Er flere inntektskilder så viktig?

I julen deltok jeg i et stort juleselskap der jeg blant annet snakket med noen fjerne slektninger som jeg ikke har hatt kontakt med på flere år. To av de jeg snakket med var Bjørn og Odd, og disse samtalene fikk meg til å tenke på det om flere inntektskilder er viktig eller ikke. Her er jobbsituasjonen til Bjørn og Odd:

 • Bjørn jobber som lærer på en barneskole. I tillegg jobber han på en bensinstasjon noen kvelder og helgedager hver måned. Til sammen jobber han rundt 50 – 60 timer hver uke.
 • Odd jobber som partner i et større advokatfirma. Dette er hans eneste jobb, men han bruker rundt 50 – 60 timer i uka på den.

Jeg spurte ikke direkte, men alt tyder på at Odd har en betydelig høyere inntekt enn Bjørn, sannsynligvis over det dobbelte. Hvem er best stilt og hvem tar høyest risiko? Her er noen tanker om dette:

 • Den største fordelen med å ha flere inntektskilder er kanskje at man sprer risikoen noe. Man mister ikke all inntekt selv om en inntektskilde skulle falle ifra. Bjørn har her en bedre sikring enn Odd, i og med at han har to «uavhengige» jobber. Men jeg syns ikke man skal overdrive dette poenget. Det er tross alt den samme «valutaen» man investerer her, nemlig tid.
 • Både Bjørn og Odd «investerer» det samme antallet timer på jobb hver uke, men Odd får mye mer betalt for de timene han er på jobben. Det er imidlertid knyttet mer usikkerhet til jobben til Odd enn til jobbene til Bjørn (inntekten til Odd varierer en god del fra år til år, og det er større sannsynlighet for at et advokatbyrå skal gå over ende enn at en barneskole skal gjøre det). Her er det altså en klar sammenheng mellom risiko og avkastning.
 • Jeg kjenner ikke Bjørn og Odd veldig godt, men har inntrykk av at Bjørn passer godt som lærer og at Odd passer godt som advokat. Jeg tror derfor at de begge er dyktige i sine jobber. Jeg fikk imidlertid inntrykk av at bensinstasjonsjobben til Bjørn kun var motivert av penger, og at han egentlig ikke likte så godt å bruke helgene sine der. Odd bruker altså en høyere andel av sin arbeidstid på oppgaver han finner meningsfulle enn det Bjørn gjør.

Man hører ofte at flere inntektskilder er så viktig, og det finnes gode argumenter for at man bør ha flere enn en inntektskilde. Men jeg syns det blir for enkelt å si at det for enhver pris er så veldig viktig å ha mange inntektskilder. Her er mitt syn på dette:

 • Isolert sett er det bedre å ha flere inntektskilder enn kun en, men den totale inntekten er og blir det aller viktigste. De fleste jeg kjenner som har flere jobber har ikke særlig god økonomi. Dette skyldes delvis at de har dårlig økonomistyring, men også delvis at det ofte er snakk om flere dårlig betalte jobber (som de ofte heller ikke liker så godt). Kun en godt betalt jobb er i de fleste tilfeller da et mye bedre alternativ.
 • Spesialister blir stort sett høyere betalt enn generalister i arbeidslivet, så hvis man kun satser alt på en inntektskilde, bør man tenke langsiktig og investere i seg selv. Odd er et godt eksempel på dette. Han er i utgangspunktet utdannet advokat, men han har i tillegg en «executive MBA» som han tok i voksen alder. Han har investert mye i egen kompetanse, og får godt betalt for det nå. Jeg vil påstå at dette er et mye bedre valg enn sliteren som har tre dårlig betalte jobber som han ikke liker. Jeg setter ting på spissen her, og er fullt klar over at ikke alle kan klare å følge et løp som det Odd har kjørt, men poenget er at riktig valgt utdanning eller etterutdanning ofte vil gi god avkastning på sikt.
 • Tid er noe av det mest verdifulle man har, så man bør være nøye med hva man bruker tiden sin på. Det å få lønn er som regel hovedbegrunnelsen for at man har en jobb, så ikke ta lett på hva du får betalt for den jobben du gjør. Du lurer deg selv hvis du aksepterer en dårlig betalt jobb kun fordi du har hyggelige kollegaer eller fleksitid. Det er selvsagt ikke bare lønn som teller, men den er viktigere enn det mange prøver å framstille den som.
 • Den store fordelen med å legge større vekt på den totale inntekten framfor antallet inntektskilder, er at man ved å maksimere den totale inntekten har større muligheter til å bygge opp passive inntektskilder. Passive inntektskilder krever ikke noe, eller bare litt, av din tid, og siden tid er noe av det mest verdifulle man har, gjør man lurt i å begynne å bygge opp passive inntektskilder så tidlig som mulig. Jeg vil også inkludere nedbetaling av gjeld i denne sammenheng, da dette er en måte å redusere «passive kostnader» på, altså kostnader som påløper selv om man ikke forbruker noe direkte. Har man et stort boliglån, kan man leve så sparsommelig som bare det, men man må uansett betale store summer til banken hver måned i rentekostnader.
 • Ofte henger inntekt og kostnad sammen. Passer man seg ikke for «livsstilsinflasjon», vil man ikke klare å bygge opp passive inntektskilder selv om man øker inntekten.

Mitt langsiktige mål er å opparbeide meg en så stor formue at jeg ikke er avhengig av å arbeide så mange timer hver uke for å tjene nok til livets opphold. På veien fram dit er det ikke antallet (aktive) inntektskilder som teller, men heller at jeg fortsetter å investere mest mulig hver måned. Det smarteste jeg da kan gjøre er å tjene mest mulig (uavhengig av antall inntektskilder), samt å holde kostnadene nede, slik at jeg kan investere mest mulig i å bygge opp passive inntektskilder hver måned.

Hva er ditt syn på viktigheten av flere inntektskilder?

Annonser

4 Comments »

 1. Formuebygging Said,

  januar 7, 2016 @ 12:08 am

  For meg er det en kombinasjon av alt dette. Betale boliglån, spare opp penger i fond. Skape ekstra inntekter fra mine andre talenter. Samtidig som forbruk og alle lyster prøves å holdes i sjakk. Det henger litt sammen alt dette.

  Klart, jobben er min viktigste inntektskilde og det vil den trolig også være i overskuelig framtid. Akkurat i dette nu er ikke flere inntektskilder så viktig, men framover når jeg vil trappe ned kan det være fint å ha noe ekstra. Hvis jeg ikke har klart å spare opp tilstrekkelig.

  Hvis jeg kan holde meg selvgående med foto og musikk så er jeg egentlig fornøyd, tror jeg. 🙂

  Egentlig vet jeg ikke helt, det er vanskelig å si hva framtiden vil bringe. 🙂

 2. pengeblogg Said,

  januar 7, 2016 @ 8:09 am

  Formuebygging, hobbyinntekter (som vel dine inntekter fra foto og musikk er?) er en egen type inntekt som jeg ikke tok med i innlegget mitt. Denne typen inntekter skiller seg litt ut fra andre inntekter ved at de ofte krever at man investerer timer, men disse timene ser man sjelden på som vanlig arbeid.

  Jeg er også veldig interessert i musikk, men har det bare som en hobby. Hvis jeg hadde satset mye, tror jeg kanskje at jeg kunne ha levd av å være musiker, men innenfor de sjangrene jeg spiller, ville dette medført at jeg måtte farte land og strand rundt og spilt konserter for å tjene penger. Denne livsstilen så jeg på som ønskelig da jeg var 18 år og singel, men i dag kunne jeg ikke tenke meg å leve slik.

 3. Formuebygging Said,

  januar 7, 2016 @ 9:10 am

  Det ligger kanskje litt utenfor det tradisjonelle akkurat det jeg driver med. Det er nok ikke nødvendig for meg å dra land å strand på akkurat denne type musikk. Det er mye en får gjort på Internett også. 🙂

  Å ta en ekstra «vanlig» jobb i tillegg til den jeg har sitter veldig veldig langt inne. Da hadde jeg nok heller satset på å øke inntjeningen der jeg er nå. Noe som også er planen. 🙂

 4. Joey Said,

  november 7, 2016 @ 8:26 pm

  Jeg er enig i en del av det som blir sagt men jeg har allerede jobber 3 år målrettet med å finne 5 inntektskilder som gir meg minimum 10.000 kroner PR måned . Dette målet nådde jeg i 2016 og nå lever jeg veldig godt og hat veldig mye fleksitid .

  Skal sies at jeg har satset på arbeid i Kambodsja og sør øst Asia , der jeg leier land i en periode på 15-20 år . Så deler jeg opp landet i mindre plots for så å leie ut for kun 10 år til vestlige investorer . Nå tjener jeg rundt 7000$ i mnd. Har selvfølgelig advokatfirma og så sikre kontrakter som går Ann å få . Så er selvfølgelig en større risiko men for meg så funker det veldig bra akkurat nå . Med kapitalen jeg tjener ved å ha flere utleide land , pluss jobben min ved siden som er rekrutteringsselskap så har jeg en stabil inntekt som er sikret over en lengere periode .

  Med disse pengene får jeg også mer frihet til å finne flere fleksible inntektskilder som kan generere mer inntekt .

  Poenget mit er at med flere fleksible inntektskilder så har du mer tid til familen , reiser og andre hobbyer som er av din interesse . Og som du har nevnt selv så er tid noe av det mest dyrebare vi har . Time management og fleksible investeringer gjør hverdagen lettere for både bjørn og Odd . Her skal det veldig små investeringer til for å kunne starte med små inntekter . Feiler ett av prosjektene taper du ikke alt som du nevnte tidligere .

  Men for både Bjørn og Odd er det risiko dersom de mister hovedinntektskilden sin , bensinstasjon jobben til bjørn er en biinntekt som sikkert kommer godt med . Men mister han barneskole jobben Pga myndighetene skal kutte lønninger etc så har bjør også ett problem som alle andre med en hovedinntekt . Odd har nok mer fleksible muligheter da han tjener mer og kan reinvestere penger til flere inntektskilder så han en dag kan trappe ned arbeidstimer og bruke tid på familen , venner , hobby etc .

  🙂

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.