Archive for 2012

2012 – endelig måloppnåelse

Jabadabaduuuuuuuuu, jeg har nådd målene mine for 2012. 🙂

Her er de endelige tallene:

 • Mål for sparing i aksjefond i 2012: kr 200.000
 • Faktisk spart i aksjefond i 2012: kr 204.000
 • Mål for brutto arbeidsinntekt i 2012: kr 650.000
 • Faktisk brutto arbeidsinntekt i 2012: kr 652.900
 • Karakter på egen innsats: 1 (godt fornøyd)

Akkurat nå er jeg ganske stolt av meg selv. Målene jeg satte meg for 2012 var relativt ambisiøse, så det har krevd endel av meg å nå dem.

Her er noe av det jeg har lært gjennom mitt første år med en gjennomarbeidet masterplan:

 • Å sette seg mål fungerer. Jeg er rimelig sikker på at jeg ikke hadde klart å oppnå så gode resultater dersom jeg ikke hadde definert mål på disse områdene før året begynte.
 • Å fortelle andre om målene fungerer. Jeg har flere ganger tenkt at jeg rett og slett  nå målene mine i 2012, siden det ville bli skikkelig flaut å skrive på denne bloggen at jeg ikke hadde nådd dem. Dette har motivert meg til å stå på litt ekstra.
 • Systematisk oppfølging fungerer. Jeg har hver måned gjort opp status og sett på hvordan jeg ligger an. Dette har både vært motiverende og påvirket adferden min i positiv retning.

Comments (9)

2012 – status november

Spart i aksjefond denne måneden: kr 15.000
Spart i aksjefond så langt i år: kr 189.000
Brutto arbeidsinntekt denne måneden: kr 69.900
Brutto arbeidsinntekt så langt i år: kr 590.150
Karakter på egen innsats: 1 (godt fornøyd)

November ble en bra måned. Jeg fikk utbetalt en god del overtid og investerte også relativt mye i aksjefond. Gir derfor meg selv beste karakter for egen innsats. 🙂

Nå gjenstår det kun én måned av året. Jeg er ganske sikker på at jeg vil komme til å nå sparemålet, men er litt mer usikker på om jeg vil klare å nå inntektsmålet.

Comments (2)

2012 – status oktober

Spart i aksjefond denne måneden: kr 10.000
Spart i aksjefond så langt i år: kr 174.000
Brutto arbeidsinntekt denne måneden: kr 47.600
Brutto arbeidsinntekt så langt i år: kr 520.250
Karakter på egen innsats: 3 (lite fornøyd)

Oktober ble en heller dårlig måned. Jeg hadde ingen ekstra inntekter utover fast lønn, og kombinasjonen av en liten høstferie og service på bilen gjorde at jeg ikke klarte å investere mer enn kr 10.000 i aksjefond. Karakter på egen innsats blir derfor 3.

Nå er det bare å brette opp ermene og sikre en god sluttspurt de siste to månedene, slik at jeg når årsmålene mine. 🙂

Comments (4)

2012 – status september/tredje kvartal

Spart i aksjefond denne måneden: kr 14.000
Spart i aksjefond så langt i år: kr 164.000
Brutto arbeidsinntekt denne måneden: kr 52.150
Brutto arbeidsinntekt så langt i år: kr 472.650
Karakter på egen innsats: 3 (lite fornøyd)

I september har jeg hverken investert eller tjent noe særlig mer enn det jeg med letthet bør klare, så karakter på egen innsats blir kun 3 denne gangen.

Nå er tredje kvartal ferdig, og det er på tide å se litt nærmere på hvordan jeg totalt sett ligger an. Her er status så langt i år:

 • 75 % av året er ferdig
 • jeg har investert 82 % av årsmålet mitt i aksjefond
 • jeg har hatt en brutto arbeidsinntekt på 73 % av årsmålet mitt

Alt i alt må jeg si meg rimelig fornøyd. Jeg ligger godt an på målet om investering i aksjefond, og brukbart an på inntektsmålet mitt. Jeg har fortsatt god tro på at jeg skal klare å nå disse to målene i år. I fjerde kvartal skal jeg sette ekstra fokus på å øke inntekten.

Comments (2)

2012 – status august

Spart i aksjefond denne måneden: kr 15.000
Spart i aksjefond så langt i år: kr 150.000
Brutto arbeidsinntekt denne måneden: kr 53.500
Brutto arbeidsinntekt så langt i år: kr 420.500
Karakter på egen innsats: 2 (middels fornøyd)

August måned ble middels god.  Sparingen i aksjefond ble lavere enn mange andre måneder pga. at jeg hadde endel utgifter til hus og hage i august. Lønnen er kun fastlønn, men har økt noe fra tidligere pga. lønnsøkning. Alt i alt gir jeg meg selv karakter 2 denne måneden.

Kommentarer

Hvordan nå mange mål

Jeg har satt meg fem mål for 2012. To av disse er økonomiske mål og følges opp her på denne bloggen. Når man har satt seg flere mål, vil det som regel være slik at man etter en stund ser at man ligger mye bedre an på noen mål enn på andre. La oss for eksempel ta en person som har satt seg følgende fem mål for 2012:

 • Han skal betale ned boliglånet med kr 60.000
 • Han skal tjene kr 500.000
 • Han skal trene 104 ganger
 • Han skal lese 12 fagbøker
 • Han skal lese 12 klassiske romaner

La oss videre tenke oss at han gjør opp status etter august måned, altså etter at 67 % av året er omme. Situasjonen ser da slik ut:

 • Han har betalt ned boliglånet med kr 45.000 (75 % måloppnåelse)
 • Han har tjent kr 350.000 (70 % måloppnåelse)
 • Han har trent 48 ganger (46 % måloppnåelse)
 • Han har lest 10 fagbøker (83 % måloppnåelse)
 • Han har lest to klassiske romaner (17 % måloppnåelse)

Som vi ser, ligger denne personen godt an på tre av målene sine, mens han ligger heller dårlig an på de to siste. En konkret metode jeg selv bruker for å rette på slike situasjoner, er følgende:

 • Jeg bestemmer meg for å jobbe ekstra med de målene jeg ligger dårligst an på kommende måned og setter meg konkrete månedsmål for disse.
 • Jeg slutter ikke å arbeide med de andre målene, men har ikke like mye fokus på disse som de målene jeg ligger dårligst an på.
 • Jeg forsøker å gjøre noe hver dag for å øke måloppnåelsen.

Personen i eksempelet ovenfor kan for eksempel angripe målene om trening og lesing av klassiske romaner slik:

 • Han bestemmer seg for å jobbe ekstra med disse to målene i september måned.
 • Han setter seg delmål: han skal trene 15 ganger og lese tre klassiske romaner i september.
 • Han begynner å gjøre noe hver dag for å nå disse delmålene. Når det gjelder treningsmålet, bestemmer han seg for å rydde plass i kalenderen sin til å trene annenhver kveld. De kveldene han ikke trener, er han bevisst på at han må få unna alle andre gjøremål, slik at han har tid til å trene annenhver kveld. Når det gjelder lesemålet, bestemmer han seg for å stå opp en halv time tidligere hver eneste dag, og bruke denne tiden til å lese. I tillegg bestemmer han seg for å bli flinkere til å bruke dødtid i løpet av måneden til å lese.

Etter at september måned er over, setter han opp status igjen, og gjør en ny vurdering av hvilke delmål han må jobbe ekstra med i oktober.

Jeg tror denne metoden øker sannsynligheten for at man når alle de målene man har satt seg og anbefaler deg å prøve den. Slik jeg ser det, er det som regel bedre å så vidt nå alle sine mål, enn å oppnå kjempegode resultater på noen mål, men ikke nå andre.

Kommentarer

2012 – status juli

Spart i aksjefond denne måneden: kr 25.000
Spart i aksjefond så langt i år: kr 135.000
Brutto arbeidsinntekt denne måneden: kr 54.700
Brutto arbeidsinntekt så langt i år: kr 367.000
Karakter på egen innsats: 1 (godt fornøyd)

Juli ble en god måned, og jeg gir meg selv beste karakter for egen innsats. Jeg fikk utbetalt lønn for noen timer overtid denne måneden. Videre ble ferieturene jeg var på billigere enn det jeg hadde satt av midler til i forrige måned, noe som gjorde at jeg kunne investere relativt mye i aksjefond.

Comments (4)

2012 – status juni/andre kvartal

Spart i aksjefond denne måneden: kr 31.000
Spart i aksjefond så langt i år: kr 110.000
Brutto arbeidsinntekt denne måneden: kr 49.400
Brutto arbeidsinntekt så langt i år: kr 312.300
Karakter på egen innsats: 2 (middels fornøyd)

I juni fikk jeg utbetalt feriepenger, og jeg fikk også igjen noen tusen på skatten. Dette gjorde at likviditeten i juni var meget god, noe som resulterte i at jeg investerte hele kr 31.000 i aksjefond. På inntektssiden hadde jeg ingen andre inntekter enn min faste lønn, så karakter på egen innsats blir ikke bedre enn 2.

Vi er nå kommet halvveis i 2012, og det er på tide å se på hvordan jeg ligger an totalt sett i forhold til mine mål for året. Det ene målet mitt for 2012 er å investere kr 150.000 i aksjefond. Per juni har jeg investert kr 110.000 (73 % måloppnåelse), så jeg ligger svært godt an i forhold til dette målet. Faktisk ligger jeg så godt an at det sannsynligvis vil være veldig lett for meg å nå årsmålet mitt, og slik kan vi jo ikke ha det. 🙂 Gode mål skal være ambisiøse og noe å strekke seg etter, og dette målet er ikke lenger det. Jeg har derfor bestemt meg for at jeg endrer årsmålet mitt til at jeg skal spare kr 200.000 i aksjefond i år. Grunnen til at jeg ikke setter målet enda høyere (for eksempel til det dobbelte av det jeg har spart så langt i år), er hovedsaklig den uvanlig høye utbetalingen jeg hadde i juni. Summen av ferie- og skattepenger var mye mer enn jeg vil komme til å få utbetalt noen av de resterende månedene av året. I tillegg har jeg hatt flaks første halvår, i og med at jeg har hatt svært lave uforutsette utgifter.

Når det gjelder årsmålet mitt om brutto arbeidsinntekt på kr 650.000, ligger jeg ikke like godt an. Per juni har jeg tjent kr 312.300 (48 % måloppnåelse), altså et godt stykke under halvparten av årsmålet. Dette er jeg selvsagt ikke fornøyd med. Samtidig er jeg for tiden inne i lønnsforhandlinger, og signalene så langt er lovende, så jeg regner med at den faste inntekten vil øke endel i andre halvår. Uansett vil jeg være avhengig av arbeidsinntekt utover min faste lønn for å nå årsmålet mitt, så overtid eller annen type ekstrainntekt vil jeg også trenge i andre halvår.

Alt i alt er jeg rimelig godt fornøyd med første halvår. Inntekten burde ha vært litt høyere, men samtidig er jeg veldig godt fornøyd med den summen jeg har klart å investere i aksjefond. Jeg er nå motivert til å ta fatt på andre halvår, og tror absolutt jeg skal nå årsmålene mine. 🙂

Comments (6)

2012 – status mai

Spart i aksjefond denne måneden: kr 15.000
Spart i aksjefond så langt i år: kr 79.000
Brutto arbeidsinntekt denne måneden: kr 49.400
Brutto arbeidsinntekt så langt i år: kr 262.900
Karakter på egen innsats: 2 (middels fornøyd)

Ikke noe veldig spennende å melde fra mai måned. Bilen måtte en tur på verksted, men ingen stor jobb, så jeg klarte likevel å spare over det jeg i gjennomsnitt må spare hver måned i aksjefond for å nå årsmålet mitt.

Jeg hadde ingen ekstra inntekter utover fast lønn i mai, og dette er grunnen til at jeg ikke setter karakteren høyere enn 2.

Comments (4)

2012 – status mars/første kvartal

 • Spart i aksjefond denne måneden: kr 13.000
 • Spart i aksjefond så langt i år: kr 46.000
 • Brutto arbeidsinntekt denne måneden: kr 49.900
 • Brutto arbeidsinntekt så langt i år: kr 158.800
 • Karakter på egen innsats: 2 (middels)

I mars sparte jeg litt mer i aksjefond enn jeg gjennomsnittlig må spare hver måned for å nå målet mitt for 2012, mens jeg tjente en del mindre enn jeg gjennomsnittlig må gjøre. Alt i alt er jeg derfor middels fornøyd med egen innsats denne måneden.

Ser vi samlet sett på første kvartal (som utgjør 25 % av månedene i 2012), har jeg spart 30,7 % av årsmålet mitt i aksjefond, mens jeg har hatt en brutto arbeidsinntekt som utgjør 24,4 % av årsmålet mitt. Når det gjelder sparing i aksjefond, ligger jeg såpass godt an at jeg har vurdert å justere opp årsmålet mitt, men har funnet ut at jeg avventer dette litt. Det er to hovedgrunner til dette. For det første har jeg hatt flaks de tre første månedene av 2012, i den forstand at det ikke har dukket opp noen store uforutsette kostnader. Slike kan dukke opp når som helst, så jeg syns det er greit å ha litt å gå på. For det andre blir kostnadene sannsynligvis noe høyere i sommermånedene, pga. noen små prosjekter i hagen og ferie.

Når det gjelder brutto arbeidsinntekt, er jeg ikke helt fornøyd med status så langt i år, og det er derfor dette området jeg spesielt vil fokusere på i andre kvartal. Jeg skal fortsette å bruke de mulighetene jeg har til å jobbe overtid, og jeg skal også se om jeg kan finne nye inntektskilder. Jeg tar gjerne imot tips hvis noen av dere har gode forslag til nye inntektskilder.

Da er det bare å brette opp ermene og ta fatt på andre kvartal! 🙂

Comments (2)

« Previous entries
css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.