Archive for Hvordan lykkes med aksjefond

Hvordan lykkes med aksjefond

Aksjefond gjør aksjemarkedet lett tilgjengelig for folk flest, og er en spareform jeg vil anbefale for mange.

Det er flere fordeler ved å investere i aksjefond:

 • Diversifisering. Gjennom aksjefond kan man oppnå god diversifisering, det vil si investere i mange ulike aksjer, selv med lave beløp. Det vil alltid være risiko forbundet med det å investere i aksjemarkedet, men for de aller fleste er det er mye mer risikabelt å investere i én enkelt aksje, enn det er å investere i mange aksjer samtidig gjennom et aksjefond.
 • Likviditet. Aksjefondsandeler kan innløses raskt. Enkeltaksjer er ikke alltid like lette å selge.
 • Profesjonell forvaltning. Aksjefondsforvaltere har aksjehandel og analyse som yrke, og har kompetanse som folk flest ikke sitter med.
 • Fleksibilitet. Det finnes en rekke ulike typer aksjefond. Noen investerer bredt i hele verden, noen konsentrerer seg om bestemte bransjer og andre konsentrere seg om bestemte land. Gjennom aksjefond kan en norsk småsparer for eksempel investere i det kinesiske aksjemarkedet.

Men aksjefond har også noen ulemper:

 • Kostnader. Aksjefondsforvaltere arbeider ikke gratis. Lønn, kontorleie, reiser og så videre må andelshaverne betale for gjennom gebyrer. Å investere i enkeltaksjer vil i mange tilfeller være billigere enn å investere i fond.
 • Likviditet. Det at aksjefondsandeler er lette å kjøpe og selge, er opplagt en fordel, men kan også være en ulempe. Prisutviklingen i aksjemarkedet styres i stor grad av aktørenes grådighet, frykt og håp, og jo enklere det er å kjøpe og selge andeler, jo enklere er det å kjøpe og selge på feil tidspunkt. Videre er det som nevnt alltid risiko forbundet med det å investere i aksjemarkedet. Sannsynligvis er det mange som har investert i aksjefond som ikke burde ha gjort det, på grunn av at de ikke vet hva et aksjefond egentlig er. Den gode likviditeten i dette markedet kan være en medvirkende årsak til dette.
 • Få klarer å slå markedet. Selv om aksjefondene forvaltes av profesjonelle forvaltere, er det et faktum at de aller fleste fond over tid taper mot indeksen. Investerer man derimot i indeksfond, slipper man å bekymre seg over at forvalteren ikke gjør en god jobb.

Alt i alt mener jeg at fordelene ved aksjefond er større enn ulempene, og at aksjefond er en spareform som mange kan ha nytte av. Samtidig er det lett å tape penger på aksjefond, dersom man lar følelsene ta overhånd og opptrer irrasjonelt. Her er noen tips for hvordan du kan lykkes med dine fondsinvesteringer:

 • Invester langsiktig. Aksjefond egner seg kun for langsiktig investering. Aksjemarkedet er nemlig slik at avkastningen er nærmest vilkårlig på kort sikt (under ett år), noe mer forutsigbar på mellomlang sikt (ett til fem år) og enda mer forutsigbar på lang sikt (over fem år). Skal du være relativt sikker på å oppnå god avkastning på dine investeringer, må du altså ha en investeringshorisont på minst fem år.
 • Start med et globalt fond. For nye fondssparere vil jeg anbefale å begynne med et globalt aksjefond. Slike fond investerer i en rekke ulike land og sektorer, noe som reduserer risikoen. Etter hvert kan du spe på med mer eksotiske fond som bransjefond, fond som investerer i «nye markeder» og så videre.
 • Invester jevnt. Den beste måten å investere i aksjefond på, er ved hjelp av en spareavtale, hvor du sparer et fast beløp regelmessig, for eksempel hver måned. En slik spareavtale har to store fordeler. For det første vil du ved å spare jevnt, ikke risikere at du investerer alt når markedet har nådd en topp. For det andre vil du ved å spare et fast beløp hver måned, kjøpe flere fondsandeler de månedene hvor markedet har falt. Dette reduserer den gjennomsnittlige kjøpskursen og øker den langsiktige avkastningen.
 • Dersom du velger aktive fond, følg med! Aktive fond tar sikte på å skape avkastning som er høyere enn indeksen fondene sammenligner seg med. For å klare dette, må forvalter være flinkere enn gjennomsnittet av alle aktørene i markedet. Vær derfor på vakt dersom flinke fondsforvaltere slutter. Det er ikke gitt at fondet vil fortsette å skape like god avkastning etter at en ny forvalter har tatt over. Et konkret eksempel i Norge er suksessen til Skagen-fondene. Disse fondene har over mange år klart å skape meravkastning, og mange mener at dette skyldes noen svært få ekstremt dyktige forvaltere. Hva som vil skje når disse personene en dag slutter, er det vanskelig å si noe om.
 • Pass på kostnadene. Vær skeptisk til fond med høye kostnader. Høye kostnader kan kun forsvares dersom fondet over tid har vist seg å gi høy meravkastning. Flere undersøkelser har vist at det ikke er noen særlig sammenheng mellom kostnadene knyttet til et fond og hvor godt fondet presterer. Flere fond har såkalte «sukesshonorar», det vil si at forvaltningsgebyret avhenger av hvor godt fondet presterer. En slik kostnadsstruktur har jeg sansen for. Gjør fondet det veldig bra, kommer dette både andelshaverne og forvalteren til gode.

Kommentarer

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.