Archive for 2018

2018 – status etter november

November ble en meget bra måned. Jeg sparte og investerte som vanlig kr 26 000, og hadde kr 1 000 i ekstra inntekter. Begge min aksjefond utviklet seg bra, og min netto finansformue økte med kr 186 664 i verdi, til totalt kr 2 931 062.

Utviklingen siden starten av 2018 framgår av grafen nedenfor.

Annonser

Comments (2)

2018 – status etter oktober

I oktober sparte og investerte jeg som vanlig kr 26 000 og jeg hadde ingen ekstra inntekter. Nedgangen på verdens børser gjorde at porteføljen min falt en god del i verdi, nærmere bestemt et fall på kr 158 461 til totalt kr 2 744 399. I september og oktober samlet har porteføljen falt med totalt kr 227 698. Er dette noe som bekymrer meg? Absolutt ikke! Dette har jeg et helt avslappet forhold til. Når man følger en buy and hold-strategi som det jeg gjør, er man nødt til å takle slike svingninger. Gjør man ikke det, bør man finne seg en annen strategi.

Utviklingen siden starten av året framgår av grafen nedenfor.

Annonser

Comments (6)

2018 – status etter september

I september sparte og investerte jeg som vanlig kr 26.000, og jeg hadde kr 1.000 i inntekter utover de jeg mottar fra min arbeidsgiver. Jeg har så langt i år hatt ekstra inntekter på kr 20.300, så jeg ligger godt i rute til å nå mitt mål for 2018 på minimum kr 24.000. Når det gjelder min netto finansformue, så falt begge aksjefondene mine, samt kryptovalutaene mine, noe i verdi i september, og totalt verdifall var på kr 69.237. Utviklingen siden starten av året framgår av grafen nedenfor.

 

Annonser

Comments (6)

2018 – status etter august

August ble en veldig god måned. Jeg sparte som vanlig kr 26 000, og midlene ble investert i KLP Aksje Fremvoksende Markeder II. I tillegg hadde jeg, etter to måneder der jeg kun hadde inntekter fra min vanlige jobb, kr 4 500 i ekstra inntekter i august. Så langt i år har jeg hatt ekstra inntekter på kr 19 300, så jeg ligger godt an til å nå målet mitt om minst kr 24 000 i ekstra inntekter i 2018.

Min netto finansformue økte i verdi med kr 69 922 i august, til totalt kr 2 972 096. Grafen nedenfor viser utviklingen så langt i år.

Comments (8)

2018 – status etter juli

I månedsskiftet juni/juli var jeg bortreist på ferie, så dette blir en statusrapportering for to måneder. Både i juni og i juli sparte og investerte jeg kr 26 000. Jeg hadde ingen inntekter utover vanlig arbeidsinntekt, så her må jeg være litt mer aktiv i høst for å klare å nå målet mitt om ekstra inntekter på minst kr 24 000 i år.

Når det gjelder min netto finansformue, falt denne med kr 14 669 i verdi til totalt kr 2 902 174. Utviklingen siden starten av året framgår av grafen nedenfor.

Kommentarer

2018 – status etter mai

Mai ble en god måned. Jeg sparte som vanlig kr 26.000 og jeg hadde kr 1.200 i inntekter utover de jeg får fra min arbeidsgiver. Min netto finansformue økte med kr 80.190 i verdi til totalt kr 2.916.843. Fondsandelene mine bidro til vekst, mens kryptovalutaene mine falt noe i verdi. Utviklingen siden starten av året framgår av grafen nedenfor.

Comments (8)

2018 – status etter april

April ble en god måned. Jeg sparte som vanlig kr 26.000, og hadde kr 3.000 i ekstra inntekter. Både fondsandelene og kryptovalutaene mine økte i verdi, og totalt sett økte min netto finansportefølje med kr 60.514 i verdi, til totalt kr 2.836.653.

Utviklingen så langt i år framgår av diagrammet nedenfor.

Comments (8)

2018 – status etter mars

I mars sparte jeg som vanlig kr 26.000, og jeg hadde kr 2.000 i ekstra inntekter (utover inntekter fra min arbeidsgiver). Både fondsandelene og kryptovalutaene mine falt imidlertid i verdi, så min netto finansformue krympet med kr 65.175 til kr 2.776.140.

Utviklingen så langt i år framgår av grafen nedenfor.

Comments (6)

2018 – Status februar

Februar ble ingen spesielt god måned, men den ble heller ikke så dårlig som man kunne frykte da børsene raste som verst for noen uker siden. Jeg sparte som vanlig kr 26.000, og disse pengene ble investert i Storebrand Indeks – Alle Markeder. Jeg har bestemt meg for at jeg skal ha omtrent 25 % av porteføljen min i dette fondet på sikt, og ligger per i dag noe under dette. Jeg hadde inntekter på totalt kr 5.600 utover inntekter fra min arbeidsgiver, så i januar og februar samlet har jeg tjent kr 8.600 av de minimum kr 24.000 jeg skal tjene i år. Dette er jeg veldig godt fornøyd med.

Alt i alt falt porteføljen min med kr 24.513 i verdi i februar. Ingen krise, jeg lar meg ikke stresse og sover godt om natten. Sammensetningen av porteføljen min framgår av diagrammet nedenfor.

Comments (4)

2018 – Status januar

Året har startet bra, og januar ble en god måned. Jeg sparte og investerte kr 26.000, og har hatt kr 3.000 i inntekter som ikke kommer fra min vanlige jobb. Dette er inntekter jeg har mottatt for å ta på meg skriveoppdrag og for annonsering på denne bloggen. Årsmålet for slike andre inntekter er på kr 24.000, så jeg er godt fornøyd med å ha klart kr 3.000 allerede. Min netto finansformue økte totalt med kr 38.040 i januar.

Fra og med denne statusoppdateringen vil jeg vise hva min portefølje består av. Dette er noe som mange av mine lesere har etterspurt i lang tid, og nå har jeg altså valgt å innfri dette ønsket. I diagrammet nedenfor framgår det hva porteføljen min består av ved utgangen av januar.

Min netto finansformue er ved utgangen av januar på kr 2.865.829. Jeg har trukket ifra den skatteforpliktelsen som ligger i porteføljen, slik at diagrammet kun viser det som faktisk er mine penger.

 

Noen kommentarer til porteføljen:

 • Dette er min portefølje og den er basert på mine preferanser og min framtidstro. Det er ikke en portefølje som jeg nødvendigvis vil anbefale for andre.
 • Jeg er mye mer langsiktig investor enn trader i tankesettet. Jeg ønsker å ta del i den verdiskapningen som finner sted i næringslivet, ikke å utnytte kortsiktige svingninger. Dette er ikke et moralsk valg, men heller et valg basert på mine interesser og hva jeg ønsker å bruke tid på.
 • Aksjedelen av porteføljen min består av andeler i indeksfond. Det er to grunner til at jeg liker indeksfond så godt. For det første har indeksfond langt lavere kostnader enn aktivt forvaltede fond. De indeksfondene som jeg har i porteføljen har et årlig forvaltningshonorar på 0,3 %, mens det typiske honoraret i aktivt forvaltede fond gjerne er på 1,5 %. For det andre har jeg lite tro på at jeg ved å velge aktivt forvaltede fond vil kunne klare å skape meravkastning på sikt. Det finnes gode aktivt forvaltede fond, men gjennomgående er det slik at indeksfond gir bedre avkastning enn aktivt forvaltede fond på lang sikt.
 • Jeg ønsker en portefølje med få transaksjoner. Jeg har derfor valgt posisjoner som jeg i utgangspunktet ser for meg å sitte på i lang tid.
 • Jeg ønsker en portefølje som er «lettpleid». Skulle jeg bli lei av aksjer og investeringer en periode, vil jeg være trygg på at porteføljen min klarer seg bra uten at jeg følger med på den i noen uker eller måneder.
 • Jeg ønsker en portefølje hvor lite er plassert i Norge. Jeg jobber i Norge, eier hus i Norge og er forbruker i Norge, så jeg mener det mest rasjonelle er å ikke investere noe særlig i Norge i tillegg.
 • Jeg ønsker en enkel og oversiktlig portefølje, altså kun noen få posisjoner.
 • Jeg ønsker en portefølje som er godt spredt på mange ulike land. Jeg har alltid boblen i Japan på slutten av åttitallet i bakhodet når jeg investerer.
 • Jeg har ikke som mål å knuse indeksen over tid. Jeg er godt fornøyd hvis jeg klarer å skape en meravkastning på noen få prosentpoeng. Min «benchmark» er avkastningen i «verdensfondet» Storebrand Indeks Alle Markeder.
 • Jeg har som mål å prøve å skape noe meravkastning på sikt. Jeg ønsker derfor å ha en portefølje med en tydelig vridning mot de delene av verden, bransjene eller lignende som jeg mener har bedre utsikter enn gjennomsnittet av alt.
 • Jeg er mye mer en makroinvestor enn en mikroinvestor i aksjemarkedet, så jeg unngår for tiden enkeltaksjer. Jeg har tidligere investert en god del i enkeltaksjer, og kommer kanskje til å gjøre det igjen senere, men for tiden er ikke dette noe jeg ønsker å bruke tid på.

 

Noen kommentarer til de ulike komponentene i porteføljen:

Kontanter (kr 50.000, 1,7 % av porteføljen)

Jeg har kr 50.000 stående på en høyrentekonto. Dette er min økonomiske buffer. Ved spesielt gode kjøpsmuligheter i aksjemarkedet (av typen etter et voldsomt krakk), kan jeg investere deler av denne bufferkontoen. Skulle så skje, skal jeg imidlertid gradvis bygge den opp igjen til kr 50 000.

Storebrand Indeks – Alle Markeder (kr 600.875, 21 % av porteføljen)

Dette er et fond som investerer bredt i hele verden, inkludert fremvoksende markeder. Fondet er altså mer diversifisert enn typiske globale fond, som kun investerer i etablerte markeder. Andelene mine i dette fondet er på en måte «grunnmuren» i porteføljen min, og jeg har bestemt meg for at om lag 25 % av porteføljen skal være plassert i dette fondet. Jeg ligger litt under det akkkurat nå, så de neste par månedene er det dette fondet jeg vil investere i.

KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II (kr 2.173.934, 76 % av porteføljen)

Dette er et fond som investerer i fremvoksende markeder i Latin-Amerika, Asia, Afrika og så videre, og andelene mine i dette fondet er min desidert største posisjon. Jeg har tro på at de fremvoksende markedene vil gjøre det bedre enn gjennomsnittet av alle land i årene framover. Delvis skyldes dette at prisingen av disse markedene for tiden er lavere enn prisingen av de mer etablerte markedene, og delvis at jeg ser mange andre positive sider ved disse markedene – gjennomgående yngre befolkning, god økonomisk vekst, sterk satsning på forskning og utdanning og så videre.

Bitcoin og Ethereum (kr 41.020, 1,4 % av porteføljen)

Dette er høyrisikodelen av porteføljen min. Jeg er på ingen måte noen teknologiekspert, men har lest en del om blockchainteknologien og kryptovalutaer, og tror dette på sikt kan bli noe stort. Jeg har likevel ikke investert mer i dette enn at jeg vil sove godt dersom alt skulle gå tapt.

 

Noen av mine lesere hadde kanskje sett for seg at jeg hadde en mer «fancy» og sammensatt portefølje. Men som nevnt ønsker jeg å ha en enkel og oversiktlig portefølje, som er lett å holde oversikt over og som det er lett å gjøre endringer i.

 

 

Comments (10)

« Previous entries
css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.