanken var å spre risikonen i investeringene.

 13. pengeblogg Said,

  mars 16, 2015 @ 7:12 am

  Flott at du liker bloggen min, Nybegynneren. 🙂

  Jeg syns den fordelingen du har per i dag virker å være god. Du har det meste plassert i et billig og veldig bredt globalt indeksfond, og det fondet i seg selv gir en veldig god spredning. Hvilke fond man investerer i har vel så mye å si som antall fond når det gjelder risikospredning. Satt på spissen – å investerer i 20 ulike teknologifond gir en dårligere risikospredning enn å investere i ett enkelt globalt indeksfond.

  Hvis du ønsker en litt mer spenstig plan, ville jeg gått for ditt alternativ 2. I alternativ 1 har du 30 % plassert i Skagen Global, og dette er et fond jeg ikke vil anbefale. Fondet var et kjempebra fond for noen år siden, men har i den senere tid tapt seg vesentlig. Så vidt jeg husker fikk fondet terningkast 1 i siste nummer av Dine Penger, og det sier jo sitt. Det kan selvsagt komme tilbake og bli et topp fond igjen, men jeg ville ikke ha tatt sjansen på det.

 14. Mistersharma Said,

  november 2, 2015 @ 4:30 pm

  Hei! Takk for en super blogg 🙂 Jeg har planer om å investere i noen fond hos DNB, har sett litt på de nye DNB aktiv(80 eller 100) fondene og DNB Global Indeks og DNB Nordic Technology. Men usikker hvordan jeg skal fordele pengene? Tenker å starte med 20k, høres det fornuftig ut?

 15. Mistersharma Said,

  november 2, 2015 @ 4:47 pm

  Vil det være lurt å kombinere med litt investering i enkeltaksjer? Ca. 2k på tre enkeltaksjer, bare for å se hvordan de går, sammenlignet med fondene?

 16. pengeblogg Said,

  november 3, 2015 @ 6:31 am

  Takk for det, Mistersharma.

  Har sett litt på de fondene du nevner. Her er mine vurderinger:
  * DNB Aktive 80 og 100: aktive fond som har tapt mot indeksen de fleste år. Ser ingen gode grunner til å investere i disse fondene.
  * DNB Global Indeks: relativt billig globalt indeksfond. Et trygt og godt valg for langsiktig plassering.
  * DNB Nordic Technology: aktivt fond med meget god avkastningshistorikk. Men det er et bransjefond, så ville ikke ha investert en for stor del av porteføljen i dette fondet.

  Enkeltaksjer ville jeg ha ventet med til du har en god del titusen i fond.

 17. Mistersharma Said,

  november 3, 2015 @ 12:08 pm

  Takk for svar. Har du noen andre anbefalinger om bra fond for ca. 7 års sparing hos DNB? Og hvordan burde jeg fordele pengene mellom disse fondene? Også har jeg sett litt på forskjellige nettmeglere som har litt mindre kurtasjer enn DNB: Noen du kan anbefale?
  CMC Markets * 39 0,04 % 39 40 400
  DNB Markets 95 0,05 % 95 95 500
  Danske Bank 89 0,15 % 89 150 1500
  Netfonds 49 0,05 % 49 50 500
  Nordea 95 0,05 % 95 95 500
  Nordnet 95 0,05 % 95 95 500
  Nordnet Mini-Kurtasje 39 0,10 % 39 100 1000
  Saxobank 65 0,10 % 65 100 1000
  Skandiabanken 49 0,05 % 49 50 250

 18. Mistersharma Said,

  november 3, 2015 @ 1:15 pm

  Står egentlig mellom nordnet eller netfond?

 19. Mistersharma Said,

  november 3, 2015 @ 2:29 pm

  Hva er dine tanker om DNB Health Care?

 20. Mistersharma Said,

  november 3, 2015 @ 2:42 pm

  Glem det forrige. Det er disse jeg har sett på, men usikker hvordan jeg skal fordele pengene mellom dem?

  DNB Health Care
  DNB Nordic Technology
  DNB USA
  DNB Telecom
  DNB Global Indeks

 21. pengeblogg Said,

  november 4, 2015 @ 7:29 am

  Mistersharma, jeg er kunde hos Netfonds og er godt fornøyd med det. Men jeg vet om andre som liker Nordnet godt, så tror trygt du kan velge en av dem.

  Generelt vil jeg anbefale indeksfond. De fleste aktive fond taper mot indeks. Noen aktive fond klarer selvsagt å slå indeksen enkelte år, men over tid er det svært få av dem som slår indeksen.

  Jeg har tatt en rask sjekk av de aktive fondene du nevner ovenfor, og det er kun DNB Nordic Technology som kan vise til god meravkastning. Jeg ville derfor ikke investert i de andre.

  Hvis jeg var deg, ville jeg enten investert alt i DNB Global Indeks eller 80 % i DNB Global Indeks og 20 % i DNB Nordic Technology.

 22. Mistersharma Said,

  november 4, 2015 @ 3:33 pm

  Supert! Takk, noen andre fond som ikke et fra DnB som du kan anbefale så jeg kan kombinere med noen fler?

 23. Mistersharma Said,

  november 4, 2015 @ 11:43 pm

  Jeg har egentlig tenkt å sette av litt over 20k på fond, men er det noe vits å satse litt noen små tusener på enkeltaksjene som feks. fingerprints(som høyrisk) og opera(som langvaring investering) eller bare kjøre på med fondene?

 24. pengeblogg Said,

  november 5, 2015 @ 7:01 am

  Mistersharma, jeg ønsker ikke å gi konkrete anbefalinger om aktive fond eller enkeltaksjer. Grunnen til dette er at hva som er gode fond og aksjer i dag, slett ikke trenger å være det i morgen.

  Jeg ville ha ventet med enkeltaksjer til du har en solid portefølje av fondsandeler og til du har følt litt på kroppen hvordan du reagerer på svingningene i markedet.

 25. mistersharma Said,

  november 5, 2015 @ 11:51 am

  Takk, skjønner! Hva er dine tanker om fondet Delphi Nordic?

 26. pengeblogg Said,

  november 5, 2015 @ 1:03 pm

  Mistersharma, Delphi Nordic kan vise til god meravkastning de siste årene, så dette fondet ville jeg absolutt ha vurdert hvis du skal investere i aktive fond.

 27. Mistersharma Said,

  november 5, 2015 @ 3:00 pm

  Ok! Hvis jeg nå tenker å investere i dnb global index, dnb nord tech og delphi, hvordan burde jeg fordele penga mellom dem. Og er det lurt at jeg tar dnb sine fond hos dnb, og delphi sitt fond på nordnet vs alle tre hos nordnet? eller har det noe å si?

 28. pengeblogg Said,

  november 6, 2015 @ 7:34 am

  Finnes ikke noen fasit på hva som er optimal fordeling (fasiten foreligger i ettertid), men jeg ville ha plassert mest i indeksfondet. 80 % i DNB Global Indeks, 10 % i DNB Nordic Technology og 10 % i Delphi Nordic kan være en grei fordeling. Alternativt litt mer i de aktive fondene hvis du vil ta litt høyere risiko. Siden begge de aktive fondene har Norden som hovedinvesteringsområde, ville jeg ikke hatt en for stor andel i disse totalt.

  Det er fullt mulig å investere gjennom ulike kanaler, men samtidig kan det selvsagt være litt mer ryddig å ha alt på samme sted. Personlig liker jeg å gjøre ting så enkelt og oversiktlig som mulig, og jeg er villig til å betale bittelitt mer i enkelte sammenhenger for det.

 29. Mistersharma Said,

  november 6, 2015 @ 9:30 am

  Tusen takk!

 30. Mistersharm Said,

  november 10, 2015 @ 11:45 am

  Noen tanker om disse tre:
  Handelsbanken Nordiske SMB A1
  Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK)
  Carnegie Småbolagsfond

 31. pengeblogg Said,

  november 10, 2015 @ 12:25 pm

  * Handelsbanken Nordiske SMB A1: grei meravkastning de siste årene, så ser ut som et godt forvaltet fond.
  * Handelsbanken Norden Selektiv: også grei meravkastning de siste årene, så ser ut som et godt forvaltet fond.
  * Carnegie Småbolagsfond: god meravkastning, men personlig ville jeg nok ikke ha investert midler i et fond som er avgrenset til små selskaper på Stockholms-børsen.

  Et litt mer generelt tips – hvis du skal investere i flere aktive fond, vil jeg ikke anbefale å investere i flere fond som dekker det samme markedet. For eksempel vil det å investere i tre ulike aktive fond som alle er avgrenset til Norden være unødvendig risikabelt.

 32. Mistersharm Said,

  november 11, 2015 @ 9:10 am

  OK! Skjønner det, hva tenker du om superfondene til nordnet(norge/sverige/Danmark) – uten noen kostnad.. verdt det?

 33. pengeblogg Said,

  november 11, 2015 @ 9:49 am

  Superfondene til Nordnet er indeksfond. Så lenge man er klar over den begrensede geografiske spredningen, syns jeg absolutt dette er gode fond.

 34. Mistersharm Said,

  november 11, 2015 @ 12:12 pm

  Tenker jeg går for dette, med ca. 75% på dnb lobal index og resten fordelt på de andre. Hvordan høres dette ut, er vel ikke for mange å starte med?

  DNB Global Indeks

  Nordnet Superfonden Danmark

  DNB Health Care

  Carnegie Småbolagsfond

  Delphi Nordic

  DNB Nordic

 35. Mistersharm Said,

  november 11, 2015 @ 12:13 pm

  DNB nordic tech den siste*

 36. Mistersharm Said,

  november 11, 2015 @ 12:14 pm

  For risky eller greit?

 37. pengeblogg Said,

  november 11, 2015 @ 12:36 pm

  Ser greit ut, og du vil være godt diversifisert med en slik portefølje.

  Fasiten får man først i ettertid, men om fem år vil sannsynligvis noen av de aktive fondene du har valgt ha tapt mot indeksen og noen har vunnet. I sum kan det godt være at du kommer omtrent like godt ut som om du hadde investert alt i det globale indeksfondet. Men det er selvsagt litt mer spennende å gjøre det slik du beskriver, og man kan jo håpe på at ett eller flere av de aktive fondene gjør det svært bra i perioden og dermed øker totalavkastningen.

 38. Mistersharm Said,

  november 11, 2015 @ 1:25 pm

  ja! Men skal passe på, ikke tape for mye. Men hvis jeg da ser at ett/to aktive fond begynner å synke fram til grensen min, tenker du det er lurt å sette de penga inn på globale index eller de andre aktive som gjør det bra? Er vel snakk om risken igjen da?

 39. pengeblogg Said,

  november 12, 2015 @ 12:39 pm

  Med aksjefond anbefaler jeg sterkt å være tålmodig. Selv knallgode fond kan tape mot indeksen enkelte år. Men hvis et aktivt fond taper mot indeksen to-tre år på rad, ville jeg ha vurdert å bytte fond.

 40. Mekk Said,

  august 14, 2018 @ 2:50 pm

  Nylig lurte jeg meg på hvordan jeg kunne investere pengene mine, og jeg tenkte på eiendom. Jeg tror at en leilighet i utlandet sikkert kan gi stor fortjeneste. Jeg tenkte på Polen og Gdańsk. Dekpol-utvikleren har ganske fine leiligheter og er verdt å investere. Hva synes dere om det?

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.