Archive for Aksjehelter

Mine aksjehelter – Meb Faber

Hvem er Meb Faber?

Meb Faber ble født i 1977, og er derfor den klart yngste av de av mine aksjehelter som fortsatt lever. Faber er en av grunnleggerne av Cambria Investment Management, hvor han arbeider som Chief Investment Officer.

Hvor kan du lære om Meb Faber?

Faber har skrevet fem relativt kortfattede bøker. Jeg har lest Global asset allocation, som jeg absolutt vil anbefale. For øvrig finnes det veldig mye stoff av Faber helt gratis tilgjengelig på nettet:

 • Han har skrevet en rekke «white papers«. Disse er i omfang en mellomting mellom lange blogginnlegg og korte e-bøker.
 • nettsiden hans ligger det ute et svært stort antall blogginnlegg.
 • Han har en egen podcast med navn The Meb Faber show. Dette er en av de podcastene jeg selv følger for å øke min investeringskompetanse.

Hva jeg selv har lært av Meb Faber?

Her er tre ting jeg vil framheve som jeg har lært av Meb Faber:

 1. Den beste strategien er den du klarer å holde deg til. Faber understreker ofte at vi mennesker er lite flinke til å holde oss til en bestemt strategi over en lengre periode. De fleste av oss har en trang til å stadig endre på ting, og dette gjør at vi ikke klarer å hente ut det langsiktige potensialet som ligger i mange strategier. Det er for eksempel lett å la seg imponere av den meravkastningen Warren Buffett har klart å skape over mange tiår, men de fleste av oss har ikke den tålmodigheten som kreves for å lykkes med en slik strategi som han bruker.
 2. Gjennomsnittstall gjelder kun på veldig lang sikt. Etablerte sannheter som at aksjer gir høyere avkastning enn obligasjoner, at verdiaksjer er noe bedre enn vekstaksjer og så videre stemmer ofte på veldig lang sikt, men det kan være lange perioder der slike sannheter ikke gjelder. Visste du for eksempel at det har vært flere perioder på veldig mange år der obligasjoner har vært et langt bedre valg enn aksjer? Eller at Warren Buffett har tapt mot indeksen mange år på rad flere ganger? At et aktivt fond med et avgrenset mandat har tapt mot indeksen siste fem eller ti år trenger derfor ikke å bety at forvalteren har mistet den teften han eller hun engang hadde. Det kan like gjerne være at den strategien som fondet bruker ikke har gitt noen særlig muligheter for meravkastning i den gitte perioden.
 3. Invester globalt. Veldig mange som investerer har en «home country bias», altså at de har en for stor andel av sin portefølje plassert i det landet de bor og jobber i. Dette gjelder særlig i små land som Norge. Hvis du bor i, har lån i og arbeider i Norge, er allerede mye av din personlige økonomi knyttet til forhold ved norsk økonomi. Du vil da ta unødig risiko hvis du i tillegg velger å plassere sparepengene dine i et norsk aksjefond, framfor et globalt et. Dette er helt greit hvis du gjør det bevisst, men mange nordmenn har helt tankeløst plassert en stor andel av porteføljen sin i norske aksjer.

Meb Faber er ikke en finanskjendis, slik som de fleste av mine andre aksjehelter. Jeg var derfor litt i tvil om jeg i det hele tatt skulle ta han med på listen over mine aksjehelter. Men som jeg skrev i det første innlegget i denne serien, så har jeg lagt mest vekt på å finne helter som jeg har lært noe nyttig fra, og Faber er den av mine aksjehelter som jeg har lært aller mest av det siste året. Hans fokus på å tenke globalt, helhetlig og langsiktig skiller han på mange måter fra de fleste andre jeg har skrevet om i denne serien, og nettopp dette gjør at jeg syns han klart fortjener en plass på listen over mine aksjehelter.

Kommentarer

Mine aksjehelter – Peter Lynch

Bilderesultat for peter lynch

Hvem er Peter Lynch?

Peter Lynch ble født i 1944. Han var fondsforvalter for «The Magellan Fund» hos Fidelity Investment i perioden 1977 til 1990, og leverte i denne perioden en gjennomsnittlig årlig avkastning på nesten 30 %.  Denne prestasjonen gjorde han til en superstjerne i finansbransjen.

Hvor kan du lære om Peter Lynch?

Lynch har skrevet flere bøker, blant annet One up on Wall Street og Beating the street. Dette er meget gode bøker som jeg vil anbefale for alle som er interessert i aksjer.

Hva jeg selv har lært av Peter Lynch?

Her er tre ting som jeg spesielt vil trekke fram som jeg har lært av Peter Lynch:

 1. Bruk det du allerede vet og observerer rundt deg. I One up on Wall Street kommer Lynch med flere eksempeler på at han investerte i selskaper som i utgangspunktet var relativt ukjente, men som han observerte på kjøpesentra eller lignende at var selskaper med god kundetilstrømming. Lynch mener at den vanlige mann eller kvinne her har et fortrinn framfor finanseliten, som jo ofte ferdes i en litt annen «verden» enn oss andre.
 2. Ikke prøv å time markedet. Lynch mener at det å time markedet er nærmest umulig. Klarer du å finne gode selskaper, kan du godt være tungt inne i markedet hele tiden.
 3. Det er fullt mulig å finne «ten baggers». En «ten bagger» er en aksje som har tidoblet seg i verdi siden du kjøpte den. Selv om dette høres helt utrolig ut, så klarte Lynch i sin tid å finne mange slike aksjer, og han mener at du kan gjøre det samme. I en portefølje skal det ikke så mange «ten baggers» til for å øke avkastningen betydelig.

Peter Lynch er en investeringslegende. Han var i sin storhetstid en helt enestående fondsforvalter, og bøkene hans er blitt investeringsklassikere. Hans gode resultater, hans glimrende formidlingsevne og hans vektlegging av at du ikke trenger å jobbe på Wall Street for å slå indeksen, gjør at jeg syns han fortjener en plass på min liste over mine aksjehelter.

Comments (2)

Mine aksjehelter – John Bogle

Bilderesultat for john bogle

Hvem er John Bogle?

John Bogle ble født i 1929. Da han var liten, ble familien hans hardt rammet av «The great depression», så man kan trygt si at Bogle har følt på kroppen både nedgangs- og oppgangstider i aksjemarkedet. Bogle er en pioner innenfor fondsbransjen. Han etablerte selskapet The Vanguard Company i 1974, og i 1975 lanserte han verdens første indeksfond myntet på folk flest.

Hvor kan du lære om John Bogle?

Bogle har skrevet investeringsklassikeren Common sense on mutual funds. Dette er en bok som jeg vil anbefale alle å lese. Han har også skrevet The little book of common sense investing, som er en slags kortutgave av Common sense on mutual funds.

Hva jeg selv har lært av John Bogle?

Jeg hadde investert i aksjefond i mange år før jeg kom over Bogle sine bøker, og fikk meg en skikkelig «vekker» da jeg leste det han skrev. Her er tre ting jeg spesielt vil fremheve som jeg har lært av han:

 1. Kostnader, kostnader, kostnader. Når man investerer i aksjefond, bør man se nøye på kostnadene knyttet til de fondene man vurderer. Hvis man regner den samlede avkastningen over flere tiår, er det enorme forskjeller på avkastningen til et fond som krever 2 % årlig forvaltningshonorar og et som kun krever 0,3 % (alt annet likt).
 2. Indeksfond slår aktive fond på sikt. Noen ytterst få aktive fond klarer å slå indeksen over lange tidsperioder, men de aller fleste klarer det ikke. Selvsagt er det alltid noen fond som har klart det de siste tre eller fem årene, men ser man over lengre tidsperioder, taper de aller fleste aktive fond mot indeksen. Billige indeksfond er derfor den beste løsningen for veldig langsiktig investering i aksjemarkedet.
 3. Det er forskjell på spekulasjon og investering. Man kan spekulere i kortsiktige svingninger i aksjemarkedet, og er man flink til det, kan man tjene mye penger på kort sikt. Dette er imidlertid et spill som de færreste bør prøve seg på. Investerer man derimot med en 20 års tidshorisont i et svært billig indeksfond, er det ikke lenger snakk om spekulasjon. Da tar man del i den langsiktige verdiskapningen som finner sted i næringslivet, og det mener Bogle man godt kan gjøre selv om man slett ikke ønsker å være en spekulant.

John Bogle er en legende innenfor fondsbransjen. Indeksfond er noe som de fleste kjenner til i dag, men for bare litt over førti år siden fantes ikke slike fond. Da måtte man enten investere direkte i enkeltaksjer eller kjøpe andeler i dyre, aktive fond. Bogle er en av de personene som i størst grad har vært med på å åpne aksjemarkedet for folk flest. Jeg syns derfor han fortjener en plass på min liste over mine aksjehelter.

Kommentarer

Mine aksjehelter – Burton G. Malkiel

Bilderesultat for burton g. malkiel

Hvem er Burton G. Malkiel?

Burton G. Malkiel ble født i 1932. Han har i en årrekke vært professor i økonomi ved det prestisjefylte Princeton University, og han var også i mange år tilknyttet fondsselskapet Vanguard.

Hvor kan du lære om Burton G. Malkiel?

Malkiel har skrevet storselgeren A random walk down Wall Street, som har blitt oppdatert en rekke ganger. I denne boken viser han til solid forskning som viser at markedet på mange måter er effisient og at veldig mye av det som gjøres av aktiv forvaltning og aksjeplukking bare er tull og tøys. Spesielt kritisk er han til teknisk analyse. Boken anbefales på det varmeste og bør stå i enhver traders og investors bokhylle. Den kan imidlertid oppfattes som litt tung og akademisk, så hvis du vil ha en mer lettlest bok, anbefales The elements of investing av Malkiel og Charles D. Ellis.

Hva jeg selv har lært av Burton G. Malkiel?

Det jeg nå skal skrive kan kanskje høres litt merkelig ut, men Malkiel står på listen over mine aksjehelter uten at jeg er enig med han. Hvordan kan dette ha seg? Jo, jeg er helt overbevist om at det er mulig å slå markedet. Jeg sier ikke at det er enkelt, og de fleste klarer det ikke, men jeg mener likevel det er fullt mulig. Forskning kan designes på flere måter, og bruker man snittall så blir som regel konklusjonen at det ikke er mulig å slå det over tid. At det bak snittallene er enkeltindivider som likevel klarer det forsvinner ofte i beregningene. Når det er sagt, så mener jeg at alle har godt av å lese det Malkiel skriver om, og her er de tre tingene jeg vil fremheve som jeg har lært av han:

 1. Markedet er langt på vei effisient. Det finnes anomalier og svakheter som lar seg utnytte, men i det store og hele er markedet over tid temmelig effisient. For de fleste vil derfor det å investere i svært billige indeksfond være den mest lønnsomme måten å investere i aksjemarkedet på.
 2. Fancy betyr ikke nødvendigvis lønnsomt. Mange som driver med teknisk analyse har god utdannelse og er veldig flink med tall. Det de holder på med kan kanskje også virke fancy og appellere til unge mennesker som drømmer om en karriere innen finans. Men hvis det de driver med ikke skaper meravkastning, hva er da poenget?
 3. De fleste har en overdrevet tro på egne ferdigheter. Malkiel nevner ofte det at de fleste som investerer har en overdrevet tro på egne ferdigheter. Og det har han jo helt rett i, så klart. Kanskje går jeg også selv i denne fellen når jeg hevder at det er mulig å slå markedet, og når jeg tror at jeg selv er en av dem som kan klare det.

Malkiel er akademikeren som kommer og tømmer ei bøtte med kaldvann over hodet på alle dem som tror de er så smarte at de med letthet kan slå markedet. Å slå markedet er ikke lett og de fleste som prøver seg lykkes ikke. Jeg mener de fleste av oss har veldig godt av å minne oss selv på dette fra tid til annen, og Malkiel har i flere tiår formidlet dette viktige poenget. Jeg syns derfor han fortjener en plass på min liste over aksjehelter.

Kommentarer

Mine aksjehelter – Van Tharp

Bilderesultat for van tharp

Hvem er Van Tharp?

Jeg har ikke klart å finne ut hvilket år Van Tharp ble født, men han er ingen ungdom, men heller ikke eldgammel ennå. Jeg leste i et intervju med han at han gjorde sin første trade i 1962. Tharp har en doktorgrad i psykologi og er sertifisert innenfor neuro-linguistic programming (NLP), så han har en meget solid formell bakgrunn. Tharp har skrevet flere tradingbøker, og driver Van Tharp Institute, der han underviser og veileder tradere.

Hvor kan du lære om Van Tharp?

Tharp har som nevnt skrevet flere tradingbøker, og den mest kjente er nok Trade your way to financial freedom. Hvis du er genuint interessert i trading, og ønsker å utvikle din egne tradingstrategi, er dette en bok jeg varmt kan anbefale. Tharp ble for øvrig intervjuet i boken Market Wizards av Jack D. Schwager (en annen av mine aksjehelter).

Hva jeg selv har lært av Van Tharp?

Jeg har lært mye av Tharp om hva man må tenke på når man skal utvikle sin egen tradingstrategi, og her er tre ting jeg spesielt vil fremheve:

 1. Å vite når man skal selge er den store utfordringen. Grunnregelen innenfor trading er «ri på trendene og kutt tapene tidlig». Tharp skriver at denne regelen kun handler om å selge, og ikke om å kjøpe. Tharp mener at verdien av å ha et fortrinn blir sterkt overdrevet i det aller meste som skrives om aksjemarkedet, og det er jeg helt enig i. De fleste nybegynnere tror at det å lykkes i aksjemarkedet kun handler om det å velge de riktige aksjene. Har man Warren Buffett sin tidshorisont så er selvsagt dette det viktigste, men snakker man om mer kortsiktige strategier, blir risikostyring og det å selge på det riktige tidspunktet vel så viktig som det å velge ut de riktige aksjene.
 2. Hvor mye du investerer i hvert selskap har stor betydning for hvor stor avkastning du vil oppnå. Hvis du skal investere en million kroner i aksjemarkedet, kan du velge fem selskaper og investere to hundre tusen i hvert av dem. Tharp viser gjennom konkrete regneeksempler at dette langt ifra er optimalt, og at man bør ta hensyn til volatilitet og andre faktorer når man bestemmer hvor mye man skal investere i hvert selskap. Dette er ikke noe du nødvendigvis skal tenke så mye på dersom du akkurat har begynt å interessere deg for aksjemarkedet, men hvis du er en erfaren trader, er dette noe du virkelig bør sette deg inn i.
 3. Ha et bevisst forhold til volatilitet. Hvis du er svært langsiktig og prøver å investere som Buffett, skal du ikke bry deg så mye om volatiliteten til den enkelte aksje i porteføljen din. Det vil gå opp og ned, men velger du de riktige aksjene, vil du over tid oppnå en god avkastning. Hvis du imidlertid skal leve av det å trade, blir situasjonen en helt annen. Skal du leve av avkastningen av porteføljen din, tåler du sannsynligvis ikke at verdien på porteføljen din halverer seg i verdi. Streng risikostyring og mental styrke til å kutte alle tap tidlig er nødvendig for å unngå at du taper for mye av kapitalen din.

Van Tharp har jobbet med svært mange tradere over flere tiår, og han har meget god innsikt i hva som kreves for å bli en dyktig trader. Skal du lykkes som trader, er du nødt til å ha mange brikker på plass, og nettopp det å formidle viktigheten av en helhetlig tilnærming er Tharp sin sterkeste side i mine øyne. Jeg syns derfor han fortjener en plass på listen over mine aksjehelter.

Kommentarer

Mine aksjehelter – Warren Buffett

Bilderesultat for warren buffett

Hvem er Warren Buffett?

Warren Buffett ble født i 1930. Han er styreformann og CEO i det børsnoterte selskapet Berkshire Hathaway, og har i en årrekke vært en av verdens rikeste personer. I følge Wikipedia var hans formue i august 2016 på 66,4 milliarder dollar. Kursen på amerikanske dollar ligger i dag på cirka 8 kroner, så hans formue er altså på cirka 531 milliarder kroner! Dette er et så svimlende beløp at det er vanskelig å forholde seg til, så la oss regne om til ting som man har et litt tettere forhold til:

 • 106.200 eneboliger til kr fem millioner
 • 1.327.500 biler til kr 400.000
 • 53.100.000 tv-er til kr 10.000
 • 35.400.000 tonn bananer til kr 15 per kilo

En veldig stor andel av Buffett sin formue er knyttet opp i hans selskap Berkshire Hathaway. Selv om man i media kanskje kan få inntrykk av at Buffett har tjent alle sine penger på å investere i kjente selskaper som Coca Cola, IBM og American Express, så er ikke dette helt riktig. Berkshire Hathaway er et selskap (ikke et fond, så skal du investere i selskapet må du kjøpe aksjer i det) som eier en rekke selskaper fullt og helt (blant annet det store forsikringsselskapet Geico, som sies å være Berkshire Hathaway sin «pengeinnsprøytningsmaskin»), men som i tillegg eier andeler i mange andre børsnoterte selskaper. Buffett er øverste sjef for hele dette kjempestore selskapet, så det blir mer riktig å se på han som en særdeles suksessrik forretningsmann, og ikke bare som en aksjeplukker.

Hvor kan du lære om Warren Buffett?

Buffett har (dessverre) ikke skrevet noen bok selv, men det er skrevet mange bøker om han. Vil du vite mer om hans liv som privatperson og forretningsmann, anbefaler jeg bøkene The snowball av Alice Schroeder og Buffett: The making of an american capitalist av Roger Lowenstein. Vil du vite mer om han investeringsfilosofi, anbefales bøkene The Warren Buffett way og The Warren Buffett Portfolio, begge av Robert Hagstrom.

Selv om Buffett ikke har skrevet noen bøker, så er han en glimrende formidler, både muntlig og skriftlig. Den beste kilden til hans investeringsvisdom er sannsynligvis hans brev til aksjonærene i Berkshire Hathaway. Disse ligger fritt tilgjengelig på selskapets nettside.

Nettsiden til Berkshire Hathaway sier forresten en god del om Buffett. Utformingen av den er veldig enkel, og minner om noe jeg selv kunne ha laget da jeg knotet med HTML-koder på slutten av nittitallet. Og teksten langt nede på siden – «If you have any comments about our WEB page, you can write us at the address shown above. However, due to the limited number of personnel in our corporate office, we are unable to provide a direct response.» – sier at på tross av at Berkshire Hathaway økonomisk sett er et kjempeselskap, så er det kun Buffett selv og noen få medarbeidere som driver hele selskapet. Buffett er ingen jålebukk som bryr seg om at nettsidene til selskapet skal være lekre og innbydende.

Hva jeg selv har lært av Warren Buffett?

Det er så utrolig mye man kan lære av Buffett, men hvis jeg skulle avgrense meg til tre ting, tror jeg det må bli:

 1. Tålmodighet. Buffett er en utrolig tålmodig investor. Et av hans mange kjente sitater er «Only buy something that you’d be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years.» I Berkshire Hathaway sin balanse er det aksjer som har en markedsverdi som er mer enn ti ganger så stor som da Buffett kjøpte dem for flere tiår siden. Med mindre det er en meget god grunn til å selge, så selger han ikke. Han har også tapt mot indeksen mange år, og i flere perioder har han tapt mot indeksen flere år på rad. Men han har alltid mer enn oppveiet dårlige år med knallår, så over tid har han levert en særdeles imponerende meravkastning. Tålmodigheten hans har vist seg å lønne seg på sikt.
 2. Mange former for risiko. Når det er snakk om risiko og hva man kan gjøre for å redusere risikoen når man investerer, tenker de fleste på det å diversifisere ved å kjøpe aksjer i mange ulike selskaper, samt det å både kjøpe seg opp og kanskje også selge seg ut over tid. Av Buffett har jeg lært at det også er andre måter å se dette på – «Risk comes from not knowing what you’re doing.» Selv om mye rart kan skje i aksjemarkedet, så er det opplagt slik at det er mindre risiko knyttet til det å investere i et selskap som man kjenner veldig godt til.
 3. Det handler om mennesker. Buffett har rykte på seg for å være lysende intelligent, og han imponerer stadig med sin særdeles gode hukommelse. Selv nå som 86-åring går han rundt og husker nøyaktig kjøpskurs for aksjer han investerte i for flere tiår tilbake. Men han er også veldig opptatt av det å forstå mennesker. Dette gjelder både i sin funksjon som næringslivsleder (at han har en god tone med lederne i alle datterselskapene til Berkshire Hathaway) og i sin funksjon som investor (at han forstår markedspsykologien). Et av hans andre kjente sitater er «Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful» og går nettopp på det å utnytte svingningene og psykologien i markedet. I denne sammenheng vil jeg også nevne Buffet sin nære medarbeider over flere tiår, nemlig Charlie Munger. Hvis du syns Buffet begynner å dra på åra, så kan jeg nevne at Munger er 92 år, men fortsatt den personen som Buffett arbeider tettest med når det gjelder investeringsbeslutninger. Munger er ikke like rik og kjent som Buffett selv, men ser man på opptak fra et av de legendariske årsmøtene i Berkshire Hathaway, oppdager man fort at Buffett og Munger er et tospann som til sammen utgjør hjernen bak firmaets suksess, og at Munger også framstår som en svært belest og supersmart fyr.

Når man har så mye penger som Buffett, får man selvsagt sine kritikere. Men sammenligner man Buffett med mange andre kjente investorer, så er det i Buffetts tilfelle en stor overvekt i retning positiv omtale. Han er en næringslivsleder som nyter stor respekt hos svært mange. Av alle mine aksjehelter er Buffett i en klasse for seg når det gjelder hvor stor formue han har klart å bygge seg opp. Han har også en svært imponerende historikk, som spenner over flere tiår. Enhver idiot kan knuse aksjemarkedet ett enkelt år. På fem og ti års sikt er det også mulig å slå indeksen kun ved hjelp av en god dose flaks. Men i Buffetts tilfelle er det snakk om rundt femti års historikk, og da er det en forsvinnende liten sannsynlighet for at det kun er snakk om tilfeldigheter. Jeg syns derfor han klart fortjener en plass på min liste over mine aksjehelter.

Kommentarer

Mine ti aksjehelter – Jack D. Schwager

Bilderesultat for jack d. schwager

Hvem er Jack D. Schwager?

Jack D. Schwager ble født i 1948. Han har hatt flere ledende stillinger innenfor finanssektoren, men han er mest kjent som forfatteren av Market Wizards-bøkene.

Hvor kan du lære om Jack D. Schwager?

Schwager har skrevet en rekke bøker om aksjemarkedet, og de mest kjente er som nevnt Market Wizards-bøkene. I disse bøkene intervjuer han kjente og ukjente tradere, og hans evne til å stille de riktige spørsmålene og oppsummere det han hører er helt enestående. Hvis du er interessert i trading, vil jeg gi de fire bøkene i denne serien – Market wizards, The new market wizards, Stock market wizards og Hedge fund market wizards – en varm anbefaling. Bøkene er ganske tykke, men du vil garantert ikke angre dersom du velger å investere noen timer i å lese dem. Skulle du likevel ikke orke det, så har Schwager også skrevet en veldig flott og kortfattet «oppsummeringsbok» med tittelen The little book of market wizards. I videoen nedenfor kan du se et foredrag av Schwager, der han forteller litt om alt han har lært gjennom alle sine intervjuer.

https://www.youtube.com/watch?v=L34PEEIuRgo

Hva jeg selv har lært av Jack D. Schwager?

Det er spesielt tre ting jeg vil fremheve som jeg har lært av å lese bøkene til Jack D. Schwager:

 1. Det er mange veier til Rom. Selv om alle de suksessfulle traderne som Schwager har intervjuet har en del til felles, så er det også veldig mye de ikke har til felles. Noen av dem bryter endog med etablerte «ursannheter» som at man bør «ri på trendene og kutte tapene raskt». Noen er svært kortsiktige tradere, andre sitter på posisjonene sine lenge. Noen bruker utelukkende fundamental analyse, andre bruker kun teknisk analyse, mens atter andre bruker en god kombinasjon. Noen følger slavisk mekaniske tradingregler, mens andre i stor grad baserer seg på egen intuisjon. Dette er bare noen eksempler på ulikeheter, det finnes mange flere. Det finnes ikke en enkelt hemmelighet eller nøkkel for å lykkes med trading, så vær skeptisk til alle som hevder det.
 2. Skill på planlegging og utførelse. Schwager skriver at «good trading should be effortless», og med det mener han at det å kjøpe og selge en aksje skal være en lett sak. Utfordringen ligger i å utvikle systemet du skal bruke – altså det å definere på forhånd hva som må til for at du skal kjøpe eller selge en aksje. Jeg tror det er svært nyttig å betrakte det å utvikle et system og det å utføre selve kjøpene og salgene som to separate ting. Begynner du å «videreutvikle» systemet ditt når du sitter på en aksje og befinner deg midt i kampens hete, er risikoen stor for at du gjør noe feil.
 3. Du må ha et fortrinn. Du må ha mye på plass for å lykkes som trader. Noen hevder at det ikke er det å kjøpe som er problemet, men det å selge. Andre hevder at det å lykkes med trading nesten utelukkende handler om det å ha følelsesmessig kontroll. Både det å selge på et riktig tidspunkt og det å ha følelsesmessig kontroll er ekstremt viktig, men man må ikke glemme at man også trenger et fortrinn. Velger man aksjer helt tilfeldig, vil man ikke klare å slå indeksen, samme hvor flink man er til å selge og samme hvor god følelsesmessig kontroll man har.

Jack D. Schwager er i mine øyne en av de aller beste forfatterne av tradinglitteratur. Hans dype innsikt i og interesse for det han skriver om, samt hans enestående formidlingsevne, gjør at han er en av dem jeg personlig har lært aller mest av. Jeg syns derfor han klart fortjener en plass på min liste over mine aksjehelter.

Kommentarer

Mine ti aksjehelter – William O’Neil

Bilderesultat for william o'neil

Hvem er William O’Neil?

William O’Neil ble født i 1933. Han er mest kjent som forfatter, opphavsmannen til strategien CAN SLIM og grunnleggeren av næringslivsavisen Investor’s Business Daily. O’Neil var tidlig i sin karriere en pioner innenfor det å bruke datamaskiner til å analysere store mengder data om markedet.

Hvor kan du lære om William O’Neil?

O’Neil har skrevet flere bøker. Den mest kjente av dem er How to make money in stocks, og dette er en bok jeg varmt kan anbefale. Av hans andre bøker liker jeg også veldig godt den mer kortfattede og lettleste 24 essential lessons for investment success.

I alle bøkene til O’Neil skriver han om strategien CAN SLIM. Dette er et akronym, og de seks bokstavene representerer de faktorene O’Neil mener du bør tillegge størst vekt når du skal vurdere om en aksje er et godt kjøp eller ikke. De seks faktorene er (ordlyden varierer litt fra kilde til kilde):

 1. C – Current quarterly earnings per share
 2. A – Annual earnings per share
 3. N – New Product/management/price high
 4. S – Supply/Demand: Small cap + Volume
 5. L – Leader
 6. I – Institutional sponsorship
 7. M – Market direction

Veldig forenklet kan man si at CAN SLIM er en strategi som går ut på å investere i vekstselskaper i oppgangstider. Dette er en helt annen tilnærming enn det verdiinvestorer som Warren Buffet bruker (og veldig langt fra «cigar butt investing»-strategien som Benjamin Graham skrev om), men det er gjort mange undersøkelser som viser at CAN SLIM er en robust og god strategi.

Hva jeg selv har lært av William O’Neil?

Det er spesielt tre ting jeg vil fremheve som jeg har lært av å lese bøkene til William O’Neil:

 1. Å tape er en del av spillet. Å lære seg å takle det å tape er en viktig ferdighet som alle som ønsker å gjøre suksess i aksjemarkedet må lære seg. Uansett hvor godt fortrinn du har, så vil du aldri kunne klare å kun velge vinneraksjer. Kutt tapene tidlig, legg egoet ditt til side og fokuser på neste mulighet.
 2. Teknisk eller fundamental analyse? Ja takk, begge deler. O’Neil bruker i stor grad fundamental analyse, men han bruker også teknisk analyse for å time kjøpene sine. Han ser ingen motsetninger mellom disse to ulike analyseformene.
 3. Ikke kjemp mot hovedtrenden i markedet. O’Neil hevder at 2/3 av aksjene på børsen følger hovedtrenden i markedet. Slik må det selvsagt være – går hovedindeksen opp eller ned, skyldes jo dette nødvendigvis at de fleste av aksjene som omfattes av indeksen beveger seg i den samme retningen. O’Neil hevder at det å prøve å finne de få aksjene som ikke følger hovedtrenden er svært risikabelt, og anbefaler heller at man holder seg unna børsen i nedgangstider. Han skiller dog på enkeltaksjer og fond her. Hvis du investerer i fond, så anbefaler O’Neil deg å ha en svært lang tidshorisont og å sitte på andelene i både opp- og nedgangstider.

William O’Neil har hatt en lang karriere i aksjemarkedet. Han skriver om viktigheten av hardt arbeid, at man bør lese mye og at man må basere de beslutningene man tar på fakta, og ikke på synsing og anekdotiske bevis. Han påstår at de fleste av oss kan nå store mål, men da må vi være villige til å legge inn en stor innsats og ikke gi opp. Jeg liker godt hans stå-på-vilje, hans faktabaserte og helhetlige tilnærming og han optimistiske tro på framtiden, og syns derfor han fortjener en plass på listen over mine aksjehelter.

Kommentarer

Mine ti aksjehelter – Nicolas Darvas

Bilderesultat for nicolas darvas

Hvem var Nicolas Darvas?

Nicolas Darvas levde fra 1920 til 1977. Han lærte seg å operere i aksjemarkedet gjennom prøving og feiling, samt at han leste om lag 200 bøker (mange av dem flere ganger). Darvas tjente store penger i aksjemarkedet, men han gjorde også suksess innenfor en rekke andre områder – han var i mange år en av verdens beste dansere, han skrev flere bøker, han jobbet innenfor moteindustrien og han var eiendomsinvestor.

Hvor kan du lære om Nicolas Darvas?

Darvas skrev boken How I made $2,000,000 in the stock market, som ble publisert i 1960. I denne boken beskriver han sin ferd fra da han gjorde alle de klassiske nybegynnertabbene til han klarte å knekke koden og tjente millioner på børsen. Boken er særdeles velskrevet, og hans beskrivelser av hvordan han klarte å operere i aksjemarkedet samtidig som han dro verden rundt for å danse, er veldig fengslende. Hvis du ikke har lest denne boken ennå, anbefales den på det varmeste. Boken var en av de første bøkene jeg selv leste om aksjemarkedet, og jeg har sannsynligvis lest den bortimot ti ganger nå.

Darvas skrev også flere andre bøker, og jeg har lest Wall Street: The other Las Vegas og The anatomy of success. Den første av dem handler også, som navnet indikerer, om aksjemarkedet, og han sammenligner i denne boken børsen med et stort kasino. Dette er også en veldig bra bok, men jeg liker How I made $2,000,000 in the stock market best av disse to. Boken The anatomy of success er ikke en bok om aksjemarkedet, men en mer generell bok om hva som kreves for å lykkes. Jeg liker denne boken veldig godt, og den skiller seg på mange måter fra andre bøker i samme sjanger.

Hva jeg selv har lært av Nicolas Darvas?

Det er spesielt tre ting jeg vil fremheve som jeg har lært av å lese bøkene til Nicolas Darvas:

 • Oppskriften på suksess er omtrent den samme uansett hvilket område du ønsker å lykkes på. Jeg mener det er visse egenskaper som er mer nødvendig for å lykkes med trading enn for å lykkes på mange andre områder, og da særlig det med at man er nødt til å legge egoet sitt til side, men selve prosessen fram mot målet vil uansett være ganske lik. Du må lese deg opp på hva andre har erfart før deg (Darvas leste opptil åtte timer hver dag, og det var i tillegg til at han hadde fulltidsjobb som danser), du må prøve og feile til du finner ut hva som fungerer for akkurat deg, du må tåle kritikk og motgang og du må aldri gi opp.
 • Unngå de klassiske nybegynnerfeilene. Darvas gjorde alle de klassiske nybegynnerfeilene – han hørte ukritisk på tips ifra andre, han kjøpte billige aksjer kun fordi de var billige, han overtradet og pådro seg store kurtasjekostnader på grunn av det og så videre. Skal du lykkes i aksjemarkedet er du nødt til å ha et fortrinn (edge), men selv om du har det, så kan de klassiske nybegynnerfeilene ruinere deg.
 • Finn din egen vei. Selv om Darvas leste mye om andres erfaringer i aksjemarkedet, så gikk han sin egen vei. Han ble sett på som en «outsider» i finansmiljøet, og hans «box theory» var både original og omdiskutert.

Darvas fikk utrettet mye i løpet av sitt relativt korte liv, og han drev ikke med aktiv aksjetrading i hele sin yrkeskarriere. Men hans originale framgangsmåte, og ikke minst hans glimrende skriftlige beskrivelser av sin vei mot rikdom, gjør at han absolutt fortjener en plass på listen over mine aksjehelter.

Comments (2)

Mine ti aksjehelter – Jesse Livermore

Jesse Livermore

 

Hvem var Jesse Livermore?

Jesse Livermore levde fra 1877 til 1940. Han begynte med trading allerede som tenåring, og fortsatte med det fram til han begikk selvmord som 63-åring. Han tjente og tapte mange millioner dollar flere ganger. Han «shortet» ofte aksjer, og tjente store summer under krakkene både i 1907 og i 1929. Han hadde dyp innsikt i alle aspekter rundt det å være en suksessrik trader, og han var opptatt av å stadig utvikle seg selv, men han klarte slett ikke alltid å gjøre det han visste han burde gjøre i praksis. Han slet med depresjon store deler av livet, og det hele endte tragisk med at han skjøt seg selv.

Hvor kan du lære om Jesse Livermore?

Livermore skrev en bok med tittelen How to trade in stocks som ble publisert det året han døde. Dette er en kortfattet bok, men den inneholder likevel veldig mye nyttig stoff for deg som ønsker å lykkes i aksjemarkedet. Den mest kjente boken om Livermore er imidlertid storselgeren Reminiscences of a stock operator av Edwin Lefèvre. Denne boken ble utgitt i 1923, og mange mener at dette er den beste boken som er skrevet om aksjemarkedet noen sinne. Personlig mener jeg at du bør lese begge disse bøkene, men skal du velge kun en, vil jeg anbefale Reminiscences of a stock operator.

De to bøkene nevnt ovenfor omhandler primært Livermores tradingstrategier. Hvis du vil lese om hans turbulente livshistorie, har Richard Smitten skreven en bok med tittelen Jesse Livermore: World’s greatest stock trader. Dette er en bok jeg absolutt også vil anbefale. På slutten av denne boken er det også et kortfattet sammendrag av Jesse Livermors tradingstrategier. Før øvrig er det skrevet mange flere bøker om Livermore som jeg ikke har lest.

Noe som er viktig å huske på når man leser om Livermore, er at han levde i en helt annen tid. Livermore hadde ikke mulighet til å logge seg på Amazon for å kjøpe tradingbøker. Han var selvsagt ikke den første traderen, og det fantes nok noe litteratur på hans tid også, men i stor grad lærte Livermore det å trade gjennom mange år med prøving og feiling.

Hva jeg selv har lært av Jesse Livermore?

Bøkene av og om Livermore inneholder et hav av aksjevisdom, men det er spesielt tre ting jeg vil fremheve som jeg har lært av å lese om han:

 1. Ikke selg for tidlig. Livermore erfarte at det å kutte tapene tidlig var viktig for å bevare kapitalen. Det er lett å forstå viktigheten av dette. Motstykket av dette, nemlig det å ikke selge aksjer som stiger i verdi for tidlig, er imidlertid også veldig viktig. Jeg syns likevel ofte ikke det er like stort fokus på dette som det å kutte tapene tidlig. Over tid vil det ofte være slik at om lag 20 % av de aksjene du kjøper vil stå for om lag 80 % av den totale gevinsten du får. En liten andel av de aksjene du kjøper vil altså stå for en stor andel av den samlede gevinsten du oppnår, og selger du disse for tidlig, vil avkastningen din reduseres vesentlig.
 2. Vær en evig student. Livermore var en evig student av markedet og seg selv. En periode studerte han psykologi for å forstå mekanismene i markedet bedre. Warren Buffett, Charlie Munger og andre milliardærer påpeker også stadig viktigheten av det å lese og lære seg nye ting, og jeg selv har stor tro på at det på sikt kan være lønnsomt å være belest. I det siste har jeg derfor begynt å lese bøker innenfor psykologi, sosiologi og antropologi. Delvis gjør jeg dette fordi jeg syns disse fagene i seg selv er interessante, men delvis gjør jeg det også for å forstå mennesker bedre og dermed bli flinkere til å forstå mekanismene og dynamikken i markedet. Jeg har alltid vært ganske flink med tall, så den «tekniske» siden av aksjemarkedet syns jeg for så vidt er grei, men jeg tror at det er vel så viktig å forstå hvordan mennesker fungerer dersom man skal lykkes som investor eller trader.
 3. I aksjemarkedet er du din egen verste fiende. Du har sikkert hørt mange ganger at du er din egen verste fiende i aksjemarkedet, og Livermore er et ekstremt eksempel på dette. Han var en uvanlig begavelse og mange anser han som tidenes største trader, men han hadde likevel store personlige problemer som også i høyeste grad smittet over på hans prestasjoner i aksjemarkedet. På sitt beste var Livermore helt enestående, men på sitt verste var han ekstremt selvdestruktiv i sin adferd.

Jesse Livermore var på ingen måte noen perfekt trader, men hans prestasjoner i aksjemarkedet og all den aksjevisdommen som finnes i bøkene av og om han, gjør at han absolutt fortjener å stå på listen over mine aksjehelter.

Kommentarer

« Previous entries
css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.