Nytt ultimat økonomisk mål, del 5

Dette innlegget, som nå er oppe i fem deler, har av en eller annen grunn fenget leserne mine veldig. Jeg har fått mange gode kommentarer, og det setter jeg stor pris på. :-)

En av de tingene jeg har fått tilbakemelding på, er at summen jeg skal ha på tradingkontoen min før jeg tør å slutte i min vanlige jobb er for lav. Summen jeg kom fram til opprinnelig var kr 1.500.000, men som jeg har fått kommentarer på, kan det bli vanskelig å oppnå en avkastning som er så stor at jeg vil kunne klare å leve av det. Etter å ha regnet og tenkt litt på akkurat dette, har jeg kommet fram til at jeg er nødt til å gjøre noe for å øke tradingkapitalen. Jeg ønsker imidlertid ikke å endre på datoen for når jeg skal ha nådd mitt nye mål, så hva gjør jeg da… ;-)

Det jeg har kommet fram til er en endring/presisering av planen min som går på at alle renteinntekter fra de tre nye bankkontoene mine, og også alle andre typer inntekter jeg måtte ha i de første fem årene etter at jeg slutter å jobbe, skal tilføres tradingkapitalen og kan brukes til investering og trading fra år 6. I forhold til min opprinnelige plan blir da innfasingen av tradingkapitalen slik:

 • År 1: Kr 500.000 investeres «trygt» i aksje- og obligasjonsfond. Disse skal jeg ikke røre før etter tidligst fem år. I tillegg skal jeg bruke kr 200.000 til kjøp av enkeltaksjer (eller eventuelt eiendom eller andre investeringer).
 • År 2: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.
 • År 3: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.
 • År 4: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.
 • År 5: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.
 • År 6: Alle øvrige akkumulerte inntekter brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.

I den opprinnelige planen hadde jeg tenkt at både renteinntekter og andre typer inntekter skulle kunne brukes løpende, altså i tillegg til de kr 30.000 som jeg setter av til forbruk hver måned. Denne endringen gjør altså at jeg vil disponere litt mindre til forbruk hver måned de fem første årene, men jeg tror ikke denne reduksjonen er så stor at den vil skape noen store problemer for meg.

Hvor stor tilleggssum det her blir snakk om er høyst usikkert. Dette vil avhenge av hva innskuddsrentene blir i de fem første årene etter at jeg slutter å jobbe, og hva jeg klarer å skape av øvrige inntekter. Men i og med at vi her snakker om alle renteinntekter og tilleggsinntekter over en periode på fem år, vil det sannsynligvis bli snakk om en ganske stor sum som jeg på denne måten kan øke tradingkapitalen min med, og dermed øke sannsyligheten for at jeg etterhvert vil klare å leve av avkastningen av den. :-)

En «bieffekt» av at tradingkapitalen min er satt noe lav, er at dette tvinger meg til skaffe meg noen flere inntektskilder når jeg slutter å jobbe. Med tanke på at det er en viss fare for at man blir litt sløv av å være fullstendig økonomisk uavhengig (for eksempel dersom man har et så stort bankinnskudd at man kan leve godt bare av renteinnktene), tror jeg dette rett og slett kan være sunt. Jeg har nemlig ingen planen om å la hodet og kroppen forfalle når jeg slutter å jobbe. :-)

 

 

 

 

Kommentarer

Nytt ultimat økonomisk mål, del 4

I de tre første delene av dette innlegget skrev jeg om at jeg nå har omdefinert mitt ultimate økonomiske mål, at mitt viktigste verktøy for å klare å nå dette målet er at jeg skal investere minst kr 20.000 hver eneste måned de neste årene og jeg skrev litt om hvordan jeg har tenkt å investere disse pengene. I denne delen skal jeg tenke litt høyt om hvor store mine tre nye bankkontoer skal være før jeg slutter i min vanlige jobb.

Konto for fem års levekostnader

I dag bruker jeg om lag kr 20.000 hver måned. Jeg lever godt, men relativt sparsommelig. Når jeg slutter i min vanlige jobb, vil endel kostnader bli noe redusert:

 • Jeg skal nedbetale boliglånet mitt før jeg slutter å jobbe, så de månedlige rentekostnadene blir borte.
 • Jeg trenger ikke å kle meg så fint lenger, så jeg kan spare litt penger på klær.
 • Jeg vil spare det jeg i dag bruker på å forflytte meg til og fra jobb. Jeg tar riktignok stort sett bussen, så det er ikke snakk om noen stor besparelse.

På den andre siden vil også noen kostnader øke når jeg slutter å jobbe:

 • Jeg har i dag livs- og uføreforsikring dekket av jobben, så forsikringskostnadene mine kommer til å øke.
 • Jeg har i dag utstyr til hjemmekontor dekket av jobben (datautstyr og nettilgang). Dette utstyret bruker jeg også privat, så jeg blir nødt til å investere i slikt utstyr når jeg slutter å jobbe.
 • Jeg ønsker å bruke noe mer tid på å reise når jeg slutter å jobbe.
 • Jeg kommer til å få mer tid til å dyrke hobbyene mine når jeg slutter å jobbe, og dette vil øke kostnadene mine noe.
 • Jeg må ta høyde for en viss inflasjon. Dette vil dog delvis kunne dekkes av at jeg har disse pengene plassert på en høyrentekonto mens jeg tærer på dem.

I tillegg til punktene ovenfor, er det helt sikkert ting jeg ikke har tenkt på.

Jeg har vinglet litt fram og tilbake når det gjelder hvor mye jeg kommer til å trenge hver måned når jeg slutter å jobbe, men har kommet fram til at jeg ønsker å ha kr 30.000 hver måned. Kontoen for fem års levekostnader skal altså være kr 30.000 x 12 måneder x 5 år = kr 1.800.000.

Konto for tradingkapital

Denne kontoen er den vanskeligste å bestemme størrelsen på. Hvis jeg skal være helt sikker på at den er stor nok til at jeg skal kunne leve av avkastningen etter de fem første årene, må tradingkontoen min være på mange millioner. Samtidig ønsker jeg å kunne nå dette målet innen tre-fem år, så det gjør at denne kontoen ikke kan være så alt for stor. Etter endel vingling også her, har jeg kommet fram til at denne kontoen skal være på kr 1.500.000. For å redusere risikoen jeg tar med disse pengene, har jeg tenkt følgende «innfasing» av tradingkapitalen over de fem årene jeg skal leve av oppsparte midler:

 • År 1: Kr 500.000 investeres «trygt» i aksje- og obligasjonsfond. Disse skal jeg ikke røre før etter tidligst fem år. I tillegg skal jeg bruke kr 200.000 til kjøp av enkeltaksjer (eller eventuelt eiendom eller andre investeringer).
 • År 2: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.
 • År 3: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.
 • År 4: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.
 • År 5: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.

På denne måten tar jeg i bruk mer og mer av tradingkapitalen etterhvert som jeg får mer erfaring, noe jeg anser som en risikoreduserende strategi.

Bufferkonto

Bufferkontoen min er i dag på om lag kr 50.000. Når jeg slutter å jobbe ønsker jeg at denne er en god del større, og jeg har landet på at den skal være på kr 200.000.

Alt i alt summerer de tre kontoene seg til kr 3.500.000. Dette er altså hva jeg skal ha som netto finansformue før jeg våger å slutte i min vanlige jobb.

Når det gjelder når jeg realistisk sett har mulighet for å nå dette målet, har jeg tidligere skrevet at jeg ønsker å nå det innen tre-fem år. Jeg liker imidlertid best å ha en helt konkret dato å forholde meg til, og etter å ha regnet litt på det, mener jeg at det skal være realisisk å nå dette målet innen 31.12.2018. Jeg setter derfor dette som dato enn så lenge, så får jeg heller justere på den etterhvert som jeg ser hvordan framgangen min blir.

Har dere noen kommentarer om størrelsen på de nye kontoene mine? :-)

Kommentarer (23)

Nytt ultimat økonomisk mål, del 3

I de to første delene av dette innlegget skrev jeg om at jeg nå har omdefinert mitt ultimate økonomiske mål og at mitt viktigste verktøy for å klare å nå dette målet er at jeg skal investere minst kr 20.000 hver eneste måned de neste årene. I dette innlegget skal jeg skrive litt om hvordan jeg har tenkt å investere disse pengene.

Min netto finansformue består i dag av følgende:

 • Fondsandeler i aksje- og obligasjonsfond (med en klar overvekt i aksjefond).
 • En buffer på en bankkonto.
 • Et boliglån.

Totalt sett er jeg finansmillionær med god margin per i dag, men jeg er fortsatt et godt stykke unna mitt nye ultimate økonomiske mål. Jeg har ikke alt planlagt ennå, og veien må bli til litt mens jeg går, men etter å ha tenkt meg litt om den siste uken, har jeg kommet fram til noen føringer for veien videre:

 • Mitt nye ultimate økonomiske mål er viktig for meg, og jeg er sterkt innstilt på å nå det. Jeg ønsker derfor ikke å ta unødig høy risiko med de investeringene jeg skal gjøre. Den viktigste konsekvensen av dette er at jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal investere i enkeltaksjer med de kr 20.000 jeg minimum skal investere hver måned. Jeg kan imidlertid ta høyere risiko med eventuelle midler som jeg klarer å spare utover kr 20.000 hver måned.
 • Når jeg slutter å jobbe, skal jeg blant annet ha fem års levekostnader på en bankkonto. Dette innebærer at jeg etterhvert må realisere fondsandeler. Jeg har ganske store summer plassert i fond i dag, så jeg har bestemt meg for at en slik realisering skal skje over en tidsperiode på minst ett år. Grunnen til dette er at jeg ønsker å redusere risikoen for uheldig timing av realiseringen.
 • En viktig avgjørelse er hvor mye jeg fra nå av skal investere i fond og hvor mye jeg skal bruke på å nedbetale på boliglånet. Jeg har kommet fram til at jeg fram til og med juli i år skal investere kr 20.000 i fond hver måned og at jeg fra da av skal konsentrere meg fullt ut om å nedbetale på boliglånet. Hva som er den optimale fordelingen av investering i fond og nedbetaling på boliglånet er det uansett ikke mulig å si før i ettertid.
 • Når jeg begynner å realisere fondsandeler, skal disse pengene i sin helhet gå til videre nedbetaling av boliglånet helt til det er helt nedbetalt. Deretter skal jeg bygge opp tre ulike bankkontoer:
  • Konto for fem års levekostnader
  • Konto for tradingkapital
  • Bufferkonto

En svært viktig avgjørelse vil være hvor store jeg skal kreve at disse tre kontoene skal være før jeg slutter i min vanlige jobb og dermed kan si at jeg har nådd mitt ultimate økonomiske mål. Dette vil jeg skrive mer om i neste del av dette innlegget.

Kommentarer (10)

Nytt ultimat økonomisk mål, del 2

I del 1 av dette innlegget skrev jeg om at jeg nå har endret mitt ultimate økonomiske mål. I del 2 skal jeg skrive litt om min strategi for å nå dette nye målet.

I 2015 regner jeg med å få utbetalt i gjennomsnitt om lag kr 40.000 hver måned. Hvor mye jeg får utbetalt den enkelte måned vil variere en god del; jeg regner med å få utbetalt mest i feriepengemåneden juni og minst i de månedene jeg kun får min faste lønnsutbetaling. Videre har jeg satt meg som mål at jeg skal investere kr 20.000 hver måned, altså halvparten av hva jeg gjennomsnittlig regner med å få utbetalt. Å leve på kr 20.000 hver måned med hus, unger og bil vil kreve en del, men jeg er ikke en person som må ha et veldig høyt forbruk for å ha det bra, så jeg regner med at det skal gå greit. Store uforutsette utgifter kan likevel bli en utfordring hvis slike skulle dukke opp.

De neste tre-fem årene regner jeg med at inntekten min vil øke noe år for år, men jeg ser ikke for meg en voldsom inntektsvekst. Hvis det skulle skje, må jeg finne meg en annen jobb. Jeg ser ikke helt bort ifra at jeg vil gjøre det, men anser det altså som mest sannsynlig at jeg blir i den jobben jeg har de neste årene. Når det gjelder kostnadsnivået mitt, ønsker jeg ikke å redusere dette noe særlig mer enn  jeg allerede har gjort. Jeg kunne ha levd på langt mindre i kortere perioder, men jeg er ute etter en langsiktig plan som jeg skal trives med og klare å gjennomføre i praksis. Det at ungene blir større og etterhvert kanskje vil begynne med dyrere fritidsaktiviteter vil også kunne føre til at jeg blir nødt til å øke kostnadsnivået mitt noe over tid.

Min hovedstrategi for nå nå mitt nye ultimate økonomiske mål er derfor følgende:

 • Invester minst kr 20.000 hver eneste måned de neste årene.

Hvis jeg er litt heldig med utviklingen i aksjemarkedet de neste årene, og boliglånsrenten fortsatt holder seg lav, vil faktisk dette være nok til at jeg vil kunne klare å nå mitt nye ultimate økonomiske mål i løpet av tre-fem år. Selv om planen i teorien er svært enkel, vil den selvsagt ikke være like enkel å følge i praksis. Jeg snakker her om en solid investering hver eneste måned over flere år. Det er ikke rom for å gjøre unntak noen måneder. Planen må følges helt slavisk for at målet skal nås på såpass kort tid. Hvis vi overfører dette til «slanketerminologi», så snakker vi altså her om å holde en stabil lav kroppsvekt over flere år. Nesten alle kan klare å sulte seg noen uker og dermed gå ned noen kilo i vekt, men kun dem med en god dose selvdisiplin og langsiktig tankegang klarer å holde vekten stabil over lang tid.

I neste del av dette innlegget skal vi se på hvordan jeg har tenkt å investere disse pengene hver måned for å nå målet mitt. :-)

Kommentarer (7)

Nytt ultimat økonomisk mål, del 1

Jeg har tidligere skrevet om at mitt ultimate økonomiske mål er å bli økonomisk uavhengig. For noen år tilbake mente jeg med dette at jeg skulle opparbeide en så stor sum på en bankkonto at det ville dekke mine levekostnader for resten av livet. Litt avhengig av hvilke forutsetninger man tar, ville dette ha krevd at jeg hadde bygd opp en bankkonto på mellom 10 og 20 millioner kroner.

Selv om jeg ser på det å å bygge opp en bankkonto på mellom 10 og 20 millioner kroner som fullt mulig, så vil det ta ganske mange år. Jeg har derfor det siste året bestemt meg for at jeg at heller skal omdefinere mitt ultimate økonomiske mål til:

 • Ingen gjeld.
 • En sum som vil dekke minst fem års levekostnader på en bankkonto.
 • Trading-/investeringskapital som vil gjøre det mulig for meg å skape inntekter som vil kunne dekke framtidige levekostnader.

Selv om dette målet også vil kreve en ganske stor sum penger, så vil det være et mål som jeg vil kunne klare å nå på mye kortere tid. Det er to hovedgrunner til at jeg heller ønsker å ha dette som mål. Det første er det mest opplagte, nemlig at dette er et mål som jeg raskere vil kunne nå. Den andre grunnen er at det å gå over til å ha trading og investering som «jobb» virker forlokkende og motiverende på meg. Jeg har uansett ikke noe mål om å bli noen daytrader, så dette vil være en jobb som vil kreve betydelig mindre arbeidstid enn den jobben jeg har i dag og som jeg vil kunne utføre hvor som helst i verden (gitt at jeg har nettilgang). I tillegg vil dette være en jobb som i veldig stor grad også vil være en hobby. Skulle alt gå galt, og jeg ikke lykkes, vil worst case være at jeg etter fem-ti år må tilbake til arbeidslivet. Men noen sjanser må man ta her i livet. :-)

Som jeg har skrevet om tidligere, så ønsker jeg ikke å blottlegge min egen økonomiske situasjon fullt ut på denne bloggen, men jeg har kommet fram til at dette målet bør være mulig for meg å nå innen tre-fem år fra nå. Det er imidlertid selvsagt knyttet en del usikkerhet til hvor lang tid dette vil ta. En stor del av min finansformue er for eksempel per i dag investert i aksjefond, så utviklingen i aksjemarkedet de neste årene vil i stor grad påvirke hvor lang tid det vil ta. I tillegg har jeg forutsatt at jeg holder meg frisk og arbeidsfør i perioden og at jeg ikke vil få noen store uventede kostnader på huset og lignende.

I neste innlegg skal jeg skrive om min plan for hvordan jeg skal klare å nå dette målet i løpet av tre-fem år.

Kommentarer (7)

2014 – Status desember og oppsummering av året

 • Sparing denne måneden: kr 10.000
 • Sparing så langt i år: kr 205.000
 • Antall innlegg på Pengeblogg denne måneden: 4
 • Antall innlegg på Pengeblogg så langt i år: 52
 • Antall tweets denne måneden: 6
 • Antall tweets så langt i år: 113
 • Karakter på egen innsats: 2 (middels fornøyd)

Alt i alt nådde jeg alle de tre målene mine i år:

 • Sparing
  • Mål 2014: kr 200.000
  • Resultat: kr 205.000
 • Innlegg på Pengeblogg
  • Mål 2014: 52
  • Resultat: 52
 • Tweets
  • Mål 2014: 52
  • Resultat: 113

Jeg er veldig fornøyd med å ha nådd disse tre målene i år. Jeg er spesielt fornøyd med at jeg klarte å nå sparemålet mitt, fordi jeg hadde noen uker med ulønnet permisjon i år, og derfor hadde noe redusert inntekt.

Ønsker alle mine lesere en riktig fin jul. :-)

Kommentarer (2)

Mål 2015

Nå nærmer 2014 seg slutten, og det er på tide å sette seg noen gode mål for året som kommer. Jeg har tenkt endel på dette de siste ukene, og har kommet fram til følgende mål for 2015:

 • Brutto lønn: kr 730.000
 • Sparing/investering (fond og nedbetaling av boliglån): kr 240.000
 • Lese følgende 24 aksjebøker:
  1. Reminiscences of a stock operator – Edwin Lefevre
  2. Trading in the zone – Mark Douglas
  3. How I made $ 2.000.000 in the stock market – Nicolas Darvas
  4. Lessons from the greatest stock traders of all time – John Boik
  5. Aksjekjøp og daytrading – Oddmund Grøtte
  6. The perfect speculator – Brad Koteshwar
  7. One up on Wall Street – Peter Lynch
  8. Wall street, the other Las Vegas – Nicolas Darvas
  9. How to trade in stocks – Jesse Livermore
  10. How to make money in stocks – William O’Neil
  11. Trade your way to financial freedom – Van Tharp
  12. 24 essential lessons for investment success – William O’Neil
  13. Trend following – Michael Covel
  14. The battle for investment success – Gerald Loeb
  15. All about market timing – Leslie Masonson
  16. All about stock market strategies - David Brown og Kassandra Bentley
  17. Market wizards - Jack Schwager
  18. The new market wizards - Jack Schwager
  19. Stock market wizards - Jack Schwager
  20. Aksjer og aksjehandel: hvordan lykkes på børsen – Stig Mikalsen
  21. Hvordan velge vinneraksjer: 10 metoder for å slå aksjemarkdet – Richard Koch og Leo Gough
  22. Markedspsykologi – Ole Thoresen
  23. Den lille boken om adferdsinvestering: slik unngår du å bli din egen verste fiende – James Montier
  24. Investeringsprinsipper for aksjemarkedet – Burton Malkiel

Jeg har altså definert meg tre mål som jeg skal følge på denne bloggen for 2015. Det første målet går på brutto inntekt. Dette målet har jeg satt noen prosent over det jeg tjener i dag. Målet er kanskje ikke superambisiøst, men det er stort nok til at jeg ikke vil nå det kun ved hjelp av min faste inntekt og forventet lønnsvekst neste år. Jeg må altså jobbe endel overtid eller på andre måte tjene mer enn det jeg «automatisk» gjør. Det andre målet går på hvor mye jeg skal spare i 2015. Jeg har satt dette målet til kr 240.000. Dette er over halvparten av det jeg forventer å få utbetalt neste år, så jeg anser dette målet som relativt ambisiøst. Men det ønsker jeg også at det skal være, i og med at det er det å nå akkurat dette målet som vil bidra mest til mitt langsiktige mål om økonomisk uavhengighet. Nytt fra 2015 er at jeg har satt meg som et tilleggsmål at jeg skal spare jevnt kr 20.000 hver måned. Tidligere år har sparingen variert kraftig fra måned til måned, men jeg ønsker altså fra nå av en jevnere framgang. Kostnadene mine vil imidlertid fortsatt variere endel fra måned til måned, så for å få til dette i praksis, må jeg ha litt mer stående som et «dempeledd» på kontoen min enn det jeg har hatt tidligere. Dette dempeleddet har jeg allerede satt av nå i desember.

Sist, men ikke minst, så skal 2015 stå i aksjemarkedets tegn, ved at jeg skal lese 24 aksjebøker. De fleste av disse bøkene har jeg også lest før, men som jeg har skrevet om mange ganger tidligere, så bør gode bøker leses mange ganger. Jeg har valgt ut bøker som til sammen dekker en rekke ulike strategier og aspekter knyttet til aksjemarkedet.

Jeg merker at det å jobbe med mål for kommende år i seg selv er motiverende, og jeg gleder meg til  å komme i gang, selv om jeg vet at det er masse arbeid som venter meg i 2015. :-)

Har du satt deg mål for 2015 nå? :-)

Kommentarer (5)

Millionærskolen – Avslutning

Vi har nå kommet til veis ende i Millionærskolen. Jeg kunne ha skrevet mange flere innlegg, men en plass må jeg sette sluttstrek, og jeg syns at det er et greit tidspunkt å gjøre det nå ved årets slutt.

Det har vært lærerikt å skrive Millionærskolen, og jeg har fått mange gode tilbakemeldinger på det jeg har skrevet. Det setter jeg veldig stor pris på. :-)

Hvis du fortsatt ikke helt føler at du har kommet skikkelig i gang, har jeg følgende tips helt til slutt:

 • Les alle innleggene i Millionærskolen flere ganger, for eksempel en gang per måned kommende år. Med mindre du har hjernen til Magnus Carlsen, vil du garantert ikke huske alt kun ved å lese stoffet en gang.
 • Gjør de seks oppgavene på slutten av Millionærskolen. Disse har jeg laget for at du skal styrke de tre avgjørende ferdighetene – hvordan kutte kostnadene dine, hvordan øke inntektene dine og hvordan investere det du ikke bruker.
 • Les de syv pensumbøkene i Millionærskolen. Disse har jeg nøye valgt ut for at de skal gi en mer utdypende beskrivelse av de emnene jeg har skrevet om. De syv pensumbøkene er:
  • The automatic millionaireDavid Bach
  • Secrets of the millionaire mindT. Harv Eker
  • The pledgeMichael Masterson
  • Bli best med mental treningErik Bertrand Larssen
  • Common sense on mutual fundsJohn C. Bogle
  • Five minute investingBraden Glett
  • How to make money in stocksWilliam O’ Neil
 • Finn din egen vei. I Millionærskolen har jeg primært skrevet om ting som jeg har personlig erfaring med. Disse tingene har vært nok til at jeg har klart å bli millionær, men det er ikke gitt at du skal følge akkurat den samme veien som meg. Ta utgangspunkt i det jeg har skrevet, utforsk egne ting og finn din egen vei.
 • Helt, helt til slutt: å bli millionær vil sannsynligvis kreve en god del av deg. Bestem deg derfor for at du skal ta dette på alvor. Slutt å lete etter enkle og lettvindte løsninger, for de fungerer ikke i praksis. Legg en plan for kommende år, og når året er omme kan du oppsummere med stolt å kunne si at 2015 var det året da du for alvor begynte på din vei mot millionærtilværelsen.

Lykke til! :-)

Kommentarer (4)

Millionærskolen – Oppgave 6

Fram til nå har det vært tre oppgaver om hvordan man kutter kostnadene og to oppgaver om hvordan man øker inntektene. Sjette og siste oppgave i Millionærskolen handler om investering, og er som følger:

 • Spar/invester minst kr 1.000 automatisk hver måned.

Som jeg har vært inne på i tidligere innlegg, bør man investere i flere aktivaklasser, slik at man har en viss sikring dersom ett marked skulle falle kraftig i verdi. Å mestre en aktivaklasse (det være seg aksjer, eiendom, obligasjoner eller andre) tar ofte litt tid, og mange taper endel i starten. Dette er helt normalt, og du bør være innstilt på at det også kan komme til å skje deg. Sjette oppgave er derfor en ganske sikker «get rich slowly»-strategi, der du automatiserer deler av investeringene dine hver måned. Her er noen eksempler på hvordan du kan gjøre dette:

 • Øke avdragene dine på boliglånet ditt med kr 1.000 hver måned.
 • Tegne en spareavtale i et aksjefond på kr 1.000 hver måned.
 • Tegne en spareavtale i et obligasjonsfond på kr 1.000 hver måned.

Når du har etablert en slik automatisk spare-/investeringsplan, er det svært viktig at du lar den være og lar pengene vokse over tid. Som nevnt er ikke dette en metode du skal bruke for å bli rik på kort tid, men en av flere strategier du kan bruke for å klare å bli millionær i løpet av noen år.

Kommentarer (2)

Millionærskolen – Oppgave 5

Oppgave 5 er muligens den som vil kreve mest av deg av alle oppgavene. Oppgaven er:

 • Tjen minst kr 1.000 utover din faste arbeidsinntekt hver måned kommende år.

Jeg vil sterkt oppfordre deg til å gjøre alle oppgavene i Millionærskolen, men denne oppgaven anser jeg som litt ekstra viktig. Grunnen til dette er at denne oppgaven vil tvinge deg til tenke kreativt og «utenfor boksen». De fleste millionærer har flere enn en inntektskilde, og det bør du også skaffe deg over tid.

Du må selv komme fram til hvordan du skal løse denne oppgaven, men her er noen tips på veien:

 • Har du mulighet til å skrive ut overtid enkelte måneder?
 • Har du noe liggende i kjelleren, på loftet eller lignende som du kan selge?
 • Har du en hobby som du kan klare å tjene penger på?
 • Har du mulighet til å bruke noen timer i uken på en bijobb?

Kom igjen nå! Ikke hopp over denne oppgaven! Du vil vel lære deg å «tenke som en millionær»? :-)

Kommentarer (2)

« Eldre innlegg Neste side » Neste side »