Archive for Ni steg til økonomisk uavhengighet

Ni steg til økonomisk uavhengighet

Mange drømmer om økonomisk uavhengighet, det vil si en situasjon der man ikke er avhengig av å arbeide for å ha nok penger til å leve det livet man ønsker. Mange tror dette er en utopisk drøm, og at det ikke er mulig å slutte å arbeide før man når pensjonsalder, med mindre man vinner i  Lotto eller på annen måte plutselig får en stor sum penger.

I realiteten er økonomisk uavhengighet fullt mulig for veldig mange. Riktignok må man være villig til å ofre noe for å klare å oppnå dette, og for de fleste vil det ta mange år, men gjort på riktig måte, trenger ikke veien mot økonomisk uavhengighet være så tung og vanskelig som man kanskje skulle tro.

Hvor lang tid vil det ta å oppnå økonomisk uavhengighet? Dette finnes det ikke noe fasitsvar på, men det vil særlig være to forhold som påvirker hvor lang tid dette vil ta. Det ene forholdet er din økonomiske status per i dag. Dersom du har svært høy gjeld, lav eller ingen arbeidsinntekt og veldig dårlige økonomiske vaner, vil det opplagt ta mange år. Dersom du derimot har lite gjeld, høy arbeidsinntekt og allerede er bevisst viktigheten av det å spare, vil det selvfølgelig ta færre år. Det andre forholdet er hvor mye du er villig til å stå på og ofre for å oppnå dette målet. Noe fasitsvar er altså ikke mulig å gi, men dersom vi begrenser oss til personer som har fast arbeidsinntekt per i dag og som er villige til å prioritere dette høyt, vil mange kunne oppnå økonomisk uavhengighet i løpet av 5 – 20 år. Dette høres kanskje mye ut, men hvis du for eksempel er 35 år i dag og bruker 15 år på å oppnå økonomisk uavhengighet, vil du kunne slutte å arbeide når du er 50. Du vil da kunne dyrke hobbyer, reise og gjøre alt annet du har lyst til i 15 – 20 år mer enn de som arbeider helt til de blir alderspensjonister.

Nedenfor følger mine ni steg til økonomisk uavhengighet. Jeg vil understreke at dette kun er én mulig vei mot dette målet, og at det er fullt mulig å gjøre det på andre måter. De ni stegene vil passe for deg som har middels risikotoleranse. Tar du høyere risiko, vil du kunne oppnå økonomisk uavhengighet på kortere tid.

Stegene er kun ment som en summarisk oversikt. Mer informasjon om det enkelte steg vil du finne i øvrige innlegg på denne bloggen.

1. Ta ansvar for egen økonomi

Det første steget innebærer at du fullt og helt må ta ansvar for din egen økonomi. Din økonomiske status per i dag er du selv ansvarlig for, og din inntektsutvikling framover kan du i stor grad påvirke selv. Du må altså slutte å skylde på din oppvekst, din familie, myndighetene, arbeidsgiver og konjunkturene – du må selv ta 100 % ansvar for egen økonomi.

2. Kutt kostnadene slik at du maksimalt bruker 80 – 90 % av utbetalt lønn

Du vil aldri oppnå økonomisk uavhengighet dersom du løpende bruker alt du tjener. Dette gjelder helt uavhengig av hvor høy inntekt du har. Du må altså forenkle livet ditt og kutte kostnadene dine så mye at du kan sette av minst 10 – 20 % til sparing. Jo høyere andel du klarer å spare, jo raskere vil du kunne oppnå økonomisk uavhengighet.

3. Spar opp en økonomisk reserve

Uventede kostnader oppstår når du minst venter det, og dersom du ikke har noe penger stående, er det sannsynlig at du må ta opp et dyrt lån når vaskemaskina går i stykker eller bilen plutselig må ha en dyr reparasjon. Spar derfor opp to månedslønner på en høyrentekonto, og ikke bruk disse midlene, med mindre det er helt nødvendig. Det er altså ikke tillatt å bruke disse midlene til en dyr ferie eller til å kjøpe nye møbler. Den økonomiske reserven skal kun brukes til uforutsette kostnader.

4. Øk inntekten gjennom kontinuerlig kompetanseøkning

Sett av 20 – 60 minutter hver dag til å øke kompetansen din. Sørg for at dette er ny kunnskap som gjør at du på sikt vil bli en mer verdifull arbeidstaker, og bruk denne nye kunnskapen for alt den er verdt til å oppnå høyere arbeidsinntekt. Etter hvert som inntekten øker, sett av mest mulig av denne økningen til sparing.

5. Betal ned all dyr gjeld

Kredittkortgjeld, forbrukslån, billån osv., er som regel gjeld med høy effektiv rente. Slik gjeld må du kvitte deg med så raskt som mulig. Har du flere typer slik gjeld, betal først ned den som har høyest effektiv rente.

6. Betal ned boliglånet til et komfortabelt nivå

Hva som er et komfortabelt nivå på boliglånet, avhenger av flere forhold. En tommelfingerregel er at boliglånet er på et komfortabel nivå når det ikke utgjør mer enn 60 % av verdien av boligen. Videre vil jeg si at lånet ikke bør være høyere enn at du med letthet kan betale renter og avdrag, selv om lånerenten skulle bli 10 %. Når boliglånet ditt tilfredsstiller begge disse kravene, er du klar for neste steg.

7. Fordel sparingen med 50 % i aksjefond og 50 % til nedbetaling av boliglånet

Når boliglånet ditt har nådd et komfortabelt nivå, skal du fortsette å betale ned boliglånet med 50 % av ledige midler. De øvrige 50 % av ledige midler skal du investere i aksjemarkedet. Begynn med et globalt aksjefond. Å investere kun i det norske aksjemarkedet, er for risikabelt. Se videre etter et fond med lave kostnader. Dette er langsiktig investering, så kostnadene har mye å si for den totale avkastningen over tid.

8. Når boliglånet er nedbetalt, fortsett å spare 50 % i aksjefond og 50 % på høyrentekonto

Når du har nedbetalt alt av gjeld, vil du for alvor se at formuen din begynner å stige kraftig i verdi. Fortsett å investere 50 % av ledige midler i aksjemarkedet. Øvrige ledige midler plasserer du på høyrentekonto. Sjekk jevnlig, minst to ganger per år, at du har gode betingelser på høyrentekontoen. Ikke nøl med å bytte bank, dersom du ser at andre banker tilbyr høyere rente.

9. Ta tiden til hjelp

Når du har kommet så langt, er det bare å ta tiden til hjelp. Fortsett å arbeide for økt inntekt, hold kostnadene nede og hold fram med å plassere 50 % i aksjemarkedet og 50 % på høyrentekonto.

Når kan du si at du er økonomisk uavhengig? Dette er også et spørsmål det ikke finnes noe fasitsvar på. For det første avhenger dette av hva du har tenkt å gjøre når du blir økonomisk uavhengig. Skal du i stor grad slappe av hjemme og være mer sammen med familien, vil du trenge mindre penger enn dersom du har store planer om å reise verden rundt på første klasse. Videre vil dette avhenge av alderen din når du slutter å arbeide. Oppnår du økonomisk uavhengighet i relativt ung alder, bør du kunne leve av kun avkastningen av din oppsparte formue, ihvertfall i starten. Er du noe eldre når du blir økonomisk uavhengig, kan du godt tære litt på selve formuen helt fra starten av. Et greit utgangspunkt kan være å spare opp 20 ganger årlig behov. Dersom du for eksempel ser for deg at du vil trenge kr 500.000 per år fra du slutter å arbeide, må du spare opp ti millioner kroner.

Comments (2)

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.