Archive for mai, 2012

Trendfølging i aksjemarkedet, del 1

Trendfølging kan både være en metode i seg selv og en del av en mer sammensatt metode i aksjemarkedet. Trendfølging går ut på at man kjøper aksjer som er inne i en positiv trend, og beholder dem så lenge den positive trenden vedvarer. Skal man benytte trendfølging som metode, må man ha tro på at aksjekursene ikke beveger seg helt tilfeldig, men at det eksisterer trender som lar seg utnytte. La meg illustrere dette gjennom to fiktive aksjer:

  • Aksje A har hatt en positiv kursutvikling både siste år, siste måned og siste uke.
  • Aksje B har hatt en negativ kursutvikling både siste år, siste måned og siste uke.

«Teorien» bak trendfølging tilsier at aksje A er et bedre kjøp enn aksje B, fordi aksje A er inne i en positiv trend, mens aksje B er inne i en negativ trend. Sjekker man hvordan disse to aksjene har gjort det ett år fram i tid, skal det altså i følge teorien være en større sannsynlighet for at aksje A fortsatt har utviklet seg godt enn at aksje B plutselig har gått fra å være en taperaksje til å bli en vinneraksje. Det er viktig å understreke at vi her snakker om sannsynligheter, og at det ikke finnes garantier.

Trendfølging i sin reneste form er på én måte en svært enkel strategi, da den kun forutsetter at du har tilgang til kursdata, noe som finnes gratis tilgjengelig i aviser og på ulike nettsider. I praksis er metoden likevel ikke så enkel, da den forutsetter stor selvdisiplin og at man har kontroll på følelsene sine. Min oppfatning er likevel at trendfølging er en metode som passer godt for nybegynnere i aksjemarkedet, fordi den er en god «læremester» når det gjelder hva som kreves for å lykkes om investor eller trader.

En viktig forusetning for å lykkes med trendfølging er at man ikke trader mot markedet, altså kjøper aksjer når totalmarkedet utvikler seg negativt. Dette har igjen med sannsynligheter å gjøre. Hvis aksjemarkedet for eksempel et år stiger i verdi med 20 %, skyldes dette at majoriteten av aksjene som utgjør totalmarkedet utvikler seg positivt. Og motsatt, i et år hvor totalmarkedet faller kraftig i verdi, vil dette skyldes at de fleste aksjer som utgjør totalmarkedet faller i verdi. Å prøve å finne de få aksjene som utvikler seg positivt mens totalmarkedet utvikler seg negativt, er svært krevende og sannsynligheten for at du vil lykkes med en slik strategi er liten. En viktig del av det å lykkes som trendfølger er altså at man klarer å holde seg unna aksjemarkedet i tider der totalmarkedet utvikler seg negativt. En annen viktig forutsetning er at man raskt må kunne kjøpe og selge aksjer når man benytter trendfølging. Man bør derfor primært holde seg til meget likvide aksjer når man bruker denne teknikken.

I del to av dette innlegget skal vi se på hvordan vi kan lage en konkret strategi for trendfølging.

Kommentarer

Er det mulig å bli rik med fast jobb og fast inntekt? Del 3

I del 1 og 2 av dette innlegget så vi på de to hovedstrategiene for rikdom som typisk diskuteres og anbefales i bøker om personlig økonomi og på hvordan jeg har lagt opp min egen strategi. I denne delen skal vi se på hva jeg kan gjøre for å forbedre resultatene av strategien min.

Slik jeg ser det, er det spesielt tre områder jeg kan forbedre meg på for å styrke resultatene av strategien min:

  1. Jeg kan redusere kostnadsnivået mitt.
  2. Jeg kan øke den faste inntekten min.
  3. Jeg kan øke den variable inntekten min.

Å redusere kostnadsnivået mitt er noe jeg har arbeidet med over flere år. Per i dag sparer jeg mellom 30 og 50 % av utbetalt lønn hver måned. Selv om det fortsatt sikkert finnes områder hvor jeg bruker mer enn jeg burde, så har jeg ikke så mye å gå på på dette området, med mindre jeg gjør store endringer i livsstilen min. For meg er det viktig å leve godt også på veien mot målet mitt, så store livsstilsendringer er ikke særlig aktuelt. Jeg skal ikke slutte å fokusere på å holde forbruket nede, og jeg kommer helt sikkert til å gjøre mindre justeringer, men at jeg skal klare å kutte kostnadene mine noe særlig mer enn det jeg allerede har gjort, ser jeg ikke på som veldig sannsynlig.

Å øke den faste lønnen min er den beste måten å øke inntekten min på, fordi jeg da vil få mer utbetalt uten at jeg nødvendigvis trenger å jobbe flere timer per uke. I jobben jeg har per i dag har jeg en brukbar inntekt, men den er ikke veldig høy. Samtidig er det endel fordeler med den jobben jeg har som er viktige for meg i den situasjonen jeg befinner meg i privat – fleksibel arbeidstid, mulighet for å jobbe hjemme, relativt kort vei til og fra jobb osv. Jeg har studiekamerater som har noe høyere fast inntekt enn meg, men som har mye større problemer med å kombinere karriere og familie enn det jeg har pga. mye reising i jobben o.l. Det aller beste for meg hadde derfor vært å få økt inntekt i den jobben jeg allerede har. Mulighetene for det finnes, men veldig store økninger er ikke sannsynlig.

Den variable inntekten min er per i dag nesten utelukkende betaling for overtidstimer i min faste jobb, og utgjør kun noen få titusen per år. Den variable inntekten min kunne med fordel vært mye høyere, og det er nok her jeg har mest å gå på. Den største utfordringen er at jeg ikke har så veldig mye ekstra tid til rådighet. Jeg har anledning til å arbeide noe mer enn jeg gjør per i dag, men det vil være en stor fordel om jeg selv kunne bestemme arbeidstiden.

Kommentarer

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.