Archive for juni, 2013

Pengeblogg på Twitter

Pengeblogg er nå på Twitter (@Pengeblogg). Her vil jeg legge ut småtips, informasjon om nye innlegg på bloggen osv.

 

Kommentarer

Gurulære, del 2

Dette er del 2 av et innlegg om hva jeg har lært av noen av de beste bøkene jeg har lest innenfor personlig økonomi og selvutvikling.

 • I Over the top av Zig Ziglar lærte jeg hvor viktig det er å ha en positiv innstilling. Ziglar var kjent for sitt gode humør, selv om han understreket at godt humør i seg selv selvsagt ikke er tilstrekkelig. Vi møter alle på små og store problemer på vår vei gjennom livet, og mange ender opp som sure og gretne på grunn av alle problemene og skuffelsene de opplever. Klarer man imidlertid å opprettholde et godt humør uansett hva som skjer, er sannsynligheten mye høyere for at man vil klare å skape store resultater og bli fornøyd med livet.
 • I 7 strategies for wealth and happiness av Jim Rohn lærte jeg at det å leve et suksessfullt liv ikke er så komplisert som det kan se ut som. Det handler i bunn og grunn om å skille seg fra mengden ved å være bedre enn de fleste andre på noen få områder.
 • I Secrets of the millionaire mind av T. Harv Eker lærte jeg at hovedforskjellen på rike og fattige mennesker er hvordan de tenker, og at de rikes tankesett kan læres.
 • I The pledge av Michael Masterson lærte jeg noe som veldig sjeldent tas opp i slike bøker, nemlig hvordan man skal unngå å havne i «selvutviklingsfellen». Denne fellen går man i dersom man kjøper og leser bok etter bok, deltar på stadig nye seminarer og hører på lydbøker, men aldri kommer ordentlig i gang med å gjøre det man lærer at man skal gjøre.
 • I The slight edge av Jeff Olson lærte jeg at selv små endringer i hva man bruker tiden sin på hver dag, kan føre til store forskjeller i oppnådde resultater på sikt.
 • I Mindset av Carol S. Dweck lærte jeg hvor viktig livslang læring er og at man bør ha et «growth mindset». Det finnes mange voksne mennesker som nærmest tror de er utlært og ikke orker å bruke tid på å øke kompetansen sin, men det er ikke disse menneskene som skaper store resultater og som er mest fornøyd med livet sitt.

Kommentarer

Gurulære, del 1

Jeg har lest en haug med bøker om personlig økonomi og selvutvikling. I dette og det neste innlegget skal jeg se nærmere på de viktigste tipsene, rådene og ideene jeg har hentet fra noen av de beste av disse bøkene.

Jeg vil understreke at det slett ikke trenger å være slik at det er forfatterne av de bøkene jeg nevner som først har kommet opp med disse tipsene, rådene og ideene. Det er veldig mye overlapp mellom de fleste av bøkene innenfor denne sjangeren, og forfatterne låner og «stjeler» tanker fra hverandre. Grunnen til at jeg nevner akkurat de bøkene jeg gjør, er at det var i disse bøkene at jeg først kom over disse tingene.

 • I The automatic millionaire av David Bach lærte jeg om viktigheten av å betale seg selv først. Jeg lærte at denne teknikken i de fleste tilfeller fungerer mye bedre enn det å bruke masse tid og energi på å sette opp et budsjett og føre nitid regnskap over hva man bruker penger på. For mange år siden forsøkte jeg meg på å utarbeide et personlig budsjett, men fant fort ut at dette ikke var noe jeg likte å holde på med.
 • I The 7 habits of highly effective people av Stephen R. Covey lærte jeg viktige tanker om hva man bør bruke tiden sin på. Covey skriver om viktigheten av å sette av tid til gjøremål som er viktige, men som ikke haster, og ikke bruke all tid og energi på å slokke alle de småbrannene som alltid dukker opp.
 • I The success principles av Jack Canfield lærte jeg hvor viktig det er å ta fullt og helt ansvar for eget liv og egne resultater. De aller fleste av oss har negative erfaringer fra det livet vi har levd, vi har personer i våre omgivelser som vi har problemer med og så videre, men skal man skape store resultater i livet, er man nødt til å heve seg over slikt og ta fullt og helt ansvar for egen situasjon.
 • I Goals av Brian Tracy lærte jeg hvor utrolig viktig det er å sette seg gode mål. Uten mål blir man «dyttet» rundt av omgivelsene og det er tilfeldig hvor man ender opp. Med gode mål har man et bevisst forhold til hva man ønsker å oppnå, og man har en retning og mening med det man gjør.
 • I The millionaire next door av Thomas J. Stanley og William D. Danko lærte jeg at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom livsstil og rikdom. Det finnes mange eksempler på personer som har en dyr livsstil, men som ikke nødvendigvis har inntekt eller formue som kan forsvare det levesettet de er opptatt av å vise fram til andre. Det finnes også mange eksempler på personer som lever relativt nøkternt og ikke er så opptatt av å framstå som så vellykket, men som likevel har stor formue og derfor har mye mer frihet enn de som finansierer en dyr livsstil med lånte penger.
 • I Rich dad poor dad av Robert Kiyosaki lærte jeg hvor viktig det er å styre «pengestrømmen» sin. Ved å vri forbruket over fra å kjøpe ting som faller i verdi og som medfører løpende kostnader over til ting som øker i verdi eller gir løpende avkastning, vil man over tid kunne bygge seg opp en stor formue.
 • I The magic of thinking big av David J. Schwartz lærte jeg om viktigheten av å tenke stort og langsiktig, og å ha høye forventninger til seg selv og egen framtid. De fleste av oss bruker alt for mye tid og energi på småting som vi egentlig burde heve oss over.

 

Kommentarer

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.