Archive for januar, 2015

Nytt ultimat økonomisk mål, del 5

Dette innlegget, som nå er oppe i fem deler, har av en eller annen grunn fenget leserne mine veldig. Jeg har fått mange gode kommentarer, og det setter jeg stor pris på. 🙂

En av de tingene jeg har fått tilbakemelding på, er at summen jeg skal ha på tradingkontoen min før jeg tør å slutte i min vanlige jobb er for lav. Summen jeg kom fram til opprinnelig var kr 1.500.000, men som jeg har fått kommentarer på, kan det bli vanskelig å oppnå en avkastning som er så stor at jeg vil kunne klare å leve av det. Etter å ha regnet og tenkt litt på akkurat dette, har jeg kommet fram til at jeg er nødt til å gjøre noe for å øke tradingkapitalen. Jeg ønsker imidlertid ikke å endre på datoen for når jeg skal ha nådd mitt nye mål, så hva gjør jeg da… 😉

Det jeg har kommet fram til er en endring/presisering av planen min som går på at alle renteinntekter fra de tre nye bankkontoene mine, og også alle andre typer inntekter jeg måtte ha i de første fem årene etter at jeg slutter å jobbe, skal tilføres tradingkapitalen og kan brukes til investering og trading fra år 6. I forhold til min opprinnelige plan blir da innfasingen av tradingkapitalen slik:

 • År 1: Kr 500.000 investeres «trygt» i aksje- og obligasjonsfond. Disse skal jeg ikke røre før etter tidligst fem år. I tillegg skal jeg bruke kr 200.000 til kjøp av enkeltaksjer (eller eventuelt eiendom eller andre investeringer).
 • År 2: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.
 • År 3: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.
 • År 4: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.
 • År 5: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.
 • År 6: Alle øvrige akkumulerte inntekter brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.

I den opprinnelige planen hadde jeg tenkt at både renteinntekter og andre typer inntekter skulle kunne brukes løpende, altså i tillegg til de kr 30.000 som jeg setter av til forbruk hver måned. Denne endringen gjør altså at jeg vil disponere litt mindre til forbruk hver måned de fem første årene, men jeg tror ikke denne reduksjonen er så stor at den vil skape noen store problemer for meg.

Hvor stor tilleggssum det her blir snakk om er høyst usikkert. Dette vil avhenge av hva innskuddsrentene blir i de fem første årene etter at jeg slutter å jobbe, og hva jeg klarer å skape av øvrige inntekter. Men i og med at vi her snakker om alle renteinntekter og tilleggsinntekter over en periode på fem år, vil det sannsynligvis bli snakk om en ganske stor sum som jeg på denne måten kan øke tradingkapitalen min med, og dermed øke sannsyligheten for at jeg etterhvert vil klare å leve av avkastningen av den. 🙂

En «bieffekt» av at tradingkapitalen min er satt noe lav, er at dette tvinger meg til skaffe meg noen flere inntektskilder når jeg slutter å jobbe. Med tanke på at det er en viss fare for at man blir litt sløv av å være fullstendig økonomisk uavhengig (for eksempel dersom man har et så stort bankinnskudd at man kan leve godt bare av renteinnktene), tror jeg dette rett og slett kan være sunt. Jeg har nemlig ingen planen om å la hodet og kroppen forfalle når jeg slutter å jobbe. 🙂

 

 

 

 

Comments (7)

Nytt ultimat økonomisk mål, del 4

I de tre første delene av dette innlegget skrev jeg om at jeg nå har omdefinert mitt ultimate økonomiske mål, at mitt viktigste verktøy for å klare å nå dette målet er at jeg skal investere minst kr 20.000 hver eneste måned de neste årene og jeg skrev litt om hvordan jeg har tenkt å investere disse pengene. I denne delen skal jeg tenke litt høyt om hvor store mine tre nye bankkontoer skal være før jeg slutter i min vanlige jobb.

Konto for fem års levekostnader

I dag bruker jeg om lag kr 20.000 hver måned. Jeg lever godt, men relativt sparsommelig. Når jeg slutter i min vanlige jobb, vil endel kostnader bli noe redusert:

 • Jeg skal nedbetale boliglånet mitt før jeg slutter å jobbe, så de månedlige rentekostnadene blir borte.
 • Jeg trenger ikke å kle meg så fint lenger, så jeg kan spare litt penger på klær.
 • Jeg vil spare det jeg i dag bruker på å forflytte meg til og fra jobb. Jeg tar riktignok stort sett bussen, så det er ikke snakk om noen stor besparelse.

På den andre siden vil også noen kostnader øke når jeg slutter å jobbe:

 • Jeg har i dag livs- og uføreforsikring dekket av jobben, så forsikringskostnadene mine kommer til å øke.
 • Jeg har i dag utstyr til hjemmekontor dekket av jobben (datautstyr og nettilgang). Dette utstyret bruker jeg også privat, så jeg blir nødt til å investere i slikt utstyr når jeg slutter å jobbe.
 • Jeg ønsker å bruke noe mer tid på å reise når jeg slutter å jobbe.
 • Jeg kommer til å få mer tid til å dyrke hobbyene mine når jeg slutter å jobbe, og dette vil øke kostnadene mine noe.
 • Jeg må ta høyde for en viss inflasjon. Dette vil dog delvis kunne dekkes av at jeg har disse pengene plassert på en høyrentekonto mens jeg tærer på dem.

I tillegg til punktene ovenfor, er det helt sikkert ting jeg ikke har tenkt på.

Jeg har vinglet litt fram og tilbake når det gjelder hvor mye jeg kommer til å trenge hver måned når jeg slutter å jobbe, men har kommet fram til at jeg ønsker å ha kr 30.000 hver måned. Kontoen for fem års levekostnader skal altså være kr 30.000 x 12 måneder x 5 år = kr 1.800.000.

Konto for tradingkapital

Denne kontoen er den vanskeligste å bestemme størrelsen på. Hvis jeg skal være helt sikker på at den er stor nok til at jeg skal kunne leve av avkastningen etter de fem første årene, må tradingkontoen min være på mange millioner. Samtidig ønsker jeg å kunne nå dette målet innen tre-fem år, så det gjør at denne kontoen ikke kan være så alt for stor. Etter endel vingling også her, har jeg kommet fram til at denne kontoen skal være på kr 1.500.000. For å redusere risikoen jeg tar med disse pengene, har jeg tenkt følgende «innfasing» av tradingkapitalen over de fem årene jeg skal leve av oppsparte midler:

 • År 1: Kr 500.000 investeres «trygt» i aksje- og obligasjonsfond. Disse skal jeg ikke røre før etter tidligst fem år. I tillegg skal jeg bruke kr 200.000 til kjøp av enkeltaksjer (eller eventuelt eiendom eller andre investeringer).
 • År 2: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.
 • År 3: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.
 • År 4: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.
 • År 5: Ytterligere kr 200.000 brukes til kjøp av enkeltaksjer/andre investeringer.

På denne måten tar jeg i bruk mer og mer av tradingkapitalen etterhvert som jeg får mer erfaring, noe jeg anser som en risikoreduserende strategi.

Bufferkonto

Bufferkontoen min er i dag på om lag kr 50.000. Når jeg slutter å jobbe ønsker jeg at denne er en god del større, og jeg har landet på at den skal være på kr 200.000.

Alt i alt summerer de tre kontoene seg til kr 3.500.000. Dette er altså hva jeg skal ha som netto finansformue før jeg våger å slutte i min vanlige jobb.

Når det gjelder når jeg realistisk sett har mulighet for å nå dette målet, har jeg tidligere skrevet at jeg ønsker å nå det innen tre-fem år. Jeg liker imidlertid best å ha en helt konkret dato å forholde meg til, og etter å ha regnet litt på det, mener jeg at det skal være realisisk å nå dette målet innen 31.12.2018. Jeg setter derfor dette som dato enn så lenge, så får jeg heller justere på den etterhvert som jeg ser hvordan framgangen min blir.

Har dere noen kommentarer om størrelsen på de nye kontoene mine? 🙂

Comments (33)

Nytt ultimat økonomisk mål, del 3

I de to første delene av dette innlegget skrev jeg om at jeg nå har omdefinert mitt ultimate økonomiske mål og at mitt viktigste verktøy for å klare å nå dette målet er at jeg skal investere minst kr 20.000 hver eneste måned de neste årene. I dette innlegget skal jeg skrive litt om hvordan jeg har tenkt å investere disse pengene.

Min netto finansformue består i dag av følgende:

 • Fondsandeler i aksje- og obligasjonsfond (med en klar overvekt i aksjefond).
 • En buffer på en bankkonto.
 • Et boliglån.

Totalt sett er jeg finansmillionær med god margin per i dag, men jeg er fortsatt et godt stykke unna mitt nye ultimate økonomiske mål. Jeg har ikke alt planlagt ennå, og veien må bli til litt mens jeg går, men etter å ha tenkt meg litt om den siste uken, har jeg kommet fram til noen føringer for veien videre:

 • Mitt nye ultimate økonomiske mål er viktig for meg, og jeg er sterkt innstilt på å nå det. Jeg ønsker derfor ikke å ta unødig høy risiko med de investeringene jeg skal gjøre. Den viktigste konsekvensen av dette er at jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal investere i enkeltaksjer med de kr 20.000 jeg minimum skal investere hver måned. Jeg kan imidlertid ta høyere risiko med eventuelle midler som jeg klarer å spare utover kr 20.000 hver måned.
 • Når jeg slutter å jobbe, skal jeg blant annet ha fem års levekostnader på en bankkonto. Dette innebærer at jeg etterhvert må realisere fondsandeler. Jeg har ganske store summer plassert i fond i dag, så jeg har bestemt meg for at en slik realisering skal skje over en tidsperiode på minst ett år. Grunnen til dette er at jeg ønsker å redusere risikoen for uheldig timing av realiseringen.
 • En viktig avgjørelse er hvor mye jeg fra nå av skal investere i fond og hvor mye jeg skal bruke på å nedbetale på boliglånet. Jeg har kommet fram til at jeg fram til og med juli i år skal investere kr 20.000 i fond hver måned og at jeg fra da av skal konsentrere meg fullt ut om å nedbetale på boliglånet. Hva som er den optimale fordelingen av investering i fond og nedbetaling på boliglånet er det uansett ikke mulig å si før i ettertid.
 • Når jeg begynner å realisere fondsandeler, skal disse pengene i sin helhet gå til videre nedbetaling av boliglånet helt til det er helt nedbetalt. Deretter skal jeg bygge opp tre ulike bankkontoer:
  • Konto for fem års levekostnader
  • Konto for tradingkapital
  • Bufferkonto

En svært viktig avgjørelse vil være hvor store jeg skal kreve at disse tre kontoene skal være før jeg slutter i min vanlige jobb og dermed kan si at jeg har nådd mitt ultimate økonomiske mål. Dette vil jeg skrive mer om i neste del av dette innlegget.

Comments (10)

Nytt ultimat økonomisk mål, del 2

I del 1 av dette innlegget skrev jeg om at jeg nå har endret mitt ultimate økonomiske mål. I del 2 skal jeg skrive litt om min strategi for å nå dette nye målet.

I 2015 regner jeg med å få utbetalt i gjennomsnitt om lag kr 40.000 hver måned. Hvor mye jeg får utbetalt den enkelte måned vil variere en god del; jeg regner med å få utbetalt mest i feriepengemåneden juni og minst i de månedene jeg kun får min faste lønnsutbetaling. Videre har jeg satt meg som mål at jeg skal investere kr 20.000 hver måned, altså halvparten av hva jeg gjennomsnittlig regner med å få utbetalt. Å leve på kr 20.000 hver måned med hus, unger og bil vil kreve en del, men jeg er ikke en person som må ha et veldig høyt forbruk for å ha det bra, så jeg regner med at det skal gå greit. Store uforutsette utgifter kan likevel bli en utfordring hvis slike skulle dukke opp.

De neste tre-fem årene regner jeg med at inntekten min vil øke noe år for år, men jeg ser ikke for meg en voldsom inntektsvekst. Hvis det skulle skje, må jeg finne meg en annen jobb. Jeg ser ikke helt bort ifra at jeg vil gjøre det, men anser det altså som mest sannsynlig at jeg blir i den jobben jeg har de neste årene. Når det gjelder kostnadsnivået mitt, ønsker jeg ikke å redusere dette noe særlig mer enn  jeg allerede har gjort. Jeg kunne ha levd på langt mindre i kortere perioder, men jeg er ute etter en langsiktig plan som jeg skal trives med og klare å gjennomføre i praksis. Det at ungene blir større og etterhvert kanskje vil begynne med dyrere fritidsaktiviteter vil også kunne føre til at jeg blir nødt til å øke kostnadsnivået mitt noe over tid.

Min hovedstrategi for nå nå mitt nye ultimate økonomiske mål er derfor følgende:

 • Invester minst kr 20.000 hver eneste måned de neste årene.

Hvis jeg er litt heldig med utviklingen i aksjemarkedet de neste årene, og boliglånsrenten fortsatt holder seg lav, vil faktisk dette være nok til at jeg vil kunne klare å nå mitt nye ultimate økonomiske mål i løpet av tre-fem år. Selv om planen i teorien er svært enkel, vil den selvsagt ikke være like enkel å følge i praksis. Jeg snakker her om en solid investering hver eneste måned over flere år. Det er ikke rom for å gjøre unntak noen måneder. Planen må følges helt slavisk for at målet skal nås på såpass kort tid. Hvis vi overfører dette til «slanketerminologi», så snakker vi altså her om å holde en stabil lav kroppsvekt over flere år. Nesten alle kan klare å sulte seg noen uker og dermed gå ned noen kilo i vekt, men kun dem med en god dose selvdisiplin og langsiktig tankegang klarer å holde vekten stabil over lang tid.

I neste del av dette innlegget skal vi se på hvordan jeg har tenkt å investere disse pengene hver måned for å nå målet mitt. 🙂

Comments (7)

Nytt ultimat økonomisk mål, del 1

Jeg har tidligere skrevet om at mitt ultimate økonomiske mål er å bli økonomisk uavhengig. For noen år tilbake mente jeg med dette at jeg skulle opparbeide en så stor sum på en bankkonto at det ville dekke mine levekostnader for resten av livet. Litt avhengig av hvilke forutsetninger man tar, ville dette ha krevd at jeg hadde bygd opp en bankkonto på mellom 10 og 20 millioner kroner.

Selv om jeg ser på det å å bygge opp en bankkonto på mellom 10 og 20 millioner kroner som fullt mulig, så vil det ta ganske mange år. Jeg har derfor det siste året bestemt meg for at jeg at heller skal omdefinere mitt ultimate økonomiske mål til:

 • Ingen gjeld.
 • En sum som vil dekke minst fem års levekostnader på en bankkonto.
 • Trading-/investeringskapital som vil gjøre det mulig for meg å skape inntekter som vil kunne dekke framtidige levekostnader.

Selv om dette målet også vil kreve en ganske stor sum penger, så vil det være et mål som jeg vil kunne klare å nå på mye kortere tid. Det er to hovedgrunner til at jeg heller ønsker å ha dette som mål. Det første er det mest opplagte, nemlig at dette er et mål som jeg raskere vil kunne nå. Den andre grunnen er at det å gå over til å ha trading og investering som «jobb» virker forlokkende og motiverende på meg. Jeg har uansett ikke noe mål om å bli noen daytrader, så dette vil være en jobb som vil kreve betydelig mindre arbeidstid enn den jobben jeg har i dag og som jeg vil kunne utføre hvor som helst i verden (gitt at jeg har nettilgang). I tillegg vil dette være en jobb som i veldig stor grad også vil være en hobby. Skulle alt gå galt, og jeg ikke lykkes, vil worst case være at jeg etter fem-ti år må tilbake til arbeidslivet. Men noen sjanser må man ta her i livet. 🙂

Som jeg har skrevet om tidligere, så ønsker jeg ikke å blottlegge min egen økonomiske situasjon fullt ut på denne bloggen, men jeg har kommet fram til at dette målet bør være mulig for meg å nå innen tre-fem år fra nå. Det er imidlertid selvsagt knyttet en del usikkerhet til hvor lang tid dette vil ta. En stor del av min finansformue er for eksempel per i dag investert i aksjefond, så utviklingen i aksjemarkedet de neste årene vil i stor grad påvirke hvor lang tid det vil ta. I tillegg har jeg forutsatt at jeg holder meg frisk og arbeidsfør i perioden og at jeg ikke vil få noen store uventede kostnader på huset og lignende.

I neste innlegg skal jeg skrive om min plan for hvordan jeg skal klare å nå dette målet i løpet av tre-fem år.

Comments (7)

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.