Mål eller prosess, eller begge deler?

Brian Tracy sier «Success equals goals; all else is commentary.». Scott Adams sier «Goals are for losers.». Begge har opplagt klart å utrette mye i livet, så hvem har rett? 🙂

Om det er mål eller prosess som skaper suksess, er en evigvarende diskusjon i selvutviklingslitteraturen. Jeg mener man kommer best ut hvis man både setter seg mål og legger vekt på en god prosess:

  • Gode mål (ambisiøse, men ikke urealistiske) kan virke motiverende og sier hvor man vil.
  • En god prosess (gode vaner) sikrer at man beveger seg i riktig retning over lang tid.

Satt på spissen kan jeg se at det kan være en motsetning mellom mål og prosess. Hvis man kun fokuserer på målet, kan man for eksempel bli økonomisk uavhengig ved å rane en bank og man kan gå ned i vekt ved å slutte å spise og heller bli storkonsument av kaffe og sigaretter. Men ser vi bort ifra slike ekstreme eksempler, så mener jeg at det å nå store og langsiktige mål også krever en god prosess. Jeg vil for eksempel aldri nå mitt store mål om å akkumulere opp fire millioner kroner innen 31.12.2018 hvis jeg ikke har gode daglige vaner som gjør at jeg kontrollerer pengebruken min og gode litt mer langsiktige vaner som gjør at jeg klarer å opprettholde en relativt høy inntekt. Å nå store mål på en lovlig og god måte mener jeg derfor fordrer en god prosess.

Hva mener du om dette?

Annonser

Legg igjen en kommentar

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.