Kampen mot markedet

Et av målene til de fleste aksjeinvestorer, aksjetradere og aksjefond er å slå markedet, det vil si å oppnå bedre avkastning enn den gjennomsnittlige avkastningen på børsen. I og med at man kan sikre seg gjennomsnittsavkastningen ved å kjøpe andeler i et billig indeksfond, er det bortkastet tid og bortkastede penger å kjøpe aksjer på egen hånd, dersom man likevel ikke klarer å gjøre det bedre enn markedet.

Selv om de fleste har satt seg som mål å slå markedet, er det de færreste som klarer dette over tid. Det er to hovedårsaker til dette. For det første utgjør summen av alle investorer, aksjefond og andre som investerer på børsen totalmarkedet. Aktørene er markedet, og det sier seg derfor selv at ikke alle kan slå markedet. En vel så viktig årsak til at privatpersoner ikke klarer å slå markedet, er kostnadene ved å kjøpe og selge aksjer. Selv om disse kostnadene har falt drastisk de siste årene, på grunn av utbredelsen av nettmeglere, er det fortsatt slik at kostnadene spiser litt av porteføljen din hver eneste gang du gjør en transaksjon. Du har sikkert hørt om daytradere, altså aktører som kjøper og selger aksjer hver dag, og som selger seg helt ut før børsen stenger. Flere undersøkelser har vist at de fleste daytradere taper penger, og transaksjonskostnadene er en av hovedgrunnene til dette. Dersom du kjøper og selger hyppig, er du nødt til å ha ett eller flere veldig solide system for å klare å dekke opp for alle kostnadene som påløper.

Før du prøver deg i aksjemarkedet, er det tre forhold du bør være oppmerksom på:

Du trenger ikke å slå markedet

Historisk sett har den gjennomsnittlige avkastningen i aksjemarkedet vært så god at det ikke er nødvendig å slå markedet for å få pengene til å vokse i et tilfredsstillende tempo. Å kjøpe andeler i et indeksfond og sitte med andelene i flere år, er kanskje en fryktelig kjedelig strategi. Men over tid vil faktisk en slik strategi gi en høyere avkastning enn den avkastningen majoriteten av aksjefond klarer å prestere.

Ta alltid hensyn til transaksjonskostnadene

Når du analyserer og prøver ut nye investeringssystemer, må du alltid ta hensyn til transaksjonskostnadene. Et system som gir det doble av markedets avkastning når man ser bort fra kostnadene, kan godt vise seg å bli et tapssystem når man tar hensyn til kostnadene.

Vær forsiktig

Selv om det å slå markedet er vanskelig, er det en god og ambisiøs målsetting å prøve å klare det. Det er derimot alltid fornuftig å gå forsiktig fram. Ikke invester hele investeringsporteføljen din i ett enkelt høyrisikosystem. Prøv med kun en liten sum først, og kjøp deg opp etter hvert som du ser hvor solid systemet er.

Annonser

Legg igjen en kommentar

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.