Archive for april, 2010

Ikke hør på de evige pessimistene

Akkurat som det alltid finnes religiøse fanatikere som sier at dommedag er nær, er det alltid en eller annen ”ekspert” som sier at vi står foran en sterk korreksjon eller et krakk i aksjemarkedet. Eksperten er ofte veltalende og kan for så vidt ha gode argumenter, men du bør aldri høre på slike spådommer. Dette gjelder også dersom eksperten har gurustatus og klarte å forutse et krakk for mange år tilbake. Tross alt er ikke det så vanskelig, dersom man alltid hevder at markedet er overpriset. Selv en stillestående klokke viser riktig tid to ganger i døgnet.

Historisk sett har aksjemarkedet gitt meget god avkastning til dem som har vært villige til å akseptere høyere risiko enn det penger i banken gir. Dette til tross for at det til enhver tid finnes mange flere argumenter for at markedet skal falle enn for at det skal stige. Vi har selvsagt ingen garanti for hvordan avkastningen i aksjemarkedet vil bli i framtiden. Men en ting er sikkert, og det er at de som har hørt på de evige pessimistene fram til nå, har tapt penger ved ikke å kjøpe aksjer.

Kommentarer

Kampen mot markedet

Et av målene til de fleste aksjeinvestorer, aksjetradere og aksjefond er å slå markedet, det vil si å oppnå bedre avkastning enn den gjennomsnittlige avkastningen på børsen. I og med at man kan sikre seg gjennomsnittsavkastningen ved å kjøpe andeler i et billig indeksfond, er det bortkastet tid og bortkastede penger å kjøpe aksjer på egen hånd, dersom man likevel ikke klarer å gjøre det bedre enn markedet.

Selv om de fleste har satt seg som mål å slå markedet, er det de færreste som klarer dette over tid. Det er to hovedårsaker til dette. For det første utgjør summen av alle investorer, aksjefond og andre som investerer på børsen totalmarkedet. Aktørene er markedet, og det sier seg derfor selv at ikke alle kan slå markedet. En vel så viktig årsak til at privatpersoner ikke klarer å slå markedet, er kostnadene ved å kjøpe og selge aksjer. Selv om disse kostnadene har falt drastisk de siste årene, på grunn av utbredelsen av nettmeglere, er det fortsatt slik at kostnadene spiser litt av porteføljen din hver eneste gang du gjør en transaksjon. Du har sikkert hørt om daytradere, altså aktører som kjøper og selger aksjer hver dag, og som selger seg helt ut før børsen stenger. Flere undersøkelser har vist at de fleste daytradere taper penger, og transaksjonskostnadene er en av hovedgrunnene til dette. Dersom du kjøper og selger hyppig, er du nødt til å ha ett eller flere veldig solide system for å klare å dekke opp for alle kostnadene som påløper.

Før du prøver deg i aksjemarkedet, er det tre forhold du bør være oppmerksom på:

Du trenger ikke å slå markedet

Historisk sett har den gjennomsnittlige avkastningen i aksjemarkedet vært så god at det ikke er nødvendig å slå markedet for å få pengene til å vokse i et tilfredsstillende tempo. Å kjøpe andeler i et indeksfond og sitte med andelene i flere år, er kanskje en fryktelig kjedelig strategi. Men over tid vil faktisk en slik strategi gi en høyere avkastning enn den avkastningen majoriteten av aksjefond klarer å prestere.

Ta alltid hensyn til transaksjonskostnadene

Når du analyserer og prøver ut nye investeringssystemer, må du alltid ta hensyn til transaksjonskostnadene. Et system som gir det doble av markedets avkastning når man ser bort fra kostnadene, kan godt vise seg å bli et tapssystem når man tar hensyn til kostnadene.

Vær forsiktig

Selv om det å slå markedet er vanskelig, er det en god og ambisiøs målsetting å prøve å klare det. Det er derimot alltid fornuftig å gå forsiktig fram. Ikke invester hele investeringsporteføljen din i ett enkelt høyrisikosystem. Prøv med kun en liten sum først, og kjøp deg opp etter hvert som du ser hvor solid systemet er.

Kommentarer

Aksjetips

En vanlig tabbe i aksjemarkedet, er ukritisk å kjøpe aksjer med bakgrunn i tips man mottar fra andre. Det er flere grunner til at man aldri bør høre på slike tips:

  • Ofte er informasjonen bak slike tips allerede priset inn i aksjekursen. Kanskje stammer tipset fra en avisartikkel i gårsdagens avis. I så fall er det lite sannsynlig at det er noe å tjene på tipset.
  • De fleste tips er sikkert godt ment, men du må alltid spørre deg om personen du mottar tipset fra, virkelig vet noe som ikke alle andre allerede vet. Hvis du ikke ser noen grunn til at personen du mottar tipset fra skal ha spesiell informasjon, bør du ikke høre på han.
  • Hvis du hører på tips fra andre, og aksjen faller i verdi, er det lett å skylde på den du mottok tipset fra. Men i aksjemarkedet kommer det aldri noe godt ut av at du skylder på andre. Du må fullt og helt ta ansvar for dine egne kjøp og salg. Gjør du en tabbe, er det din egen skyld. Du vil aldri lykkes som investor eller trader, dersom du hele tiden legger skylden på andre for at du taper penger.
  • Majoriteten av aksjefond gir dårligere avkastning enn referanseindeksen. Disse fondene er forvaltet av eksperter som kontinuerlig følger markedet. At en person er fondsforvalter eller på annet måte er ekspert på markedet, er altså ingen garanti for at han gir gode aksjetips. Det har blitt en klisjé at man ikke bør høre på aksjetips fra frisøren eller taxisjåføren. Selv har jeg imidlertid aldri fått aksjetips fra verken frisører eller taxisjåfører. Derimot kan jeg daglig lese aksjetips fra såkalte eksperter i aviser og tidsskrifter. Det er slike tips man bør advares mot!

Du bør altså avstå fra å kjøpe aksjer kun på bakgrunn av tips. Du kan derimot godt ta utgangspunkt i tips når du skal gjøre egne analyser. Hvis du mottar tips om en aksje som dine egne analyser også sier er en kjøpkandidat, er det selvsagt ingenting i veien for å kjøpe aksjen. Men dine egne analyser bør være det avgjørende. Kjøp aldri en aksje hvis dine egne analyser ikke gir kjøpsignal.

Kommentarer

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.