Archive for 2020

2020 – Status etter november

November ble nok en god måned, og jeg hadde god verdiutvikling både på mine aksjefondsandeler og på mine kryptovalutaer. Alt i alt økte min netto finansformue med kr 137 475, til totalt kr 5 164 118. Dette er ny all time high.

Utviklingen siden starten av året framgår av grafen nedenfor.

Annonser

Comments (2)

2020 – Status etter oktober

Oktober ble en god måned. Selv om det svingte kraftig i verdens aksjemarkeder enkelte dager, så gikk det totalt sett veldig bra med mine to aksjefond, spesielt det som investerer i fremvoksende markeder. I tillegg økte kryptovalutaene mine kraftig i verdi. Alt i alt økte min netto finansformue med kr 201 251, til totalt kr 5 026 643. Dette er ny all-time high, og det er første gang den er på over fem millioner kroner.

Utviklingen siden starten av året framgår av grafen nedenfor.

Annonser

Comments (3)

2020 – Status etter september

September er en måned som historisk sett har gitt dårlig avkastning i aksjemarkedet. Det gjelder dog i gjennomsnitt. I år ble det en god måned, i hvert fall for de to fondene jeg har i min portefølje. Min netto finansformue økte med kr 178 605, til totalt kr 4 825 392.

Utviklingen siden starten av året framgår av grafen nedenfor.

Annonser

Comments (2)

2020 – Status etter august

I august økte jeg min beholdning av kryptovaluta. Dette kombinert med litt drahjelp fra aksjemarkedet gjorde at min netto finansformue økte med kr 72 396, til totalt kr 4 646 787. De tre siste månedene har økningen vært på totalt kr 458 586.

Utviklingen siden starten av året framgår av grafen nedenfor.

Comments (2)

Jeg øker i krypto

Høsten 2017 kjøpte jeg kryptovaluta for kr 20 000. Kr 10 000 i Bitcoin og kr 10 000 i Ethereum. Kjøpet var basert på litt nysgjerrighet, litt behov for spenning og litt FOMO. Verdien på disse kryptovalutaene har svingt voldsomt i løpet av de nesten tre årene, men per i dag har jeg en pen gevinst.

Siden den gang har jeg lest om og hørt på mange podcaster om kryptovaluta, og troen på at dette etter hvert (det kan fortsatt ta mange år) skal bli noe stort har blitt styrket. Her må jeg innrømme at bekreftelsestendensen selvsagt er gjeldende, for det meste av det jeg har lest og hørt de siste årene har tatt for seg mulighetene og gevinstene med kryptovaluta, og ikke så mye den andre siden.

Siden troen på kryptovaluta har blitt styrket, og siden min totale netto finansformue har økt en god del de siste tre årene, har jeg denne måneden økt min beholdning av kryptovaluta. Også denne gangen kjøpte jeg for kr 20 000, med lik fordeling mellom Bitcoin og Ethereum.

Jeg vil understreke at selv etter siste kjøp så utgjør kryptovaluta fortsatt bare i overkant av én prosent av min netto finansformue. På en måte har jeg såpass tro på konseptet at jeg kunne tenke meg å ta i langt mer, men siden dette er en ny aktivaklasse og det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til videre utvikling, velger jeg å være forsiktig. Jeg ser imidlertid ikke bort ifra at jeg vil øke min beholdning av kryptovaluta ytterligere etter hvert.

Til slutt vil jeg også understreke at jeg ikke direkte anbefaler noen andre å investere i kryptovaluta. Det er fortsatt en viss mulighet for at man finner ut at dette ikke har noen særlig praktisk nytteverdi og at verdiene derfor blir satt i null, så her er det ekstra viktig at man gjør litt hjemmelekse før man eventuelt velger å investere. Vær også skeptisk til alle eksperter som virker å være skråsikre på utviklingen. Både de som er skråsikre på at kryptovaluta vil bli noe veldig stort og de som er skråsikre på at dette bare er tull avslører sin uvitenhet og arroganse.

Helt til slutt vil jeg anbefale siste episode av podcasten Invest like the best, der Brian Armstrong, som er CEO i kryptovalutaselskapet Coinbase, blir intervjuet.

Kommentarer

2020 – Status etter juli

Juli ble en god måned, hvor både fondsandelene og kryptovalutaene mine økte i verdi. Min netto finansformue økte med kr 160 074, til totalt kr 4 574 391. Utviklingen siden starten av 2020 framgår av grafen nedenfor.

Comments (2)

2020 – Status etter juni

Juni ble en god måned. Begge aksjefondene mine hadde en positiv utvikling, og alt i alt økte min netto finansformue med kr 226 116, til totalt kr 4 414 317. Dette er ny all time high. 🙂

Utviklingen siden starten av 2020 framgår av grafen nedenfor.

Comments (2)

2020 – Status etter mai

I mai roet aksjemarkedet seg litt, i den betydning at de daglige svingningene ikke var fullt så sterke som i mars og april. Alt i alt var det likevel ikke snakk om noen jubelmåned, for min netto finansformue falt med kr 51 896, til totalt kr 4 188 201. Utviklingen siden starten av 2020 framgår av grafen nedenfor.

Kommentarer

2020 – Status etter april

De to siste månedene har vært veldig spesielle, med blant annet store svingninger i verdens aksjemarkeder. Etter mars var mitt inntrykk av koronaviruset at spredningen økte i hurtig tempo, men at viruset i seg selv nesten utelukkende var farlig for gamle og syke mennesker. Nå har spredningen i mange land bremset en del opp, men samtidig viser en del forskning at viruset kan være en god del farligere enn det man først antok. Hvordan har det så gått med porteføljen min i dette noe kaotiske landskapet?

I mars falt verdien på porteføljen min med kr 269 531. I april økte verdien med kr 308 965. Hele tapet i mars ble altså tatt igjen i april. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at krisen er over og at det fra nå av bare vil gå oppover igjen. Historien viser jo at det etter et kraftige fall med etterfølgende kraftig økning gjerne kommer nye fall igjen, og det kan selvsagt skje denne gangen også.

Jeg har ikke noe kontroll over hvordan markedet vil utvikle seg framover, men min egen adferd kan jeg til en viss grad bestemme over selv. For meg blir derfor det aller viktigste framover at jeg klarer å holde fast på mitt livsmotto «keep calm and carry on».

Utviklingen siden starten av 2020 framgår av grafen nedenfor.

Kommentarer

2020 – Status etter mars

Mars har vært en av de mest turbulente månedene jeg har opplevd som investor. Svingningene har vært svært store begge veier, så jeg var veldig spent på hvordan det hadde gått med porteføljen min. Som tidligere nevnt har jeg bestemt meg for at jeg skal sjekke porteføljen min kun én gang per måned (jeg er veldig disiplinert på akkurat dette), så jeg har altså ikke vært inne og sett på utviklingen i hele mars.

Alt i alt falt min netto finansformue med kr 269 531 i mars, til totalt kr 3 931 132. Fallet var på i overkant av 6 %, som jeg jo ikke syns er så alt for ille etter en så crazy måned. De fleste av verdens børser har falt mer enn dette, og grunnen til at nedgangen for min del har vært begrenset er det kraftige kronekursfallet (jeg har ikke valutasikret porteføljen min), og at jeg har investert nye midler. Jeg tar nedgangen med knusende ro og sover ikke dårlig på natta på grunn av dette.

Utviklingen siden starten av 2020 framgår av grafen nedenfor.

Comments (5)

« Previous entries
css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.