Archive for Aksjemarkedet

Hvorfor jeg bare har to aksjefond i min portefølje

Jeg har flere ganger fått spørsmål om hvorfor jeg kun har to aksjefond i min portefølje. Jeg har over fire millioner kroner i aksjefond nå, men syns likevel det er tilstrekkelig med kun to fond, og i dette innlegget skal jeg begrunne dette valget.

 

Antall underliggende aksjer sier mye mer om den totale diversifiseringen enn antall fond

De to fondene jeg har valgt å ha i min portefølje er begge fond som investerer i hundrevis av ulike aksjer i mange ulike land. Jeg er derfor godt diversifisert. Hadde jeg hatt to mer spissede fond – for eksempel fond som kun investerer i (små) enkeltland eller i enkeltbransjer, hadde selvsagt diversifiseringen vært langt mindre. Jeg mener antall fond i seg selv sier veldig lite om diversifisering, og at det først og fremst er antall underliggende aksjer, og hvor spredt disse er på land, bransjer osv., som betyr noe.

 

Jeg er veldig langsiktig og ønsker ikke å gjøre hyppige endringer i porteføljen

Jeg har en relativt passiv strategi, og ønsker ikke å gjøre hyppige endringer i porteføljen min. Det mest «aktive» med min strategi er at jeg har en stor overvekt i fremvoksende markeder, men dette er en overvekt jeg har tenkt å ha i mange år framover, og er altså ikke en kortsiktig taktisk allokering.

 

Mange ulike aktivt forvaltede fond blir fort et dyrt indeksfond

Mange har tro på så mye rart – de har tro på tech, de har tro på Norden, de har tro på fremvoksende markeder, de har tro på Europa, de har tro på grønne aksjer… Greit nok det, men hvis du kjøper et aktivt forvaltet fond for hver ting du har tro på, vil du med stor sannsynlighet ende opp med en portefølje som i praksis vil være et veldig dyrt indeksfond. Jeg har ingenting imot å investere i noe man har spesielt tro på, eller å ha en fokusert portefølje, men å satse litt på veldig mange forskjellige ting gir lite mening. Da er som regel billige indeksfond en bedre løsning.

 

Jeg ønsker samsvar mellom liv og lære

Dette høres kanskje ut som en selvfølge, men jeg vet om mange som investerer annerledes enn det de vil anbefale andre å gjøre. I noen tilfeller gir dette mening. Er du dritsmart, leser årsrapporter og bøker ti timer per dag og heter Warren Buffett, så kan du anbefale indeksfond for folk flest, men investere annerledes selv. Men dersom du er en gjennomsnittlig hobbyinvestor, er det lite sannsynlig at du på sikt vil klare å gruse markedet, og da bør du ta hensyn til det når du velger din investeringsstrategi. Hvis ditt «grunnsyn» er at aktiv forvaltning har lite for seg og at det å skape meravkastning på sikt ved å time markedet nærmest er umulig, bør du investere i tråd med dette grunnsynet, og ikke balle deg inn i noe komplisert som du egentlig (hvis du tenker deg godt om) ikke har tro på selv.

Annonser

Comments (4)

Om beskjæring av bærbusker og metaforer

I helgen beskjærte jeg bærbuskene i hagen. Jeg fjernet en del av de største og eldste greinene, slik at vekstforholdene for nye greiner blir bedre. Når jeg jobber i hagen begynner tankene å spinne, og jeg begynte å tenke på at det å beskjære bærbusker er litt som å pleie en aksjeportefølje – selg aksjer som har steget bra og som ikke har noe stort potensiale igjen i seg, og kjøp aksjer i yngre selskaper som viser god vekst. Høres jo ut som en god strategi, ikke sant? Jeg følte meg som en stor investeringsfilosof der jeg kuttet friskt med hagesaksa.

Litt senere kom jeg imidlertid på at indeksfond, som jo slår de fleste aktivt forvaltede fond og porteføljer av enkeltaksjer over tid, slett ikke fungerer på denne måten. Investerer man i indeksfond, vil man jo til enhver tid investere mest i de selskapene som har vokst mest og som derfor har høyest børsverdi. Hmmm, kanskje jeg ikke var noen stor investeringsfilosof likevel?

Da jeg fikk hagearbeidet og mine sammenligninger litt på avstand, slo det meg hva som hadde skjedd her. Vi mennesker er veldig flinke til å bruke metaforer og til å sammenligne ulike ting. Det kan være nyttig og underholdende det, men det betyr ikke at sammenligningene alltid er så veldig gode. De fleste områder har sine helt særegne kjennetegn, så en sammenligning vil aldri bli 100 % korrekt. Kanskje passer sammenligningen bare 80 %, og da er det fortsatt 20 % igjen som det kan være veldig viktig å ta høyde for.

Konklusjonen må bli at dersom man skal bli knallgod til å investere i aksjemarkedet, så bør man bruke mest tid på å studere nettopp aksjemarkedet. Å ta en omvei via bærbuskene i hagen er sannsynligvis ikke noen spesielt fruktbar vei.

Annonser

Kommentarer

Sykkeltur i aksjemarkedet

I forrige uke var jeg på en sykkeltur, hvor blant annet naboens fireåring var med. Han er flink til å håndtere sykkelen, og sykler uten støttehjul, men som de fleste andre barn fester han blikket rett foran forhjulet på sykkelen. Mine tre barn gjorde akkurat det samme da de lærte å sykle, og jeg terpet på at de måtte løfte blikket.

En lignende tendens ser vi i aksjemarkedet. Nybegynnere fokuserer på daglige nyheter, i stedet for å tenke langsiktig og se langt fram. Dette kan få store negative konsekvenser for den avkastningen man klarer å oppnå. Løfter man hodet og tenker langsiktig, blir det som regel enklere å opptre rasjonelt og det blir færre transaksjoner.

Kortsiktige data og nyheter som ikke har noen betydning for strategien din, kalles ofte for «støy». Og støy er det vanvittig mye av. For meg, som investerer langsiktig i indeksfond, er det aller meste av data og nyheter å anse som støy. Valutakursfall i Kina, siste nytt om handelskrigen, nye tweets fra Trump, børsfall i USA siste uke, nye aksjeanbefalinger fra Hermanrud, Spetalan advarer mot bobletendenser i enkelte sektorer osv. – alt dette er å anse som støy i min strategi.

De fleste barn lærer seg etter hvert at de gjør lurt i å se langt fram når de sykler. Dette gjelder ikke i samme grad i aksjemarkedet, for der er det mange som aldri blir noe mer enn «nybegynnere». Selv blant de profesjonelle ser jeg ofte denne tendensen – de sier at det er viktig å tenke langsiktig, men henger seg likevel opp i siste dagers hendelser når de kommenterer og gir råd.

Det er to hovedutfordringer med støy. For det første så er den rundt oss hele tiden. For det andre så vil den ofte påvirke oss mer enn vi tror, selv om vi prøver å overse den. Det blir litt som å bo i et hus tett inntil en motorvei. Du kan prøve å ikke la deg påvirke av støyen, og etter hvert venner du deg kanskje til den, men den er der likevel, og kan på sikt påvirke helsen din i negativ retning. I aksjemarkedet går det kanskje ikke ut over helsen din, men avkastningen tar skade av all støyen.

Jeg har ingen mirakelkur, men mitt beste råd er å slutte å bruke mye tid på nyheter og å skru av alt av pushvarslinger på mobilen. Målet er kanskje ikke å fjerne alt av støy, men du gjør lurt i å ha et bevisst forhold til dette.

Annonser

Kommentarer

Mine aksjehelter – Meb Faber

Hvem er Meb Faber?

Meb Faber ble født i 1977, og er derfor den klart yngste av de av mine aksjehelter som fortsatt lever. Faber er en av grunnleggerne av Cambria Investment Management, hvor han arbeider som Chief Investment Officer.

Hvor kan du lære om Meb Faber?

Faber har skrevet fem relativt kortfattede bøker. Jeg har lest Global asset allocation, som jeg absolutt vil anbefale. For øvrig finnes det veldig mye stoff av Faber helt gratis tilgjengelig på nettet:

 • Han har skrevet en rekke «white papers«. Disse er i omfang en mellomting mellom lange blogginnlegg og korte e-bøker.
 • nettsiden hans ligger det ute et svært stort antall blogginnlegg.
 • Han har en egen podcast med navn The Meb Faber show. Dette er en av de podcastene jeg selv følger for å øke min investeringskompetanse.

Hva jeg selv har lært av Meb Faber?

Her er tre ting jeg vil framheve som jeg har lært av Meb Faber:

 1. Den beste strategien er den du klarer å holde deg til. Faber understreker ofte at vi mennesker er lite flinke til å holde oss til en bestemt strategi over en lengre periode. De fleste av oss har en trang til å stadig endre på ting, og dette gjør at vi ikke klarer å hente ut det langsiktige potensialet som ligger i mange strategier. Det er for eksempel lett å la seg imponere av den meravkastningen Warren Buffett har klart å skape over mange tiår, men de fleste av oss har ikke den tålmodigheten som kreves for å lykkes med en slik strategi som han bruker.
 2. Gjennomsnittstall gjelder kun på veldig lang sikt. Etablerte sannheter som at aksjer gir høyere avkastning enn obligasjoner, at verdiaksjer er noe bedre enn vekstaksjer og så videre stemmer ofte på veldig lang sikt, men det kan være lange perioder der slike sannheter ikke gjelder. Visste du for eksempel at det har vært flere perioder på veldig mange år der obligasjoner har vært et langt bedre valg enn aksjer? Eller at Warren Buffett har tapt mot indeksen mange år på rad flere ganger? At et aktivt fond med et avgrenset mandat har tapt mot indeksen siste fem eller ti år trenger derfor ikke å bety at forvalteren har mistet den teften han eller hun engang hadde. Det kan like gjerne være at den strategien som fondet bruker ikke har gitt noen særlig muligheter for meravkastning i den gitte perioden.
 3. Invester globalt. Veldig mange som investerer har en «home country bias», altså at de har en for stor andel av sin portefølje plassert i det landet de bor og jobber i. Dette gjelder særlig i små land som Norge. Hvis du bor i, har lån i og arbeider i Norge, er allerede mye av din personlige økonomi knyttet til forhold ved norsk økonomi. Du vil da ta unødig risiko hvis du i tillegg velger å plassere sparepengene dine i et norsk aksjefond, framfor et globalt et. Dette er helt greit hvis du gjør det bevisst, men mange nordmenn har helt tankeløst plassert en stor andel av porteføljen sin i norske aksjer.

Meb Faber er ikke en finanskjendis, slik som de fleste av mine andre aksjehelter. Jeg var derfor litt i tvil om jeg i det hele tatt skulle ta han med på listen over mine aksjehelter. Men som jeg skrev i det første innlegget i denne serien, så har jeg lagt mest vekt på å finne helter som jeg har lært noe nyttig fra, og Faber er den av mine aksjehelter som jeg har lært aller mest av det siste året. Hans fokus på å tenke globalt, helhetlig og langsiktig skiller han på mange måter fra de fleste andre jeg har skrevet om i denne serien, og nettopp dette gjør at jeg syns han klart fortjener en plass på listen over mine aksjehelter.

Kommentarer

Mine aksjehelter – Peter Lynch

Bilderesultat for peter lynch

Hvem er Peter Lynch?

Peter Lynch ble født i 1944. Han var fondsforvalter for «The Magellan Fund» hos Fidelity Investment i perioden 1977 til 1990, og leverte i denne perioden en gjennomsnittlig årlig avkastning på nesten 30 %.  Denne prestasjonen gjorde han til en superstjerne i finansbransjen.

Hvor kan du lære om Peter Lynch?

Lynch har skrevet flere bøker, blant annet One up on Wall Street og Beating the street. Dette er meget gode bøker som jeg vil anbefale for alle som er interessert i aksjer.

Hva jeg selv har lært av Peter Lynch?

Her er tre ting som jeg spesielt vil trekke fram som jeg har lært av Peter Lynch:

 1. Bruk det du allerede vet og observerer rundt deg. I One up on Wall Street kommer Lynch med flere eksempeler på at han investerte i selskaper som i utgangspunktet var relativt ukjente, men som han observerte på kjøpesentra eller lignende at var selskaper med god kundetilstrømming. Lynch mener at den vanlige mann eller kvinne her har et fortrinn framfor finanseliten, som jo ofte ferdes i en litt annen «verden» enn oss andre.
 2. Ikke prøv å time markedet. Lynch mener at det å time markedet er nærmest umulig. Klarer du å finne gode selskaper, kan du godt være tungt inne i markedet hele tiden.
 3. Det er fullt mulig å finne «ten baggers». En «ten bagger» er en aksje som har tidoblet seg i verdi siden du kjøpte den. Selv om dette høres helt utrolig ut, så klarte Lynch i sin tid å finne mange slike aksjer, og han mener at du kan gjøre det samme. I en portefølje skal det ikke så mange «ten baggers» til for å øke avkastningen betydelig.

Peter Lynch er en investeringslegende. Han var i sin storhetstid en helt enestående fondsforvalter, og bøkene hans er blitt investeringsklassikere. Hans gode resultater, hans glimrende formidlingsevne og hans vektlegging av at du ikke trenger å jobbe på Wall Street for å slå indeksen, gjør at jeg syns han fortjener en plass på min liste over mine aksjehelter.

Comments (2)

Mine aksjehelter – John Bogle

Bilderesultat for john bogle

Hvem er John Bogle?

John Bogle ble født i 1929. Da han var liten, ble familien hans hardt rammet av «The great depression», så man kan trygt si at Bogle har følt på kroppen både nedgangs- og oppgangstider i aksjemarkedet. Bogle er en pioner innenfor fondsbransjen. Han etablerte selskapet The Vanguard Company i 1974, og i 1975 lanserte han verdens første indeksfond myntet på folk flest.

Hvor kan du lære om John Bogle?

Bogle har skrevet investeringsklassikeren Common sense on mutual funds. Dette er en bok som jeg vil anbefale alle å lese. Han har også skrevet The little book of common sense investing, som er en slags kortutgave av Common sense on mutual funds.

Hva jeg selv har lært av John Bogle?

Jeg hadde investert i aksjefond i mange år før jeg kom over Bogle sine bøker, og fikk meg en skikkelig «vekker» da jeg leste det han skrev. Her er tre ting jeg spesielt vil fremheve som jeg har lært av han:

 1. Kostnader, kostnader, kostnader. Når man investerer i aksjefond, bør man se nøye på kostnadene knyttet til de fondene man vurderer. Hvis man regner den samlede avkastningen over flere tiår, er det enorme forskjeller på avkastningen til et fond som krever 2 % årlig forvaltningshonorar og et som kun krever 0,3 % (alt annet likt).
 2. Indeksfond slår aktive fond på sikt. Noen ytterst få aktive fond klarer å slå indeksen over lange tidsperioder, men de aller fleste klarer det ikke. Selvsagt er det alltid noen fond som har klart det de siste tre eller fem årene, men ser man over lengre tidsperioder, taper de aller fleste aktive fond mot indeksen. Billige indeksfond er derfor den beste løsningen for veldig langsiktig investering i aksjemarkedet.
 3. Det er forskjell på spekulasjon og investering. Man kan spekulere i kortsiktige svingninger i aksjemarkedet, og er man flink til det, kan man tjene mye penger på kort sikt. Dette er imidlertid et spill som de færreste bør prøve seg på. Investerer man derimot med en 20 års tidshorisont i et svært billig indeksfond, er det ikke lenger snakk om spekulasjon. Da tar man del i den langsiktige verdiskapningen som finner sted i næringslivet, og det mener Bogle man godt kan gjøre selv om man slett ikke ønsker å være en spekulant.

John Bogle er en legende innenfor fondsbransjen. Indeksfond er noe som de fleste kjenner til i dag, men for bare litt over førti år siden fantes ikke slike fond. Da måtte man enten investere direkte i enkeltaksjer eller kjøpe andeler i dyre, aktive fond. Bogle er en av de personene som i størst grad har vært med på å åpne aksjemarkedet for folk flest. Jeg syns derfor han fortjener en plass på min liste over mine aksjehelter.

Kommentarer

Mine aksjehelter – Burton G. Malkiel

Bilderesultat for burton g. malkiel

Hvem er Burton G. Malkiel?

Burton G. Malkiel ble født i 1932. Han har i en årrekke vært professor i økonomi ved det prestisjefylte Princeton University, og han var også i mange år tilknyttet fondsselskapet Vanguard.

Hvor kan du lære om Burton G. Malkiel?

Malkiel har skrevet storselgeren A random walk down Wall Street, som har blitt oppdatert en rekke ganger. I denne boken viser han til solid forskning som viser at markedet på mange måter er effisient og at veldig mye av det som gjøres av aktiv forvaltning og aksjeplukking bare er tull og tøys. Spesielt kritisk er han til teknisk analyse. Boken anbefales på det varmeste og bør stå i enhver traders og investors bokhylle. Den kan imidlertid oppfattes som litt tung og akademisk, så hvis du vil ha en mer lettlest bok, anbefales The elements of investing av Malkiel og Charles D. Ellis.

Hva jeg selv har lært av Burton G. Malkiel?

Det jeg nå skal skrive kan kanskje høres litt merkelig ut, men Malkiel står på listen over mine aksjehelter uten at jeg er enig med han. Hvordan kan dette ha seg? Jo, jeg er helt overbevist om at det er mulig å slå markedet. Jeg sier ikke at det er enkelt, og de fleste klarer det ikke, men jeg mener likevel det er fullt mulig. Forskning kan designes på flere måter, og bruker man snittall så blir som regel konklusjonen at det ikke er mulig å slå det over tid. At det bak snittallene er enkeltindivider som likevel klarer det forsvinner ofte i beregningene. Når det er sagt, så mener jeg at alle har godt av å lese det Malkiel skriver om, og her er de tre tingene jeg vil fremheve som jeg har lært av han:

 1. Markedet er langt på vei effisient. Det finnes anomalier og svakheter som lar seg utnytte, men i det store og hele er markedet over tid temmelig effisient. For de fleste vil derfor det å investere i svært billige indeksfond være den mest lønnsomme måten å investere i aksjemarkedet på.
 2. Fancy betyr ikke nødvendigvis lønnsomt. Mange som driver med teknisk analyse har god utdannelse og er veldig flink med tall. Det de holder på med kan kanskje også virke fancy og appellere til unge mennesker som drømmer om en karriere innen finans. Men hvis det de driver med ikke skaper meravkastning, hva er da poenget?
 3. De fleste har en overdrevet tro på egne ferdigheter. Malkiel nevner ofte det at de fleste som investerer har en overdrevet tro på egne ferdigheter. Og det har han jo helt rett i, så klart. Kanskje går jeg også selv i denne fellen når jeg hevder at det er mulig å slå markedet, og når jeg tror at jeg selv er en av dem som kan klare det.

Malkiel er akademikeren som kommer og tømmer ei bøtte med kaldvann over hodet på alle dem som tror de er så smarte at de med letthet kan slå markedet. Å slå markedet er ikke lett og de fleste som prøver seg lykkes ikke. Jeg mener de fleste av oss har veldig godt av å minne oss selv på dette fra tid til annen, og Malkiel har i flere tiår formidlet dette viktige poenget. Jeg syns derfor han fortjener en plass på min liste over aksjehelter.

Kommentarer

Mine aksjehelter – Van Tharp

Bilderesultat for van tharp

Hvem er Van Tharp?

Jeg har ikke klart å finne ut hvilket år Van Tharp ble født, men han er ingen ungdom, men heller ikke eldgammel ennå. Jeg leste i et intervju med han at han gjorde sin første trade i 1962. Tharp har en doktorgrad i psykologi og er sertifisert innenfor neuro-linguistic programming (NLP), så han har en meget solid formell bakgrunn. Tharp har skrevet flere tradingbøker, og driver Van Tharp Institute, der han underviser og veileder tradere.

Hvor kan du lære om Van Tharp?

Tharp har som nevnt skrevet flere tradingbøker, og den mest kjente er nok Trade your way to financial freedom. Hvis du er genuint interessert i trading, og ønsker å utvikle din egne tradingstrategi, er dette en bok jeg varmt kan anbefale. Tharp ble for øvrig intervjuet i boken Market Wizards av Jack D. Schwager (en annen av mine aksjehelter).

Hva jeg selv har lært av Van Tharp?

Jeg har lært mye av Tharp om hva man må tenke på når man skal utvikle sin egen tradingstrategi, og her er tre ting jeg spesielt vil fremheve:

 1. Å vite når man skal selge er den store utfordringen. Grunnregelen innenfor trading er «ri på trendene og kutt tapene tidlig». Tharp skriver at denne regelen kun handler om å selge, og ikke om å kjøpe. Tharp mener at verdien av å ha et fortrinn blir sterkt overdrevet i det aller meste som skrives om aksjemarkedet, og det er jeg helt enig i. De fleste nybegynnere tror at det å lykkes i aksjemarkedet kun handler om det å velge de riktige aksjene. Har man Warren Buffett sin tidshorisont så er selvsagt dette det viktigste, men snakker man om mer kortsiktige strategier, blir risikostyring og det å selge på det riktige tidspunktet vel så viktig som det å velge ut de riktige aksjene.
 2. Hvor mye du investerer i hvert selskap har stor betydning for hvor stor avkastning du vil oppnå. Hvis du skal investere en million kroner i aksjemarkedet, kan du velge fem selskaper og investere to hundre tusen i hvert av dem. Tharp viser gjennom konkrete regneeksempler at dette langt ifra er optimalt, og at man bør ta hensyn til volatilitet og andre faktorer når man bestemmer hvor mye man skal investere i hvert selskap. Dette er ikke noe du nødvendigvis skal tenke så mye på dersom du akkurat har begynt å interessere deg for aksjemarkedet, men hvis du er en erfaren trader, er dette noe du virkelig bør sette deg inn i.
 3. Ha et bevisst forhold til volatilitet. Hvis du er svært langsiktig og prøver å investere som Buffett, skal du ikke bry deg så mye om volatiliteten til den enkelte aksje i porteføljen din. Det vil gå opp og ned, men velger du de riktige aksjene, vil du over tid oppnå en god avkastning. Hvis du imidlertid skal leve av det å trade, blir situasjonen en helt annen. Skal du leve av avkastningen av porteføljen din, tåler du sannsynligvis ikke at verdien på porteføljen din halverer seg i verdi. Streng risikostyring og mental styrke til å kutte alle tap tidlig er nødvendig for å unngå at du taper for mye av kapitalen din.

Van Tharp har jobbet med svært mange tradere over flere tiår, og han har meget god innsikt i hva som kreves for å bli en dyktig trader. Skal du lykkes som trader, er du nødt til å ha mange brikker på plass, og nettopp det å formidle viktigheten av en helhetlig tilnærming er Tharp sin sterkeste side i mine øyne. Jeg syns derfor han fortjener en plass på listen over mine aksjehelter.

Kommentarer

Mine aksjehelter – Warren Buffett

Bilderesultat for warren buffett

Hvem er Warren Buffett?

Warren Buffett ble født i 1930. Han er styreformann og CEO i det børsnoterte selskapet Berkshire Hathaway, og har i en årrekke vært en av verdens rikeste personer. I følge Wikipedia var hans formue i august 2016 på 66,4 milliarder dollar. Kursen på amerikanske dollar ligger i dag på cirka 8 kroner, så hans formue er altså på cirka 531 milliarder kroner! Dette er et så svimlende beløp at det er vanskelig å forholde seg til, så la oss regne om til ting som man har et litt tettere forhold til:

 • 106.200 eneboliger til kr fem millioner
 • 1.327.500 biler til kr 400.000
 • 53.100.000 tv-er til kr 10.000
 • 35.400.000 tonn bananer til kr 15 per kilo

En veldig stor andel av Buffett sin formue er knyttet opp i hans selskap Berkshire Hathaway. Selv om man i media kanskje kan få inntrykk av at Buffett har tjent alle sine penger på å investere i kjente selskaper som Coca Cola, IBM og American Express, så er ikke dette helt riktig. Berkshire Hathaway er et selskap (ikke et fond, så skal du investere i selskapet må du kjøpe aksjer i det) som eier en rekke selskaper fullt og helt (blant annet det store forsikringsselskapet Geico, som sies å være Berkshire Hathaway sin «pengeinnsprøytningsmaskin»), men som i tillegg eier andeler i mange andre børsnoterte selskaper. Buffett er øverste sjef for hele dette kjempestore selskapet, så det blir mer riktig å se på han som en særdeles suksessrik forretningsmann, og ikke bare som en aksjeplukker.

Hvor kan du lære om Warren Buffett?

Buffett har (dessverre) ikke skrevet noen bok selv, men det er skrevet mange bøker om han. Vil du vite mer om hans liv som privatperson og forretningsmann, anbefaler jeg bøkene The snowball av Alice Schroeder og Buffett: The making of an american capitalist av Roger Lowenstein. Vil du vite mer om han investeringsfilosofi, anbefales bøkene The Warren Buffett way og The Warren Buffett Portfolio, begge av Robert Hagstrom.

Selv om Buffett ikke har skrevet noen bøker, så er han en glimrende formidler, både muntlig og skriftlig. Den beste kilden til hans investeringsvisdom er sannsynligvis hans brev til aksjonærene i Berkshire Hathaway. Disse ligger fritt tilgjengelig på selskapets nettside.

Nettsiden til Berkshire Hathaway sier forresten en god del om Buffett. Utformingen av den er veldig enkel, og minner om noe jeg selv kunne ha laget da jeg knotet med HTML-koder på slutten av nittitallet. Og teksten langt nede på siden – «If you have any comments about our WEB page, you can write us at the address shown above. However, due to the limited number of personnel in our corporate office, we are unable to provide a direct response.» – sier at på tross av at Berkshire Hathaway økonomisk sett er et kjempeselskap, så er det kun Buffett selv og noen få medarbeidere som driver hele selskapet. Buffett er ingen jålebukk som bryr seg om at nettsidene til selskapet skal være lekre og innbydende.

Hva jeg selv har lært av Warren Buffett?

Det er så utrolig mye man kan lære av Buffett, men hvis jeg skulle avgrense meg til tre ting, tror jeg det må bli:

 1. Tålmodighet. Buffett er en utrolig tålmodig investor. Et av hans mange kjente sitater er «Only buy something that you’d be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years.» I Berkshire Hathaway sin balanse er det aksjer som har en markedsverdi som er mer enn ti ganger så stor som da Buffett kjøpte dem for flere tiår siden. Med mindre det er en meget god grunn til å selge, så selger han ikke. Han har også tapt mot indeksen mange år, og i flere perioder har han tapt mot indeksen flere år på rad. Men han har alltid mer enn oppveiet dårlige år med knallår, så over tid har han levert en særdeles imponerende meravkastning. Tålmodigheten hans har vist seg å lønne seg på sikt.
 2. Mange former for risiko. Når det er snakk om risiko og hva man kan gjøre for å redusere risikoen når man investerer, tenker de fleste på det å diversifisere ved å kjøpe aksjer i mange ulike selskaper, samt det å både kjøpe seg opp og kanskje også selge seg ut over tid. Av Buffett har jeg lært at det også er andre måter å se dette på – «Risk comes from not knowing what you’re doing.» Selv om mye rart kan skje i aksjemarkedet, så er det opplagt slik at det er mindre risiko knyttet til det å investere i et selskap som man kjenner veldig godt til.
 3. Det handler om mennesker. Buffett har rykte på seg for å være lysende intelligent, og han imponerer stadig med sin særdeles gode hukommelse. Selv nå som 86-åring går han rundt og husker nøyaktig kjøpskurs for aksjer han investerte i for flere tiår tilbake. Men han er også veldig opptatt av det å forstå mennesker. Dette gjelder både i sin funksjon som næringslivsleder (at han har en god tone med lederne i alle datterselskapene til Berkshire Hathaway) og i sin funksjon som investor (at han forstår markedspsykologien). Et av hans andre kjente sitater er «Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful» og går nettopp på det å utnytte svingningene og psykologien i markedet. I denne sammenheng vil jeg også nevne Buffet sin nære medarbeider over flere tiår, nemlig Charlie Munger. Hvis du syns Buffet begynner å dra på åra, så kan jeg nevne at Munger er 92 år, men fortsatt den personen som Buffett arbeider tettest med når det gjelder investeringsbeslutninger. Munger er ikke like rik og kjent som Buffett selv, men ser man på opptak fra et av de legendariske årsmøtene i Berkshire Hathaway, oppdager man fort at Buffett og Munger er et tospann som til sammen utgjør hjernen bak firmaets suksess, og at Munger også framstår som en svært belest og supersmart fyr.

Når man har så mye penger som Buffett, får man selvsagt sine kritikere. Men sammenligner man Buffett med mange andre kjente investorer, så er det i Buffetts tilfelle en stor overvekt i retning positiv omtale. Han er en næringslivsleder som nyter stor respekt hos svært mange. Av alle mine aksjehelter er Buffett i en klasse for seg når det gjelder hvor stor formue han har klart å bygge seg opp. Han har også en svært imponerende historikk, som spenner over flere tiår. Enhver idiot kan knuse aksjemarkedet ett enkelt år. På fem og ti års sikt er det også mulig å slå indeksen kun ved hjelp av en god dose flaks. Men i Buffetts tilfelle er det snakk om rundt femti års historikk, og da er det en forsvinnende liten sannsynlighet for at det kun er snakk om tilfeldigheter. Jeg syns derfor han klart fortjener en plass på min liste over mine aksjehelter.

Kommentarer

Mine ti aksjehelter – Jack D. Schwager

Bilderesultat for jack d. schwager

Hvem er Jack D. Schwager?

Jack D. Schwager ble født i 1948. Han har hatt flere ledende stillinger innenfor finanssektoren, men han er mest kjent som forfatteren av Market Wizards-bøkene.

Hvor kan du lære om Jack D. Schwager?

Schwager har skrevet en rekke bøker om aksjemarkedet, og de mest kjente er som nevnt Market Wizards-bøkene. I disse bøkene intervjuer han kjente og ukjente tradere, og hans evne til å stille de riktige spørsmålene og oppsummere det han hører er helt enestående. Hvis du er interessert i trading, vil jeg gi de fire bøkene i denne serien – Market wizards, The new market wizards, Stock market wizards og Hedge fund market wizards – en varm anbefaling. Bøkene er ganske tykke, men du vil garantert ikke angre dersom du velger å investere noen timer i å lese dem. Skulle du likevel ikke orke det, så har Schwager også skrevet en veldig flott og kortfattet «oppsummeringsbok» med tittelen The little book of market wizards. I videoen nedenfor kan du se et foredrag av Schwager, der han forteller litt om alt han har lært gjennom alle sine intervjuer.

Hva jeg selv har lært av Jack D. Schwager?

Det er spesielt tre ting jeg vil fremheve som jeg har lært av å lese bøkene til Jack D. Schwager:

 1. Det er mange veier til Rom. Selv om alle de suksessfulle traderne som Schwager har intervjuet har en del til felles, så er det også veldig mye de ikke har til felles. Noen av dem bryter endog med etablerte «ursannheter» som at man bør «ri på trendene og kutte tapene raskt». Noen er svært kortsiktige tradere, andre sitter på posisjonene sine lenge. Noen bruker utelukkende fundamental analyse, andre bruker kun teknisk analyse, mens atter andre bruker en god kombinasjon. Noen følger slavisk mekaniske tradingregler, mens andre i stor grad baserer seg på egen intuisjon. Dette er bare noen eksempler på ulikeheter, det finnes mange flere. Det finnes ikke en enkelt hemmelighet eller nøkkel for å lykkes med trading, så vær skeptisk til alle som hevder det.
 2. Skill på planlegging og utførelse. Schwager skriver at «good trading should be effortless», og med det mener han at det å kjøpe og selge en aksje skal være en lett sak. Utfordringen ligger i å utvikle systemet du skal bruke – altså det å definere på forhånd hva som må til for at du skal kjøpe eller selge en aksje. Jeg tror det er svært nyttig å betrakte det å utvikle et system og det å utføre selve kjøpene og salgene som to separate ting. Begynner du å «videreutvikle» systemet ditt når du sitter på en aksje og befinner deg midt i kampens hete, er risikoen stor for at du gjør noe feil.
 3. Du må ha et fortrinn. Du må ha mye på plass for å lykkes som trader. Noen hevder at det ikke er det å kjøpe som er problemet, men det å selge. Andre hevder at det å lykkes med trading nesten utelukkende handler om det å ha følelsesmessig kontroll. Både det å selge på et riktig tidspunkt og det å ha følelsesmessig kontroll er ekstremt viktig, men man må ikke glemme at man også trenger et fortrinn. Velger man aksjer helt tilfeldig, vil man ikke klare å slå indeksen, samme hvor flink man er til å selge og samme hvor god følelsesmessig kontroll man har.

Jack D. Schwager er i mine øyne en av de aller beste forfatterne av tradinglitteratur. Hans dype innsikt i og interesse for det han skriver om, samt hans enestående formidlingsevne, gjør at han er en av dem jeg personlig har lært aller mest av. Jeg syns derfor han klart fortjener en plass på min liste over mine aksjehelter.

Kommentarer

« Previous entries
css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.