Archive for september, 2016

Mine ti aksjehelter – William O’Neil

Bilderesultat for william o'neil

Hvem er William O’Neil?

William O’Neil ble født i 1933. Han er mest kjent som forfatter, opphavsmannen til strategien CAN SLIM og grunnleggeren av næringslivsavisen Investor’s Business Daily. O’Neil var tidlig i sin karriere en pioner innenfor det å bruke datamaskiner til å analysere store mengder data om markedet.

Hvor kan du lære om William O’Neil?

O’Neil har skrevet flere bøker. Den mest kjente av dem er How to make money in stocks, og dette er en bok jeg varmt kan anbefale. Av hans andre bøker liker jeg også veldig godt den mer kortfattede og lettleste 24 essential lessons for investment success.

I alle bøkene til O’Neil skriver han om strategien CAN SLIM. Dette er et akronym, og de seks bokstavene representerer de faktorene O’Neil mener du bør tillegge størst vekt når du skal vurdere om en aksje er et godt kjøp eller ikke. De seks faktorene er (ordlyden varierer litt fra kilde til kilde):

 1. C – Current quarterly earnings per share
 2. A – Annual earnings per share
 3. N – New Product/management/price high
 4. S – Supply/Demand: Small cap + Volume
 5. L – Leader
 6. I – Institutional sponsorship
 7. M – Market direction

Veldig forenklet kan man si at CAN SLIM er en strategi som går ut på å investere i vekstselskaper i oppgangstider. Dette er en helt annen tilnærming enn det verdiinvestorer som Warren Buffet bruker (og veldig langt fra «cigar butt investing»-strategien som Benjamin Graham skrev om), men det er gjort mange undersøkelser som viser at CAN SLIM er en robust og god strategi.

Hva jeg selv har lært av William O’Neil?

Det er spesielt tre ting jeg vil fremheve som jeg har lært av å lese bøkene til William O’Neil:

 1. Å tape er en del av spillet. Å lære seg å takle det å tape er en viktig ferdighet som alle som ønsker å gjøre suksess i aksjemarkedet må lære seg. Uansett hvor godt fortrinn du har, så vil du aldri kunne klare å kun velge vinneraksjer. Kutt tapene tidlig, legg egoet ditt til side og fokuser på neste mulighet.
 2. Teknisk eller fundamental analyse? Ja takk, begge deler. O’Neil bruker i stor grad fundamental analyse, men han bruker også teknisk analyse for å time kjøpene sine. Han ser ingen motsetninger mellom disse to ulike analyseformene.
 3. Ikke kjemp mot hovedtrenden i markedet. O’Neil hevder at 2/3 av aksjene på børsen følger hovedtrenden i markedet. Slik må det selvsagt være – går hovedindeksen opp eller ned, skyldes jo dette nødvendigvis at de fleste av aksjene som omfattes av indeksen beveger seg i den samme retningen. O’Neil hevder at det å prøve å finne de få aksjene som ikke følger hovedtrenden er svært risikabelt, og anbefaler heller at man holder seg unna børsen i nedgangstider. Han skiller dog på enkeltaksjer og fond her. Hvis du investerer i fond, så anbefaler O’Neil deg å ha en svært lang tidshorisont og å sitte på andelene i både opp- og nedgangstider.

William O’Neil har hatt en lang karriere i aksjemarkedet. Han skriver om viktigheten av hardt arbeid, at man bør lese mye og at man må basere de beslutningene man tar på fakta, og ikke på synsing og anekdotiske bevis. Han påstår at de fleste av oss kan nå store mål, men da må vi være villige til å legge inn en stor innsats og ikke gi opp. Jeg liker godt hans stå-på-vilje, hans faktabaserte og helhetlige tilnærming og han optimistiske tro på framtiden, og syns derfor han fortjener en plass på listen over mine aksjehelter.

Kommentarer

2016 – status september

Min netto finansformue ble redusert med kr 61.492 i september, og dette skyldes en nedgang i verdien på fondsandelene mine. Sparemessig holder jeg stø kurs – hver måned betaler jeg ned kr 12.000 på boliglånet og investerer kr 10.000 i aksjefond. Etter oktober vil jeg ha investert kr 100.000 i aksjemarkedet i år, og etter det er planen at jeg skal ha fullt fokus på nedbetaling av boliglånet en periode. I en tid da det er kraftig vekst i forbrukslån blant nordmenn, og rentene er lave, ønsker altså jeg å gå motstrøms og bli gjeldsfri om ikke så lenge.

Grafen nedenfor viser utviklingen så langt i år.

status_september

Kommentarer

Mine ti aksjehelter – Nicolas Darvas

Bilderesultat for nicolas darvas

Hvem var Nicolas Darvas?

Nicolas Darvas levde fra 1920 til 1977. Han lærte seg å operere i aksjemarkedet gjennom prøving og feiling, samt at han leste om lag 200 bøker (mange av dem flere ganger). Darvas tjente store penger i aksjemarkedet, men han gjorde også suksess innenfor en rekke andre områder – han var i mange år en av verdens beste dansere, han skrev flere bøker, han jobbet innenfor moteindustrien og han var eiendomsinvestor.

Hvor kan du lære om Nicolas Darvas?

Darvas skrev boken How I made $2,000,000 in the stock market, som ble publisert i 1960. I denne boken beskriver han sin ferd fra da han gjorde alle de klassiske nybegynnertabbene til han klarte å knekke koden og tjente millioner på børsen. Boken er særdeles velskrevet, og hans beskrivelser av hvordan han klarte å operere i aksjemarkedet samtidig som han dro verden rundt for å danse, er veldig fengslende. Hvis du ikke har lest denne boken ennå, anbefales den på det varmeste. Boken var en av de første bøkene jeg selv leste om aksjemarkedet, og jeg har sannsynligvis lest den bortimot ti ganger nå.

Darvas skrev også flere andre bøker, og jeg har lest Wall Street: The other Las Vegas og The anatomy of success. Den første av dem handler også, som navnet indikerer, om aksjemarkedet, og han sammenligner i denne boken børsen med et stort kasino. Dette er også en veldig bra bok, men jeg liker How I made $2,000,000 in the stock market best av disse to. Boken The anatomy of success er ikke en bok om aksjemarkedet, men en mer generell bok om hva som kreves for å lykkes. Jeg liker denne boken veldig godt, og den skiller seg på mange måter fra andre bøker i samme sjanger.

Hva jeg selv har lært av Nicolas Darvas?

Det er spesielt tre ting jeg vil fremheve som jeg har lært av å lese bøkene til Nicolas Darvas:

 • Oppskriften på suksess er omtrent den samme uansett hvilket område du ønsker å lykkes på. Jeg mener det er visse egenskaper som er mer nødvendig for å lykkes med trading enn for å lykkes på mange andre områder, og da særlig det med at man er nødt til å legge egoet sitt til side, men selve prosessen fram mot målet vil uansett være ganske lik. Du må lese deg opp på hva andre har erfart før deg (Darvas leste opptil åtte timer hver dag, og det var i tillegg til at han hadde fulltidsjobb som danser), du må prøve og feile til du finner ut hva som fungerer for akkurat deg, du må tåle kritikk og motgang og du må aldri gi opp.
 • Unngå de klassiske nybegynnerfeilene. Darvas gjorde alle de klassiske nybegynnerfeilene – han hørte ukritisk på tips ifra andre, han kjøpte billige aksjer kun fordi de var billige, han overtradet og pådro seg store kurtasjekostnader på grunn av det og så videre. Skal du lykkes i aksjemarkedet er du nødt til å ha et fortrinn (edge), men selv om du har det, så kan de klassiske nybegynnerfeilene ruinere deg.
 • Finn din egen vei. Selv om Darvas leste mye om andres erfaringer i aksjemarkedet, så gikk han sin egen vei. Han ble sett på som en «outsider» i finansmiljøet, og hans «box theory» var både original og omdiskutert.

Darvas fikk utrettet mye i løpet av sitt relativt korte liv, og han drev ikke med aktiv aksjetrading i hele sin yrkeskarriere. Men hans originale framgangsmåte, og ikke minst hans glimrende skriftlige beskrivelser av sin vei mot rikdom, gjør at han absolutt fortjener en plass på listen over mine aksjehelter.

Comments (2)

Mine ti aksjehelter – Jesse Livermore

Jesse Livermore

 

Hvem var Jesse Livermore?

Jesse Livermore levde fra 1877 til 1940. Han begynte med trading allerede som tenåring, og fortsatte med det fram til han begikk selvmord som 63-åring. Han tjente og tapte mange millioner dollar flere ganger. Han «shortet» ofte aksjer, og tjente store summer under krakkene både i 1907 og i 1929. Han hadde dyp innsikt i alle aspekter rundt det å være en suksessrik trader, og han var opptatt av å stadig utvikle seg selv, men han klarte slett ikke alltid å gjøre det han visste han burde gjøre i praksis. Han slet med depresjon store deler av livet, og det hele endte tragisk med at han skjøt seg selv.

Hvor kan du lære om Jesse Livermore?

Livermore skrev en bok med tittelen How to trade in stocks som ble publisert det året han døde. Dette er en kortfattet bok, men den inneholder likevel veldig mye nyttig stoff for deg som ønsker å lykkes i aksjemarkedet. Den mest kjente boken om Livermore er imidlertid storselgeren Reminiscences of a stock operator av Edwin Lefèvre. Denne boken ble utgitt i 1923, og mange mener at dette er den beste boken som er skrevet om aksjemarkedet noen sinne. Personlig mener jeg at du bør lese begge disse bøkene, men skal du velge kun en, vil jeg anbefale Reminiscences of a stock operator.

De to bøkene nevnt ovenfor omhandler primært Livermores tradingstrategier. Hvis du vil lese om hans turbulente livshistorie, har Richard Smitten skreven en bok med tittelen Jesse Livermore: World’s greatest stock trader. Dette er en bok jeg absolutt også vil anbefale. På slutten av denne boken er det også et kortfattet sammendrag av Jesse Livermors tradingstrategier. Før øvrig er det skrevet mange flere bøker om Livermore som jeg ikke har lest.

Noe som er viktig å huske på når man leser om Livermore, er at han levde i en helt annen tid. Livermore hadde ikke mulighet til å logge seg på Amazon for å kjøpe tradingbøker. Han var selvsagt ikke den første traderen, og det fantes nok noe litteratur på hans tid også, men i stor grad lærte Livermore det å trade gjennom mange år med prøving og feiling.

Hva jeg selv har lært av Jesse Livermore?

Bøkene av og om Livermore inneholder et hav av aksjevisdom, men det er spesielt tre ting jeg vil fremheve som jeg har lært av å lese om han:

 1. Ikke selg for tidlig. Livermore erfarte at det å kutte tapene tidlig var viktig for å bevare kapitalen. Det er lett å forstå viktigheten av dette. Motstykket av dette, nemlig det å ikke selge aksjer som stiger i verdi for tidlig, er imidlertid også veldig viktig. Jeg syns likevel ofte ikke det er like stort fokus på dette som det å kutte tapene tidlig. Over tid vil det ofte være slik at om lag 20 % av de aksjene du kjøper vil stå for om lag 80 % av den totale gevinsten du får. En liten andel av de aksjene du kjøper vil altså stå for en stor andel av den samlede gevinsten du oppnår, og selger du disse for tidlig, vil avkastningen din reduseres vesentlig.
 2. Vær en evig student. Livermore var en evig student av markedet og seg selv. En periode studerte han psykologi for å forstå mekanismene i markedet bedre. Warren Buffett, Charlie Munger og andre milliardærer påpeker også stadig viktigheten av det å lese og lære seg nye ting, og jeg selv har stor tro på at det på sikt kan være lønnsomt å være belest. I det siste har jeg derfor begynt å lese bøker innenfor psykologi, sosiologi og antropologi. Delvis gjør jeg dette fordi jeg syns disse fagene i seg selv er interessante, men delvis gjør jeg det også for å forstå mennesker bedre og dermed bli flinkere til å forstå mekanismene og dynamikken i markedet. Jeg har alltid vært ganske flink med tall, så den «tekniske» siden av aksjemarkedet syns jeg for så vidt er grei, men jeg tror at det er vel så viktig å forstå hvordan mennesker fungerer dersom man skal lykkes som investor eller trader.
 3. I aksjemarkedet er du din egen verste fiende. Du har sikkert hørt mange ganger at du er din egen verste fiende i aksjemarkedet, og Livermore er et ekstremt eksempel på dette. Han var en uvanlig begavelse og mange anser han som tidenes største trader, men han hadde likevel store personlige problemer som også i høyeste grad smittet over på hans prestasjoner i aksjemarkedet. På sitt beste var Livermore helt enestående, men på sitt verste var han ekstremt selvdestruktiv i sin adferd.

Jesse Livermore var på ingen måte noen perfekt trader, men hans prestasjoner i aksjemarkedet og all den aksjevisdommen som finnes i bøkene av og om han, gjør at han absolutt fortjener å stå på listen over mine aksjehelter.

Kommentarer

Mine ti aksjehelter – Innledning

Jeg har i over 20 år vært fascinert av aksjemarkedet. Hvor kraftig det svinger, hvor mye enkelte har klart å tjene, hvor voldsomme tapene kan bli og hvor viktig det psykologiske aspektet er, er ting som interesserer meg. I løpet av disse årene har jeg lest mange bøker om aksjemarkedet, og noen av dem har selvsagt gjort mer inntrykk enn andre.

Jeg vil framover publisere en rekke innlegg om mine ti største «aksjehelter». Dette er de ti personene som har hatt størst innflytelse på mine egne meninger om aksjemarkedet. De fleste av dem kan vise til imponerende avkastning over tid, men noen av dem er vel så godt kjent for det de har skrevet. Mitt hovedfokus vil være hva jeg har lært av dem. De fleste av dem har egne artikler på Wikipedia, så jeg ser ikke det store poenget i å skrive mye om hvor de ble født, hvor mange barn de hadde og så videre. Mine ti aksjehelter er:

 1. Jesse Livermore
 2. Nicolas Darvas
 3. William O’Neil
 4. Jack D. Schwager
 5. Warren Buffett
 6. Van Tharp
 7. Burton G. Malkiel
 8. John Bogle
 9. Peter Lynch
 10. Meb Faber

Mine ti aksjehelter har noen likhetstrekk, men det er likevel et veldig vidt spenn her. Mange som investerer aktivt i aksjemarkedet putter en merkelapp på seg selv – «jeg er en verdiinvestor», «jeg investerer kun i vekstaksjer» og så videre. Jeg tror det kan være lurt å ikke sette seg selv i en bestemt bås, og jeg prøver i størst mulig grad å være åpen for at det finnes mange måter å slå indeksen på. Til en viss grad må man selvsagt spesialisere seg, og man kan ikke bli flink til alt, men jeg liker å se på meg selv som en fleksibel investor som er åpen for nye strategier og teknikker.

Den perfekte investor finnes ikke, og alle mine ti aksjehelter har helt sikkert gjort en rekke feil. Men stort sett har de lært av sine feil, og bare det står det jo stor respekt av. Mange av oss går rundt og gjør de samme feilene om og om igjen.

Følg med i neste innlegg, der jeg vil skrive om den myteomspunne, mystiske og legendariske Jesse Livermore.

Kommentarer

2016 – Status august

Min netto finansformue økte med kr 15.880 i august. Dette er mindre enn det jeg sparte, så aksjeporteføljen min tapte seg litt i verdi. Grafen nedenfor viser utviklingen så langt i år.

Status_august

Det blir spennende å se hvordan det går i aksjemarkedet i høst. September har historisk sett vært årets svakeste måned, og flere av de verste krakkene opp igjennom årene har skjedd i oktober. Rundt nyttår pleier det imidlertid å være gode tider i aksjemarkedet. Men dette er selvsagt basert på gjennomsnittstall, og har liten prediktiv verdi for hva som vil skje akkurat i år.

Comments (4)

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.