Archive for juli, 2009

Pengetips #11 – 10 måter å spare strøm på

Strømregningene kan utgjøre en relativt stor andel av de samlede kostnadene for en husholdning. Her er 10 effektive måter å spare strøm på.

 1. Luft hurtig og effektivt
 2. Varm kun opp noen få rom i skikkelig kalde perioder
 3. Monter koblingsur på varmeovner
 4. Skru av lyset i rom du ikke bruker
 5. Senk temperaturen i boligen med 1-2 grader
 6. Monter sparepærer
 7. Sjekk om varmepumpe er lønnsomt i landsdelen der du bor
 8. Dusj framfor å ta bad
 9. Installer sparedusj
 10. Ta raskere dusjer med kaldere vann

Comments (1)

Pengetips #10 – 10 effektive metoder for å bli kvitt penger

Nedenfor følger 10 svært effektive, men dessverre ganske vanlige, metoder for å bli kvitt penger. Kjenner du deg igjen, bør du straks gjøre noe med situasjonen.

 1. Å abonnere på dyre tidsskrifter som du ikke leser.
 2. Å være medlem av bokklubber hvor du mottar bøker som du enten ikke leser eller kunne ha lånt gratis på biblioteket.
 3. Å kjøpe klær på ”innfallsmetoden” uten å ta hensyn til hva du har fra før og hva du egentlig trenger.
 4. Å tilbringe mye tid på kjøpesentra.
 5. Å varme opp hele huset selv om du bare bruker noen få rom.
 6. Å planlegge matlagingen så dårlig at du må kjøpe mye på bensinstasjoner og ofte kjøper take-away-mat.
 7. Å kjøpe bil, klær og elektronikk ut i fra hva du tror vil imponere vennene dine, og ikke ut i fra hva du egentlig har behov for.
 8. Å spille pengespill i håp om å bli rik, når sannsynligheten for å vinne er svært liten.
 9. Å kjøpe noe kun fordi det er billig, uten å ta hensyn til om du egentlig trenger det.
 10. Å forsikre småting som du egentlig klarer deg uten en periode hvis noe skulle skje.

Comments (1)

Pengetips #9 – Henger du igjen i fortiden?

Verden endrer seg kontinuerlig, og det kan fort bli dyrt å ikke følge med på de endringene som er til gode for deg som forbruker.

Nedenfor følger tre symptomer på personer som henger igjen i fortiden. Gjelder noen av dem deg?

Bank med høye gebyrer. I dag finnes det mange banker som enten helt eller delvis har kuttet ut gebyrene. Finn en bank som ikke har gebyrer på de tjenestene du bruker mest. Typiske tjenester som du i dag kan få uten gebyrer er betaling av regninger i nettbank og bruk av kort.

Høye telefonregninger. De siste årene har konkurransen på telefontjenester økt kraftig, noe som har resultert i at prisene har blitt presset ned. Men det er veldig stor forskjell på hvilke priser leverandørene opererer med. Viktige spørsmål å stille seg: Trenger jeg egentlig vanlig fasttelefon lenger? Har jeg bredbånd og kan gå over til å ringe via internett? Har jeg et mobiltelefonabonnement med lave priser for mitt bruksmønster?  

Høyere strømpris enn nødvendig. Veldig mange velger den lokale strømleverandører av gammel vane. Det er imidlertid blitt mye enklere å bytte strømleverandør de siste årene, så det er ingen grunn til å akseptere høye strømpriser fra den lokale leverandøren.

Kommentarer

Pengetips #8 – Kutt kostnadene eller øk inntekten?

Mange liker ikke tanken på å stramme inn forbruket, og satser heller på å øke inntekten. Tanken er at man ved å øke inntekten kan opprettholde det forbruket man har i dag, og likevel ha penger til overs til å spare.

Her er noen argumenter for at man ikke bør ta for lett på kostnadsdelen av regnestykket:

 • Å kutte kostnadene er ”skattefritt”. Dersom du klarer å kutte kostnadene dine med kr 1.000 per måned, vil dette være penger som uavkortet kan gå til økt sparing. Klarer du derimot å øke bruttoinntekten din med kr 1.000 per måned, vil du kun kunne sette av kr 600 til sparing (forutsatt 40 % skatt).
 • Å kutte kostnadene har hurtig effekt. Tiltak for å kutte kostnadene er ofte av en slik natur at de raskt gir gevinst. Tiltak for å øke inntekten gir som regel effekt først på lang sikt.
 • De fleste baker automatisk inn en inntektsøkning i forbruket sitt. Gjør man dette, vil ikke en inntektsøkning føre til økt sparing.
 • En kombinasjon er det beste. Best effekt får man ved både å sette i verk tiltak for kutte kostnadene og tiltak for å øke inntekten. På denne måten vil man ofte komme fram til både kortsiktige og langsiktige tiltak, og den samlede effekten over tid kan bli betydelig.

Kommentarer

Pengetips #7 – Arbeidsinntekt – tre avgjørende faktorer

I klassikeren Think and grow rich av Napoleon Hill står det at det er tre faktorer som er avgjørende for hvor høy arbeidsinntekt man vil oppnå. De tre faktorene er kvalitet, kvantitet og holdning. Selv om det også finnes andre faktorer som påvirker arbeidsinntekten, så vil det aller meste fanges opp av disse tre.

1. Kvalitet

Det er opplagt at kvaliteten på arbeidet man utfører er av avgjørende betydning for inntektsmulighetene. Arbeidstakere som er nøyaktige og alltid leverer godt utført arbeid vil som regel bli høyere verdsatt enn arbeidstakere som slurver og tar lett på arbeidsoppgavene sine.

Hvilke ferdigheter som er nødvendige for å levere god kvalitet, avhenger av hvilken type stilling man har. For en typisk kontorstilling vil det blant annet være viktig at man skriver nøyaktig og godt, at man alltid dobbeltsjekker beregninger før man leverer dem og at man tilpasser det man leverer til kompetansen til mottakeren.

2. Kvantitet

Hvor stor betydning kvantiteten på arbeidet har, vil variere veldig fra stilling til stilling. I enkelte yrker blir det sett på som nødvendig å arbeide 50 – 60 timer i uken for å lykkes, mens i andre yrker blir man utelukkende vurdert etter hva man leverer, og ikke etter hvor mye man leverer. I de fleste yrker vil det riktignok være en viss sammenheng mellom hvor mange timer man bruker på arbeidet per uke og hvilken inntekt man oppnår på sikt. De best lønnede i et firma er som regel personer som har jobbet eller jobber flere timer per uke enn gjennomsnittet.

3. Holdning

Det tredje faktoren er holdningen din. I og med at det er mennesker som fastsetter inntektsnivå, og ikke maskiner, vil som oftest en positiv og motivert person komme bedre ut enn en sutrete person som bruker mye av arbeidsdagen til å klage over alt og alle.

 

Å kjenne til disse tre faktorene vil selvsagt ikke automatisk gi deg høyere arbeidsinntekt. Det avgjørende er alltid hva man bruker kunnskapene sine til, og ikke mengden kunnskap i seg selv. Kjennskap til de tre faktorene kan derimot være et godt utgangspunkt for å sette opp en tiltaksplan for å oppnå høyere arbeidsinntekt på sikt. Her følger noen få eksempler på konkrete tiltak man kan sette i verk:

 • Kvaliteten på arbeidet man utfører kan økes ved å sette av en halv time hver dag til kompetanseøkning. Ved å lese bøker og å delta på kurs og seminarer kan man over tid styrke kompetansen sin betydelig.
 • Kvantiteten på arbeidet kan man øke ved å strukturere hverdagen på en litt bedre måte. De fleste vil klare å frigjøre noe tid ved bedre planlegging av hverdagen.
 • Holdningen sin kan man bedre ved å være bevisst på hvem man omgås. Humør og holdning smitter. Prøv derfor i størst mulig grad å tilbringe tid sammen med positive og motiverte personer. Man kan også bedre holdningen sin ved å definere ”leveregler” for seg selv. For eksempel kan man bestemme seg for at man aldri skal snakke negativt om en person som ikke er tilstede.

Comments (1)

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.