Archive for september, 2011

2012 – Masterplan del 4 – Tiltak for å nå mål 2

Mitt andre økonomiske mål for 2012 er som følger:

Jeg skal ha en samlet brutto arbeidsinntekt på minimum kr 650.000 i 2012.

Her er noen konkrete punkter for hvordan jeg skal klare dette:

 • Jeg skal stå på og gjøre en ekstra god innsats i min nåværende jobb, slik at jeg øker mine sjanser for et godt lønnsoppgjør neste år. Det er imidlertid veldig lite sannsynlig at dette tiltaket i seg selv er nok til å øke lønnen med om lag 10 %. Dette skyldes for det første at en slik lønnsvekst fra ett år til det neste er svært uvanlig på min arbeidsplass, og for det andre at lønnsoppgjøret neste år ikke får helårsvirkning for 2012 (det vanlige er at den nye lønnen får virkning enten fra 1. mai eller fra 1. juni).
 • Jeg skal benytte de mulighetene jeg får til å arbeide overtid. Overtidstimer gir minst 50 % høyere lønn enn ordinære timer, så det skal ikke så veldig mange timene til før det blir endel kroner av det. På min arbeidsplass har jeg mulighet for å arbeide noe overtid, men hvor mye det blir avhenger av hvor stort arbeidspress det er i perioder, hvor mye mine nærmeste kollegaer er borte fra jobben og så videre, så det er vanskelig å planlegge et bestemt antall timer på forhånd.
 • Hvis jeg litt ut på året ser at jeg ikke er i rute når det gjelder målene mine, skal jeg vurdere å ta en eller flere ekstrajobber for å spe på inntekten. Dette kan være all slags type arbeid – jeg har ikke lov til å være kresen.
 • Jeg kan også vurdere å bytte jobb. Dette vil være en stor beslutning, men jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal tvilholde på den jobben jeg har dersom lønnsutviklingen stagnerer over tid.

I og med at målet jeg har satt meg for 2012 når det gjelder inntektsøkning er såpass ambisiøst, er det mest sannsynlig at jeg må benytte meg av mer enn ett av punktene ovenfor for å klare å nå målet. Dersom jeg er heldig, kan jeg klare å nå målet kun ved hjelp av de to første punktene, men jeg anser det som like sannsynlig at jeg må spe på inntekten med en eller flere ekstrajobber.

Jeg tar gjerne imot tips hvis noen har noen gode forslag til hvordan jeg kan øke inntekten neste år. 🙂

Kommentarer

2012 – Masterplan del 3 – Tiltak for å nå mål 1

Mitt første økonomiske mål for 2012 er som følger:

Jeg skal investere minimum kr 150.000 i aksjefond i 2012.

For å klare å nå dette målet, kan jeg gå fram på flere måter:

 1. Jeg kan kutte kostnadene mine slik at jeg fristiller kr 2.500 mer per måned i 2012 enn jeg har gjort i 2011.
 2. Jeg kan holde kostnadene på samme nivå som i 2011, men øke inntekten min med minst kr 2.500 etter skatt per måned.
 3. Jeg kan delvis oppnå dette målet ved å kutte kostnadene mine og delvis ved å øke inntekten min.

Jeg anser punkt 3 som det mest realistiske. Jeg har riktignok også satt meg som mål å øke arbeidsinntekten min med over kr 50.000 i 2012, noe som etter skatt vil utgjøre om lag kr 30.000. Klarer jeg dette målet, kan derfor også punkt 2 være en aktuell framgangsmåte. Jeg ønsker imidlertid ikke at det å nå mål 1 skal være helt avhengig av at jeg når mål 2, så jeg anser ikke punkt 2 som den beste framgangsmåten.

Her er noen konkrete punkter for hvordan jeg skal holde kostnadene nede og spare penger i 2012:

 • Jeg skal fortsette med å ikke abonnere på eller kjøpe noen aviser eller tidsskrifter i løssalg. Eneste unntak er Dine Penger, som jeg har abonnert på i mange år.
 • Jeg skal kjøpe klær for maksimalt kr 1.200 (kr 100 per måned). Jeg skal heller ønske meg klær til bursdag og jul. Syns du dette høres veldig lite ut, så hører det med til historien at garderoben min per i dag er ganske full, så det er lite jeg strengt tatt trenger av klær i nærmeste framtid.
 • Jeg skal kjøpe dvd-er, bøker og lydbøker for maksimalt kr 1.200 (kr 100 per måned).
 • Jeg skal i størst mulig grad kun kjøre bil når det er absolutt nødvendig.
 • Jeg skal bruke biblioteket i stor utstrekning, både til å låne bøker og filmer.
 • Jeg skal ta med matpakke på jobb hver eneste dag.
 • Jeg skal ikke bruke noen penger på tekniske duppeditter.
 • Jeg skal ta en gjennomgang av alle mine forsikringer i 2012.
 • Jeg skal handle mat kun to ganger per uke og alltid utarbeide og holde meg til en handleliste.
 • Jeg skal i liten grad pusse opp eller leie inn håndtverkere til huset i 2012.
 • Jeg skal feriere rimelig i 2012.
 • Jeg skal i liten grad spise ute i 2012.

Hvordan jeg planlegger å øke inntekten min i 2012 vil jeg komme tilbake til i neste innlegg.

Noen som har noen andre gode sparetips? 🙂

Comments (10)

2012 – Masterplan del 2 – Motivasjon og fokus

For å klare å nå de ambisiøse målene jeg har satt meg for 2012, er det svært viktig at jeg klarer å holde motivasjonen og fokuset oppe.

Følgende fem punkter skal hjelpe meg med dette i løpet av året:

 • Jeg skal lese én bok hver måned som jeg vet inneholder nyttig informasjon og som er motiverende og inspirerende. Ingen av bøkene er skrevet av samme forfatter. Jeg skal også lese andre bøker, men disse har jeg valgt ut spesielt for at de skal hjelpe meg å nå mine mål. De tolv bøkene jeg skal lese er:
 1. Secrets of the millionaire mind – T. Harv Eker
 2. 7 strategies for wealth and happiness – Jim Rohn
 3. The seven habits of highly effective people – Stephen R. Covey
 4. The rules of work – Richard Templar
 5. Winning – Jack og Suzy Welch
 6. Your money or your life – Vicki Robin og Joe Dominguez
 7. Think and grow rich – Napoleon Hill
 8. The automatic millionaire – David Bach
 9. The power of focus – Jack Canfield, Mark Victor Hansen og Les Hewitt
 10. The pledge – Michael Masterson
 11. Rich dad, poor dad – Robert Kiyosaki og Sharon Lechter
 12. The anatomy of success – Nicolas Darvas
 • Jeg skal høre på motiverende lydbøker minst en halv time i gjennomsnitt hver dag. Dette gjør jeg allerede ved at jeg hører på lydbøker til og fra jobb hver ukedag.
 • Jeg skal si målene høyt til meg selv minst tre ganger per dag, for eksempel når jeg står foran speilet om morgenen, når jeg dusjer eller når jeg kjører bil alene. Denne teknikken har jeg aldri benyttet tidligere, og jeg har vel strengt tatt bare begrenset tro på virkningen, men det skader ikke å prøve.
 • Jeg skal lese igjennom masterplanen min minst én gang per uke.
 • Jeg skal skrive minst ett blogginnlegg per måned om framgangen min. Jeg vet med meg selv at det blir veldig flaut hvis jeg måned etter måned skuffer mine lesere med dårlig framgang.

Comments (8)

2012 – Masterplan del 1 – Mål

Jeg har brukt litt tid på å tenke igjennom hvilke økonomiske mål jeg skal sette meg for 2012, og i prosessen har jeg lagt vekt på følge kravene til gode mål og at det ikke skal bli for mange mål. Jeg har kommet fram til følgende to økonomiske mål for 2012:

 1. Jeg skal investere minimum kr 150.000 i aksjefond i 2012.
 2. Jeg skal ha en samlet brutto arbeidsinntekt på minimum kr 650.000 i 2012.

Begrunnelse for mål 1: Mitt langsiktige mål er å bli økonomisk uavhengig. For å klare dette, har jeg gjennom flere år investert i aksjemarkedet hver måned. Jeg anser aksjemarkedet som det beste stedet å plassere penger på lang sikt, gitt det risikonivået jeg føler meg komfortabel med. Å styrke min aksjeportefølje med kr 150.000 i 2012 vil bringe meg flere steg nærmere mitt langsiktige mål om økonomisk uavhengighet.

Hvor ambisiøst er mål 1: Hittil i 2011 har jeg investert kr 10.000 per måned i aksjefond, og dette forventer jeg også å gjøre resten av året. Totalt sett vil jeg derfor ha investert kr 120.000 i aksjefond når året er omme. Målet om å investere kr 150.000 i 2012 (i gjennomsnitt kr 12.500 per måned) representerer derfor en økning på 25 % fra 2011. Jeg anser dette som et ambisiøst mål.

Begrunnelse for mål 2: Jeg har i flere år vært opptatt av personlig økonomi, og er i dag i en situasjon der jeg har rimelig god kontroll på kostnadene mine og investerer pengene  mine til den forventede avkastningen og risikoen som jeg er komfortabel med. I denne situasjonen er det derfor naturlig for meg at jeg setter meg som mål å øke inntekten min.

Hvor ambisiøst er mål 2: I 2011 forventer jeg å ha en arbeidsinntekt på i underkant av kr 600.000. Målet for 2012 om å oppnå en arbeidsinntekt på minimum kr 650.000 representerer derfor en vekst i inntekten på cirka 10 % fra 2011. Jeg har i flere år klart å øke arbeidsinntekten min mer enn det en gjennomsnittlig arbeidstaker har klart, men har aldri tidligere økt arbeidsinntekten med 10 % fra et år til det neste. Jeg anser derfor også dette målet som ambisiøst.

Generelt om ambisjonsnivået i masterplanen: Alle som har fulgt med på denne bloggen en stund, vet at jeg mener at vi i stor grad skaper vår egen framtid, og at våre valg og vaner har mye større betydning på sikt enn tilfeldigheter og flaks. Jeg mener også at vi må ta ansvar for de valg vi har tatt tidligere i livet. Selv har jeg for eksempel valgt å gifte meg og få barn, og dette er valg jeg på ingen måte angrer på. Jeg har også valgt å bruke tid på å ta vare på helsen min. Disse valgene gjør imidlertid at jeg ikke har anledning til å bruke mye mer tid enn jeg allerede gjør på å nå mine øknomiske mål for 2012. Dette er ikke ment som en unnskyldning for å sette meg lavere mål enn jeg kunne ha gjort, men heller som en forklaring på hvorfor målene er satt slik de er. Andre konsekvenser av disse valgene er at jeg ikke har anledning til å bytte til en jobb som ligger langt fra der jeg bor og krever mye reisetid til og fra jobb eller en jobb som vil medføre mye reisevirksomhet. Videre har jeg mulighet til å kutte i mine personlige kostnader, men begrenset mulighet til å kutte i familiens felleskostnader.

Til slutt vil jeg understreke at dette er mål som er satt for akkurat meg og som tar utgangspunkt i min økonomiske situasjon. Jeg vil på ingen måte anbefale noen å kopiere disse målene. For noen er dette store mål, for andre er de små.

Comments (6)

2012 – Ny vri på Pengeblogg

I januar 2012 har jeg skrevet innlegg på denne bloggen i tre år. Jeg har primært skrevet generelt om penger og selvutvikling, og i liten grad skrevet om egen økonomi og egne mål. Jeg har fått mange fine tilbakemeldinger på det jeg har skrevet, men flere av leserne mine har etterlyst mer informasjon om hva jeg selv gjør. De vel tre siste månedene i 2011, og i hele 2012, skal jeg derfor skrive mye mer om egen økonomi og egne mål på denne bloggen. I resten av september, oktober, november og desember i år vil jeg ta leserne steg for steg gjennom prosessen med å utvikle en «masterplan» for 2012, og i 2012 vil jeg jevnlig skrive om status, framgang og utfordringer knyttet til mine mål for 2012.

Det er hovedsaklig tre grunner til at jeg ønsker å gjøre en ny vri på Pengeblogg for 2012:

 1. Jeg vil bevise overfor meg selv og andre at det jeg skriver om ikke bare er teori, men at det faktisk fungerer og gir resultater i praksis. Jeg har for så vidt praktisert det jeg skriver om i mange år, og resultatene har vært gode, men denne gangen skal jeg spille med åpne kort og skru opp ambisjonsnivået et par hakk.
 2. Forhåpentligvis få nyttige tilbakemeldinger fra mine lesere, som vil hjelpe meg på veien og sørge for at jeg beholder det nødvendige fokuset.
 3. Bevege meg et par solide steg mot mitt ultimate mål om å bli økonomisk uavhengig.

Comments (6)

Hva jeg leser

Jeg leser mye, i gjennomsnitt minst én bok i uken. Etter spørsmål fra en leser vil jeg i dette innlegget skrive litt om hva jeg liker å lese.

Jeg leser bøker om penger og selvutvikling. Dette har jeg skrevet mye om tidligere på denne bloggen, så jeg skal ikke utdype dette noe nærmere her.

Jeg leser bøker som gjør at jeg forstår mennesker og menneskers adferd bedre. Dette er for eksempel bøker innenfor fagområdene psykologi, sosiologi og sosialantropologi.

Jeg leser bøker som gjør at jeg forstår den tiden vi lever i på en bedre måte. Dette er eksempelvis bøker om globalisering, kapitalisme, frihandel og teknologi. På dette området vil jeg komme med en særlig anbefaling av bøkene til Thomas Hylland Eriksen. Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved universitetet i Oslo, og har skrevet en rekke bøker innenfor sitt fagfelt. I tillegg har han skrevet flere bøker som nok er litt på siden av det han egentlig forsker på og foreleser om, men som likevel er meget interessante og lærerike.

Jeg leser bøker om markedsføring og forbrukeradferd, som er en del av økonomifaget som jeg er spesielt interessert i.

Jeg leser også noen biografier, særlig biografier av/om mennesker som har utrettet mye eller som på annet vis har levd spesielt interessante liv. Videre hender det at jeg leser bøker om språk og det å skrive.

Jeg leser i liten grad skjønnlitteratur. Jeg leste endel krim og romaner tidligere, men prioriterer nå å lese faglitteratur.

20 anbefalte bøker (for anbefalte bøker om penger og selvutvikling, se her):

 1. The world is flat – Thomas Friedman
 2. Globalisering – åtte nøkkelbegreper – Thomas Hylland Eriksen
 3. Øyeblikkets tyranni – Thomas Hylland Eriksen
 4. Storeulvsyndromet – Thomas Hylland Eriksen
 5. Søppel – Thomas Hylland Eriksen
 6. Microtrends – Mark Penn
 7. Ten deadly marketing sins – Phillip Kotler
 8. On writing well – William Knowlton Zinsser
 9. The post-american world – Fareed Zakaria
 10. The dip – Seth Godin
 11. Why we buy – Paco Underhill
 12. On writing – Stephen King
 13. Nextopia – Micael Dahlén
 14. Skriv for nettet – Christine Calvert
 15. Freakonomics – Stephen J. Dubner og Steven D. Levitt
 16. SuperFreakonomics – Stephen J. Dubner og Steven D. Levitt
 17. The tipping point – Malcolm Gladwell
 18. Blink – Malcolm Gladwell
 19. Ona fyr – Ingebrigt Steen Jensen
 20. Positioning – Al Ries og Jack Trout

Hva leser du?

Kommentarer

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.