Archive for Boligmarkedet

Fordeler og ulemper ved boligmarkedet

Sammenlignet med folk i mange andre land, har vi nordmenn en stor andel av vår formue plassert i egen bolig. For de aller fleste er boligen de bor i deres livs største investering. I dette innlegget skal vi se litt nærmere på fordeler og ulemper ved boligmarkedet.

Fordeler ved boligmarkedet

  • Tvungen sparing. Mange er lite flinke til å spare «frivillig», det vil si sette av en viss andel av lønna til sparing i bank, aksjefond og lignende. Å nedbetale boliglånet er derimot også en måte å spare på, og dette er en sparemetode som oftere er lettere å praktisere. Grunnen til dette er åpenbar. Konsekvensen av å ikke spare i aksjefond en måned, er at man eier noen færre andeler i fond enn man ellers ville ha gjort. Konsekvensen av å ikke betale avdrag på boliglånet derimot, er at man på sikt kan stå uten bolig, og dette er noe de fleste er villige til å strekke seg langt etter for å unngå. Husk likevel på at det kun er betaling av avdrag på boliglånet som er sparing. Å betale rentene på lånet er ikke sparing. Har du avdragsfritt boliglån, gjør du derfor lurt i å spare på andre måter.
  • Mulighet for høy belåningsgrad. I boligmarkedet har man ofte muligheten til å låne store deler av kjøpesummen. Dette er hovedgrunnen at så mange har bygd store formuer på eiendomsinvestering.
  • Gunstig skattemessig. Å eie egen bolig er skattemessig gunstig på flere måter. For det første er det ikke skatt på gevinst ved salg av egen bolig, gitt visse krav til botid. Videre er ligningsverdien av eiendom satt langt lavere enn faktisk markedsverdi, noe som er gunstig for de som har så høy formue at de må betale formueskatt.
  • Mulighet til å påvirke verdien. Er man litt nevenyttig av seg, har man gode muligheter til å øke verdien av egen bolig. Enkle oppussingsprosjekter klarer de fleste å gjennomføre, og dette kan føre til at boligen øker mer i verdi enn prisen på selve oppussingen. Dette er ikke mulig i for eksempel aksjemarkedet. Det er opplagt ikke mulig å «pusse opp» en aksje.

Ulemper ved boligmarkedet

  • Høye transaksjonskostnader. Alle som har solgt bolig, vet at kostnadene er høye. Dokumentavgift til staten, honorar til megler osv. blir til sammen ofte flere titusen kroner.
  • Tidkrevende prosess å kjøpe og selge. Å kjøpe og selge bolig tar som regel mye lenger tid enn å kjøpe og selge for eksempel aksjer.
  • Ikke ett marked. Boligmarkedet er egentlig ikke ett marked, men en rekke ulike markeder som har ulik prisutvikling. I media snakker man gjerne om gjennomsnittlig prisutvikling for landet sett under ett, men dette er egentlig ikke så interessant når man skal selge en konkret bolig. I en gitt periode er det som oftest slik at boligprisene stiger i deler av landet, mens den faller i andre deler av landet.
  • Mange skryter på seg en høyere verdistigning enn det som er tilfellet. Jeg har flere ganger hørt folk snakke om hvor god verdistigning de har hatt på egen bolig. Et typisk utsagn kan være «Jeg kjøpte huset i 1980 for kr 500.000, og i dag har jeg fått en verdivurdering på kr 3.000.000.  Jeg har altså tjent kr 2.500.000 på huset mitt.» Greit nok, men ofte fortelles ikke hele sannheten i slike sammenhenger. Har man eid en bolig i 30 år, har man som regel kostet på den ganske mye. Har personen i eksempelet byttet tak på huset, lagt brostein i oppkjørselen, bygd ny garasje og pusset opp både kjøkken og bad i sin eietid, snakker vi om en helt annet avkastning enn det han skryter av.
  • Ikke alltid mulighet til selv å bestemme når man skal kjøpe og selge. Det er opplagt en fordel å selv kunne bestemme når man vil kjøpe og selge det man investerer i. I boligmarkedet er det ikke alltid slik. Ofte blir man tvunget til å flytte på grunn av at man har fått seg jobb et annet sted i landet, man har fått barn og trenger dermed mer plass eller man står midt oppe i en skildsmisse.

Hvilke erfaringer har du med boligmarkedet?

Comments (3)

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.