Archive for juni, 2010

Fire typer gjøremål

I boka «The 7 habits of highly effective people» av Stephen R. Covey diskuteres en måte å se på bruk av tid på som jeg syns er veldig interessant. Utgangspunktet er at man kan dele opp sine gjøremål langs to dimensjoner – hvor viktige de er og hvor mye de haster. Man vil da få fire typer gjøremål:

1. De som er viktige, og som haster (f. eks. et viktig møte som begynner om en halvtime og å komme seg til sykehuset dersom man blir akutt syk)
2. De som er viktige, men som ikke haster (f. eks. å mosjonere og å øke egen kompetanse)
3. De som ikke er viktige, men som haster (f. eks. å skru på tv-en før favorittserien din begynner)
4. De som ikke er viktige, og som ikke haster (eks. å se på et tilfeldig tv-program for å få tiden til å gå)

Så, hvilke gjøremål skal man prioritere å bruke tiden sin på? I utgangspunktet er det lett å være enige om at man bør bruke minst mulig tid på gjøremål som ikke er viktige (dvs. type 3 og 4). Videre er det lett å være enige om at gjøremål som både er viktige og som haster, må prioriteres. Poenget til Covey er derimot at de fleste bruker for lite tid på oppgaver som er viktige, men som ikke haster (type 2). For å illustrere dette poenget, har han gitt den syvende «vanen» i boka navnet «Sharpen the saw». Du kan her tenke deg at du går en tur i skogen, og at du møter på en mann som strever med å sage ned et kjempestort tre med en håndsag. Du ser at han sliter fælt og at saga ser ut til å være veldig sløv. Du spør derfor om det ikke hadde vært en god idé å slipe saga, slik at den blir skarp. Han svarer da «idiot, jeg har et tre å felle, har da ikke tid til det».

Mange prioriterer ikke gjøremål av type 2 pga. at de ikke haster. Men dette vil alltid få konsekvenser på sikt. Tenk deg for eksempel at en arbeidsgiver skal delegere en svært viktig hastesak til en av sine ansatte. Han har to å velge imellom. Den ene bruker mye tid på gjøremål av type to. Han er topp oppdatert innenfor sitt fagfelt, han behersker programvaren på arbeidsplassen på en svært god måte og han holder seg i form og har derfor et høyt energinivå og høy toleranse for stress. Den andre «svirrer» rundt hele dagen og driver tilfeldig brannslokning. Løser litt småoppgaver her og der før han haster videre. Hvem av de to tror du arbeidsgiveren ville gitt den svært viktige oppgaven til? Hvem av de to vil du tro har de beste framtidsutsiktene når det gjelder opprykk og lønnsøkning? Svaret er åpenbart. Jo mer tid du investerer i gjøremål av type 2, jo bedre sikrer du din framtid.

Ønsker du å komme i gang med å bruke mer tid på gjøremål av type 2? Her er min topp-fem-liste for hva du kan begynne med:

1. Spis hovedsaklig sunn og næringsrik mat. Du trenger slett ikke å bli fanatisk, og du kan godt unne deg noe godt av og til, men de fleste måltider du spiser bør være sunne. Maten du spiser har mye å si for energinivået og humøret ditt, så ikke ta lett på denne.
2. Sørg for tilstrekkelig mosjon. Akkurat som med sunn mat, har mosjon mye å si for helsa di.
3. Les litt hver dag. Ved å gjøre dette til en vane, vil du kontinuerlig styrke din kompetanse.
4. Abonner på et tidsskrift som holder deg oppdatert innenfor din bransje. For eksempel arbeider jeg som økonom, og abonnerer derfor på Dine Penger.
5. Hør på lydbøker når du kjører bil, trener og ved andre passende anledninger. Mange gode fagbøker finnes også som lydbok.

Comments (1)

Fem beste bøker for viderekomne

I forrige innlegg anbefalte jeg fem bøker for nybegynnere. Denne gangen tar jeg for meg fem bøker for de litt mer viderekomne. Dette er bøker som er mer krevende å lese, men som vil gi deg økt innsikt og forståelse.

Secrets of the millionaire mind – T. Harv Eker

Dette er en av mine absolutte favorittbøker. Boka handler nesten utelukkende om hva som kjennetegner tankesettet til rike mennesker. For de aller fleste vil måten man tenker på og hvilken innstilling man har til penger, være et mye større hinder på veien mot rikdom enn teknisk kunnskap om f. eks. aksjemarkedet. Mange har kanskje vanskelig for å tro på dette, men når du har lest denne boka, vil du ikke lenger være i tvil. Boka er kortfattet, men full av gullkorn. Dette er en bok jeg stadig vender tilbake til.

The 7 habits of highly effective people – Stephen R. Covey

Dette er en relativt tung bok som jeg måtte lese et par ganger for å få noe særlig utbytte av. Boka handler i utgangspunktet ikke om penger, men mer om hvordan effektive, ambisiøse mennesker tenker og opptrer. Jeg liker særlig godt kapittelet som tar for seg hvilke oppgaver man bør prioritere å bruke tid på (Put first things first). Covey regnes som en av de helt store autoritetene innenfor ledelse og personlig utvikling, og når du har lest denne boka, forstår du hvorfor.

The success principles – Jack Canfield

Dette er en murstein av en bok og inneholder veldig mange råd for hvordan man oppnår sukess (med penger og på andre områder). Canfield har selv oppnådd stor suksess med sine Chicken Soup-bøker, så han er absolutt troverdig. Rådene er praktiske, og boka er full av inspirerende og motiverende småhistorier fra virkeligheten.

Think and grow rich – Napoleon Hill

Dette er en skikkelig klassiker innenfor sjangeren. Originalutgaven ble skrevet i 1937, så det er ikke alt som er like relevant i dag, men samtidig er det mange evigvarende sannheter i denne boka. Ei bok som alle som er opptatt av penger og rikdom bare lese.

Multiple streams of income – Robert G. Allen

Denne boka tar for seg viktigheten av å ha flere kilder til inntekt. Svært mange har kun arbeidsinntekten som inntektskilde, men skal du virkelig oppnå rikdom, er du nødt til å skaffe deg flere inntektskilder (uansett hvor høy arbeidsinntekten din er). Boka tar blant annet for seg inntekter fra aksjer, eiendom og internett.

Comments (2)

Fem beste bøker for nybegynnere

Under Anbefalte bøker på denne bloggen, lister jeg opp en rekke bøker. Er du helt nybegynner innenfor personlig økonomi, kan det sikkert være vanskelig å vite hvilke du skal begynne med. Jeg har derfor gått igjennom listen og valgt ut de fem beste bøkene for deg som ønsker å komme i gang.

The automatic millionaire – David Bach

Dette er en veldig grunnleggende og lettlest bok. Den tar blant annet for seg viktigheten av å betale seg selv først og å få kontroll over daglige småkostnader. David Bach har også skrevet en rekke andre bøker, men i stor grad er det snakk om variasjoner over samme tema.

Rich dad, poor dad – Robert T. Kiyosaki

Denne boken har det vært mye diskusjoner om. Mange liker den svært godt, mens andre mener den er uklar og inneholder en rekke faktafeil. Rich dad, poor dad er ikke like konkret som The automatic millionaire, men den er likevel svært motiverende og inneholder en rekke gode tips og tanker for hvordan man kan oppnå rikdom.

7 strategies for wealth & happiness – Jim Rohn

Denne boka handler ikke kun om penger, men den er svært godt skrevet og inneholder mye nyttig informasjon for deg som ønsker å bli rik og suksessfull.

The power of focus – Jack Canfield, Mark Victor Hansen og Les Hewitt

Dette er heller ikke en bok som kun handler om penger, men slik jeg ser det, er prinsippene for å oppnå suksess med penger de samme som prinsippene for å oppnå suksess også på andre områder i livet. Denne boka tar for seg en rekke ulike teknikker for ambisiøse mennesker.

Get paid more and promoted faster – Brian Tracy

Etter å ha fått kontroll på kostnadene dine og kommet i gang med å investere, er det mest effektive du kan gjøre å øke arbeidsinntekten din. Denne boka inneholder 21 tips for hvordan du kan gjøre akkurat dette. Brian Tracy legger ikke skjul på hva som trengs for å bli rik – selvdisiplin og hardt arbeid over tid.

Comments (6)

SWOT-analyse

SWOT-analyse er et verktøy som benyttes mye i forbindelse med strategiarbeid i næringslivet. SWOT er et akronym for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats, og målsettingen med en slik analyse er å kartlegge bedriftens sterke og svake sider, og hvilke muligheter og trusler man ser framover i tid.

Men det er ikke bare i næringslivet det kan være nyttig å gjøre en slik analyse. Du kan også gjøre en SWOT-analyse av deg selv. Dette kan være en verdifull øvelse som fører til økt selvinnsikt og gir deg et klarere bilde av hvordan framtidsutsiktene dine er. Du kan gjøre en SWOT-analyse på mange personlige områder, men her vil jeg ta utgangspunkt i penger.

Slik gjennomfører man en SWOT-analyse:

1. Skriv ned alle styrker (Strengths), svakheter (Weaknesses), muligheter (Opportunities) og trusler (Threats) du ser ved deg selv og din egen situasjon. Her er det viktig at du er helt ærlig med deg selv og at du setter av litt tid (minst én time helt uforstyrret). Et absolutt minimum er fem punkter på hvert område. Hvor mye du får ut av en slik analyse, er helt avhengig av kvaliteten på de punktene du kommer fram til.

2. Lag en handlingsplan ut ifra de punktene du kommer fram til. Fire spørsmål som kan brukes til å komme fram til gode handlinger:

 1. Hvordan kan du utnytte dine styrker på en best mulig måte?
 2. Kan du gjøre dine svakheter mindre svake, eller finnes det måter å forhindre at dine svakheter får negative konsekvenser?
 3. Hvordan kan du utnytte de mulighetene du ser du har?
 4. Hvordan vil du forholde deg til de truslene du ser? 

3. Følg opp handlingsplanen!!!

La meg illustrere dette verktøyet gjennom et enkelt eksempel. Nedenfor er en forkortet utgave av en SWOT-analyse av meg selv:

Styrker

 • Liker å lese og utvikle egen kompetanse.
 • Flink til å komme meg opp tidlig på morgenen.
 • Liker å skrive.
 • Har bra kontroll på kostnadene mine.
 • Er skeptisk til «eksperter» og investerer derfor aldri i ting jeg ikke forstår fullt ut.
 • Tar ansvar for egne handlinger og eget liv. Hvilken økonomisk situasjon jeg er i om 10 år, er helt opp til meg selv.
 • Mosjonerer jevnlig og har generelt god helse, lavt sykefravær og høyt energinivå.
 • Setter meg månedlige personlige mål, som blir fullt opp.
 • Har bra selvdisiplin på endel områder.
 • Er lite snobbete. Bruker lite penger på statusprodukter.

Svakheter

 • Utsetter vanskelige og kjedelige oppgaver.
 • Har problemer med å gå utenfor min egen «komfortsone».
 • Bruker for mye tid på å se på tv og surfe på nettet.
 • Kan være for skeptisk og dermed gå glipp av høy avkastning.
 • Er lite flink til å takle og omgås mennesker som er helt ulike meg selv.
 • Er for opptatt av trygghet, og unngår dermed provisjonsbaserte jobber (som kunne økt arbeidsinntekten betydelig).
 • Er mer glad i å lese og planlegge enn i å faktisk gjøre det jeg vet jeg burde gjøre (er mer «book smart» enn «street smart»).

Muligheter

 • Kan utnytte den ekstra tiden jeg har på morgenen på en bedre måte.
 • Kan utnytte kompetansen til mitt nettverk av personer på en mye bedre måte.
 • Kan bli flinkere til å spørre (om høyere lønn, lavere rente osv.).
 • Kan øke energinivået ytterligere ved å spise sunnere.
 • Kan utvikle mine skriveferdigheter og publisere oftere på bloggen min (noe som vil hjelpe meg å holde fokus og styrke min kompetanse).
 • Kan lære meg å bli flinkere til å akseptere og sette pris på at folk er så forskjellige.
 • Kan øke ambisjonsnivået på de månedlige personlige målene.
 • Kan lese fem bøker om salg og salgsteknikk og vurdere å begynne med salg (deltid eller heltid).

Trusler

 • Har mange flinke kollegaer. Blir raskt «utkonkurrert» hvis jeg roer ned tempoet.
 • Har nesten all formue plassert i eget hus og i aksjer. Burde diversifisere bedre.
 • Med hus og familie kan det bli lite tid til fokusere på å bygge formuen videre.
 • Arbeider i en bransje for sannsynligheten for veldig god lønnsutvikling er lav.

Handlingsplan

 • Fortsette å sette månedlige personlige mål. Øke ambisjonsnivået gradvis.
 • Tvinge meg selv til å snakke mer med de kollegaene og bekjente som er mest ulik meg selv.
 • Begrens tv-seingen til maks 30 minutter på ukedager og to timer på helgedager.
 • Lære mer om helseeffekten av ulike matvarer og næringsstoffer.
 • Utfordre min egen «komfortsone» ved å gjøre noe jeg slett ikke har lyst til hver måned (eksempler: fallskjermhopp, gå på en operaforestilling, besøke en botanisk hage).
 • Spør noen hver måned om noe som kan bedre økonomien min (spør sjefen om høyere lønn, spør banken om lavere rente, spør min rike nabo om investeringsråd, spør min superproduktive kollega om råd for å utnytte tiden på en bedre måte osv.).
 • Melde meg på et skrivekurs.
 • Tvinge meg selv til å publisere minst ett innlegg på bloggen min hver uke.

Jeg vil anbefale deg å gjøre en SWOT-analyse av deg selv minst én gang per år. Ved å være helt ærlig med deg selv, kan du virkelig få et mye klare bilde av egen situasjon ved hjelp av dette verktøyet. Invester 1 – 2 timer i en slik analyse allerede i dag. Sannsynligheten for at du vil angre er svært liten. Lykke til!

Comments (6)

Jim Rohn

Amerikanske Jim Rohn (1930 – 2009) var en person som over flere tiår holdt foredrag, skrev bøker og produserte lydbøker om hvordan man oppnår suksess med penger, i arbeidslivet og i livet generelt. Han oppnådde selv stor suksess som foredragsholder og forretningsmann og ble millionær allerede tidlig i tredveårene. Selv har jeg lært mye av, og latt meg inspirere og motivere av, mange ulike personer, men Jim Rohn er en av mine største favoritter. I dette innlegget skal vi se litt nærmere på Rohns budskap og filosofi.

En av hovedårsakene til at jeg liker Jim Rohn så godt, er at hans budskap er enkelt å forstå, og at han var opptatt av å gi råd som ga resultater. Det enkle er som oftest det beste, og når alt kommer til alt, sier dine oppnådde resultater det aller meste om hvor dyktig du er. Her er noen smakebiter fra Jim Rohns filosofi:

 • Noen få daglige gode vaner kan gjøre store forskjeller på sikt. Ett av eksemplene Jim Rohn bruker er forskjellen på sikt av å spise et eple om dagen, i stedet for å spise en sjokolade om dagen.
 • Ikke la deg lure av mangel på konsekvenser på kort sikt. Spiser du en sjokolade om dagen, vil du ikke merke noen særlige negative konsekvenser etter en uke. Men etter flere år med slike dårlige vaner, vil du garantert merke konsekvensene.
 • Strev alltid etter å bli flinkere og mer kunnskapsrik. Bygg et bibliotek av gode bøker.
 • Ikke bare les lettleste bøker som inspirerer deg. Les også tyngre bøker som øker ditt kunnskapsnivå.
 • Slutt å skylde på markedet, politikerne og andre faktorer du ikke kan påvirke. Ta ansvar for egen situasjon og egne resultater.
 • Jobb hardere med deg selv enn du gjør med jobben din.
 • Sett av tid til å reflektere over hva du har oppnådd og hvorfor du har oppnådd akkurat de resultatene. Lær av egne erfaringer.
 • Du blir aldri rik av å kreve det fra andre, for eksempel ved å streike. Du blir betalt ut ifra det du tilbyr markedet. Ønsker du høyere lønn, tilby markedet mer.
 • Bruk tall for å sjekke din framgang og dine resultater. Ikke tro at du har brukt lite penger sist måned, vis det gjennom at du har mer på konto.
 • Ha alltid en notatblokk med deg. Du glemmer mer og raskere enn du liker å tro.
 • Uheldige hendelser skjer oss alle. Vær forberedt på tunge tider og vit at det alltid kommer vår etter vinter.
 • Selvdisiplin er broen mellom mål og resultater.
 • Det er ikke nok å tenke positivt. Handling må også til.
 • Hva du får i en jobb er mindre viktig enn hva du blir i den.
 • Du kan ikke nå store mål på én dag, men du kan begynne å bevege deg i riktig retning av målet allerede i dag.
 • Ikke ønsk at det var færre problemer, ønsk at du hadde flere ferdigheter.
 • Ikke ønsk at ting var lettere, ønsk at du var bedre.

Ønsker du å lære mer om Jim Rohns budskap og filosofi, anbefaler jeg spesielt boka «7 strategies for wealth & happiness» og lydboka «The art of exceptional living».

Comments (2)

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.