Archive for 2012

2012 – status februar

 • Spart i aksjefond denne måneden: kr 13.000
 • Spart i aksjefond så langt i år: kr 33.000
 • Brutto arbeidsinntekt denne måneden: kr 59.500
 • Brutto arbeidsinntekt så langt i år: kr 108.900
 • Karakter på egen innsats: 1 (godt fornøyd)

Da nærmer det seg slutten av februar, og det er på tide å gjøre opp status. I februar har jeg spart kr 13.000 i aksjefond, noe som er litt mer enn det jeg gjennomsnittlig må spare hver måned for å klare å nå målet mitt for 2012. Videre har jeg fått utbetalt en god del overtidstimer, så inntekten har vært relativt god denne måneden. Alt i alt er jeg derfor godt fornøyd med egen innsats og har gitt meg selv karakter 1 i februar. 🙂

Ellers har jeg lest boka Rich dad, poor dad. Dette er en litt merkelig bok – jeg har lest den mange ganger og noen ganger syns jeg den er bra, mens andre ganger syns jeg den bare er sånn passe. Denne gangen syns jeg den var bra. Jeg har også hørt lydboken How to position yourself for success av Nido Qubein. Det er mange år siden jeg første gang hørte om Nido Qubein, men har fram til nå hverken lest eller hørt noe av han. Men denne lydboken var virkelig en positiv overraskelse og anbefales på det varmeste.

Annonser

Comments (8)

Mål 2012 – status januar

 • Spart i aksjefond denne måneden: kr 20.000
 • Brutto arbeidsinntekt denne måneden: kr 49.400
 • Karakter på egen innsats: 2 (middels)

Da nærmer vi oss slutten på januar, og det er på tide å gjøre opp første status for hvor langt jeg har kommet i å nå mine mål for 2012. Mitt første økonomiske mål for 2012 er å investere kr 150.000 i aksjefond. Dette tilsvarer kr 12.500 per måned i gjennomsnitt, så det at jeg har klart å investere kr 20.000 i januar anser jeg som en særdeles god start. Deler av dette skyldes at jeg hadde igjen litt mer penger etter jul enn jeg hadde regnet med, men det skyldes også at jeg har vært veldig bevisst forbruket mitt i januar.

Mitt andre økonomiske mål for 2012 er å oppnå en brutto arbeidsinntekt på kr 650.000. Dette tilsvarer om lag kr 54.200 per måned i gjennomsnitt, så det at jeg kun har tjent kr 49.400 i januar er jeg ikke helt fornøyd med. Jeg har riktignok jobbet endel overtid i januar som jeg ikke har fått utbetalt ennå, men jeg regner kun utbetalt lønn som helt sikker inntekt, så disse timene vil først bli tatt hensyn til når de kommer til utbetaling.

Ellers har jeg lest boka The automatic millionaire og sagt målene høyt til meg selv nesten hver dag. Alt i alt syns jeg derfor at jeg har kommet godt igang, men pga. at inntekten burde vært noe høyere, syns jeg ikke at jeg kan gi meg selv bedre karakter enn 2.

I februar satser jeg på å få utbetalt de overtidstimene jeg har tilgode, samt at jeg må fortsette å fokusere på å holde kostnadene nede.

Jeg SKAL nå målene mine i 2012!!! 🙂

Annonser

Comments (4)

2012 – Avgjørelser ved et årsskifte

Jeg har satt meg mål for kalenderåret 2012, og ser nå at jeg må ta et par beslutninger om hvordan jeg skal avgrense lønn og aksjeinvesteringer til akkurat 2012. Grunnen til dette er blant annet at jeg fikk utbetalt noen tusen helt på slutten av 2011 på grunn av at jeg er medlem av styret i velforeningen der jeg bor (pengene kom inn på konto så sent på året at jeg ikke rakk å investere dem i 2011), julen har ikke kostet akkurat det jeg hadde regnet med (hadde som vanlig satt av noen tusen ekstra av desemberlønnen til jul), jeg har arbeidet noen timer overtid i desember som jeg ikke får utbetalt før i 2012 og så videre. Jeg har funnet ut at jeg gjør dette så enkelt som mulig, nemlig slik:

 • All lønn som jeg får utbetalt i 2012 skal regnes med.
 • Alle kjøp av fondsandeler i 2012 skal regnes med.

Hadde jeg vært en bedrift, hadde ikke dette vært helt i tråd med «regnskapsprinsippet», men jeg velger å gjøre det praktisk og enkelt framfor 100 % korrekt.

Ellers har jeg så vidt kommet i gang med å arbeide for å nå målene mine for 2012. Har begynt å lese den første boken og arbeidet én time overtid allerede første arbeidsdag etter nyttår. 🙂

Annonser

Kommentarer

2012 – MASTERPLAN

Min masterplan for 2012 er nå ferdigstilt: Masterplan 2012

Så, kjære lesere – har dere tro på at jeg vil klare å nå målene mine i 2012? 🙂

Comments (14)

2012 – Masterplan del 6 – Hva dette vil kreve av meg

Jeg har satt meg ambisiøse mål for 2012, og disse målene vil kreve endel av meg. Her er ti krav til meg selv:

 1. Jeg skal stå på og gjøre en bra innsats på jobb hver eneste dag.
 2. Jeg skal være positiv til nye arbeidsoppgaver. Dette vil sjefen sette pris på og det kan også øke sannsynligheten for at det blir noen timer ekstra overtid.
 3. Jeg skal være åpen for nye inntektskilder og om nødvendig ikke være kresen når det gjelder hva slags arbeid jeg kan ta på meg. For å sette det på spissen – ser jeg mot slutten av året at jeg mangler noe få tusen for å nå målene mine, kan jeg godt vaske toaletter noen timer.
 4. Jeg skal være villig til å ofre noe søvn og fritid dersom det kreves for å nå målene.
 5. Jeg skal hver eneste dag tenke over hva jeg bruker penger på og prioritere mine mål framfor å oppnå kortvarig glede gjennom å kjøpe meg noe nytt.
 6. Jeg skal ikke skylde på andre hvis framgangen ikke bli så god som den bør være. Jeg skal heller ikke skylde på uflaks eller tilfeldige hendelser som måtte skje.
 7. Jeg skal spise sunt og mosjonere, slik at jeg klarer å opprettholde et tilstrekkelig høyt energinivå for å klare å nå målene mine.
 8. Jeg skal hver dag lese noe inspirerende og motiverende, slik at jeg sørger for å holde motivasjonen oppe.
 9. Jeg skal unngå å bruke mye tid sammen med veldig materalistiske mennesker, som kan ha en uheldig innflytelse på meg.
 10. Jeg skal aldri, aldri, aldri, aldri, aldri gi opp. Året er ikke omme før midnatt den 31.12.2012.

Comments (22)

2012 – Masterplan del 5 – Månedlig status

For å legge litt ekstra press på meg selv i 2012, skal jeg hver måned skrive et blogginnlegg om status. Disse månedlige innleggene skal inneholde følgende:

 1. Hvor mye jeg har spart  i aksjefond siste måned og hvor mye jeg har spart totalt sett så langt i 2012.
 2. Hvor mye jeg har tjent siste måned og hvor mye jeg har tjent totalt sett så langt i 2012.
 3. Kort kommentar om egen innsats.
 4. Karakter på egen innsats. Karakterskalaen er som følger: 1. Svært godt fornøyd med egen innsats, 2: Middels godt fornøyd med egen innsats, 3: Lite fornøyd med egen innsats.

Comments (9)

2012 – Masterplan del 4 – Tiltak for å nå mål 2

Mitt andre økonomiske mål for 2012 er som følger:

Jeg skal ha en samlet brutto arbeidsinntekt på minimum kr 650.000 i 2012.

Her er noen konkrete punkter for hvordan jeg skal klare dette:

 • Jeg skal stå på og gjøre en ekstra god innsats i min nåværende jobb, slik at jeg øker mine sjanser for et godt lønnsoppgjør neste år. Det er imidlertid veldig lite sannsynlig at dette tiltaket i seg selv er nok til å øke lønnen med om lag 10 %. Dette skyldes for det første at en slik lønnsvekst fra ett år til det neste er svært uvanlig på min arbeidsplass, og for det andre at lønnsoppgjøret neste år ikke får helårsvirkning for 2012 (det vanlige er at den nye lønnen får virkning enten fra 1. mai eller fra 1. juni).
 • Jeg skal benytte de mulighetene jeg får til å arbeide overtid. Overtidstimer gir minst 50 % høyere lønn enn ordinære timer, så det skal ikke så veldig mange timene til før det blir endel kroner av det. På min arbeidsplass har jeg mulighet for å arbeide noe overtid, men hvor mye det blir avhenger av hvor stort arbeidspress det er i perioder, hvor mye mine nærmeste kollegaer er borte fra jobben og så videre, så det er vanskelig å planlegge et bestemt antall timer på forhånd.
 • Hvis jeg litt ut på året ser at jeg ikke er i rute når det gjelder målene mine, skal jeg vurdere å ta en eller flere ekstrajobber for å spe på inntekten. Dette kan være all slags type arbeid – jeg har ikke lov til å være kresen.
 • Jeg kan også vurdere å bytte jobb. Dette vil være en stor beslutning, men jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal tvilholde på den jobben jeg har dersom lønnsutviklingen stagnerer over tid.

I og med at målet jeg har satt meg for 2012 når det gjelder inntektsøkning er såpass ambisiøst, er det mest sannsynlig at jeg må benytte meg av mer enn ett av punktene ovenfor for å klare å nå målet. Dersom jeg er heldig, kan jeg klare å nå målet kun ved hjelp av de to første punktene, men jeg anser det som like sannsynlig at jeg må spe på inntekten med en eller flere ekstrajobber.

Jeg tar gjerne imot tips hvis noen har noen gode forslag til hvordan jeg kan øke inntekten neste år. 🙂

Kommentarer

2012 – Masterplan del 3 – Tiltak for å nå mål 1

Mitt første økonomiske mål for 2012 er som følger:

Jeg skal investere minimum kr 150.000 i aksjefond i 2012.

For å klare å nå dette målet, kan jeg gå fram på flere måter:

 1. Jeg kan kutte kostnadene mine slik at jeg fristiller kr 2.500 mer per måned i 2012 enn jeg har gjort i 2011.
 2. Jeg kan holde kostnadene på samme nivå som i 2011, men øke inntekten min med minst kr 2.500 etter skatt per måned.
 3. Jeg kan delvis oppnå dette målet ved å kutte kostnadene mine og delvis ved å øke inntekten min.

Jeg anser punkt 3 som det mest realistiske. Jeg har riktignok også satt meg som mål å øke arbeidsinntekten min med over kr 50.000 i 2012, noe som etter skatt vil utgjøre om lag kr 30.000. Klarer jeg dette målet, kan derfor også punkt 2 være en aktuell framgangsmåte. Jeg ønsker imidlertid ikke at det å nå mål 1 skal være helt avhengig av at jeg når mål 2, så jeg anser ikke punkt 2 som den beste framgangsmåten.

Her er noen konkrete punkter for hvordan jeg skal holde kostnadene nede og spare penger i 2012:

 • Jeg skal fortsette med å ikke abonnere på eller kjøpe noen aviser eller tidsskrifter i løssalg. Eneste unntak er Dine Penger, som jeg har abonnert på i mange år.
 • Jeg skal kjøpe klær for maksimalt kr 1.200 (kr 100 per måned). Jeg skal heller ønske meg klær til bursdag og jul. Syns du dette høres veldig lite ut, så hører det med til historien at garderoben min per i dag er ganske full, så det er lite jeg strengt tatt trenger av klær i nærmeste framtid.
 • Jeg skal kjøpe dvd-er, bøker og lydbøker for maksimalt kr 1.200 (kr 100 per måned).
 • Jeg skal i størst mulig grad kun kjøre bil når det er absolutt nødvendig.
 • Jeg skal bruke biblioteket i stor utstrekning, både til å låne bøker og filmer.
 • Jeg skal ta med matpakke på jobb hver eneste dag.
 • Jeg skal ikke bruke noen penger på tekniske duppeditter.
 • Jeg skal ta en gjennomgang av alle mine forsikringer i 2012.
 • Jeg skal handle mat kun to ganger per uke og alltid utarbeide og holde meg til en handleliste.
 • Jeg skal i liten grad pusse opp eller leie inn håndtverkere til huset i 2012.
 • Jeg skal feriere rimelig i 2012.
 • Jeg skal i liten grad spise ute i 2012.

Hvordan jeg planlegger å øke inntekten min i 2012 vil jeg komme tilbake til i neste innlegg.

Noen som har noen andre gode sparetips? 🙂

Comments (10)

2012 – Masterplan del 2 – Motivasjon og fokus

For å klare å nå de ambisiøse målene jeg har satt meg for 2012, er det svært viktig at jeg klarer å holde motivasjonen og fokuset oppe.

Følgende fem punkter skal hjelpe meg med dette i løpet av året:

 • Jeg skal lese én bok hver måned som jeg vet inneholder nyttig informasjon og som er motiverende og inspirerende. Ingen av bøkene er skrevet av samme forfatter. Jeg skal også lese andre bøker, men disse har jeg valgt ut spesielt for at de skal hjelpe meg å nå mine mål. De tolv bøkene jeg skal lese er:
 1. Secrets of the millionaire mind – T. Harv Eker
 2. 7 strategies for wealth and happiness – Jim Rohn
 3. The seven habits of highly effective people – Stephen R. Covey
 4. The rules of work – Richard Templar
 5. Winning – Jack og Suzy Welch
 6. Your money or your life – Vicki Robin og Joe Dominguez
 7. Think and grow rich – Napoleon Hill
 8. The automatic millionaire – David Bach
 9. The power of focus – Jack Canfield, Mark Victor Hansen og Les Hewitt
 10. The pledge – Michael Masterson
 11. Rich dad, poor dad – Robert Kiyosaki og Sharon Lechter
 12. The anatomy of success – Nicolas Darvas
 • Jeg skal høre på motiverende lydbøker minst en halv time i gjennomsnitt hver dag. Dette gjør jeg allerede ved at jeg hører på lydbøker til og fra jobb hver ukedag.
 • Jeg skal si målene høyt til meg selv minst tre ganger per dag, for eksempel når jeg står foran speilet om morgenen, når jeg dusjer eller når jeg kjører bil alene. Denne teknikken har jeg aldri benyttet tidligere, og jeg har vel strengt tatt bare begrenset tro på virkningen, men det skader ikke å prøve.
 • Jeg skal lese igjennom masterplanen min minst én gang per uke.
 • Jeg skal skrive minst ett blogginnlegg per måned om framgangen min. Jeg vet med meg selv at det blir veldig flaut hvis jeg måned etter måned skuffer mine lesere med dårlig framgang.

Comments (8)

2012 – Masterplan del 1 – Mål

Jeg har brukt litt tid på å tenke igjennom hvilke økonomiske mål jeg skal sette meg for 2012, og i prosessen har jeg lagt vekt på følge kravene til gode mål og at det ikke skal bli for mange mål. Jeg har kommet fram til følgende to økonomiske mål for 2012:

 1. Jeg skal investere minimum kr 150.000 i aksjefond i 2012.
 2. Jeg skal ha en samlet brutto arbeidsinntekt på minimum kr 650.000 i 2012.

Begrunnelse for mål 1: Mitt langsiktige mål er å bli økonomisk uavhengig. For å klare dette, har jeg gjennom flere år investert i aksjemarkedet hver måned. Jeg anser aksjemarkedet som det beste stedet å plassere penger på lang sikt, gitt det risikonivået jeg føler meg komfortabel med. Å styrke min aksjeportefølje med kr 150.000 i 2012 vil bringe meg flere steg nærmere mitt langsiktige mål om økonomisk uavhengighet.

Hvor ambisiøst er mål 1: Hittil i 2011 har jeg investert kr 10.000 per måned i aksjefond, og dette forventer jeg også å gjøre resten av året. Totalt sett vil jeg derfor ha investert kr 120.000 i aksjefond når året er omme. Målet om å investere kr 150.000 i 2012 (i gjennomsnitt kr 12.500 per måned) representerer derfor en økning på 25 % fra 2011. Jeg anser dette som et ambisiøst mål.

Begrunnelse for mål 2: Jeg har i flere år vært opptatt av personlig økonomi, og er i dag i en situasjon der jeg har rimelig god kontroll på kostnadene mine og investerer pengene  mine til den forventede avkastningen og risikoen som jeg er komfortabel med. I denne situasjonen er det derfor naturlig for meg at jeg setter meg som mål å øke inntekten min.

Hvor ambisiøst er mål 2: I 2011 forventer jeg å ha en arbeidsinntekt på i underkant av kr 600.000. Målet for 2012 om å oppnå en arbeidsinntekt på minimum kr 650.000 representerer derfor en vekst i inntekten på cirka 10 % fra 2011. Jeg har i flere år klart å øke arbeidsinntekten min mer enn det en gjennomsnittlig arbeidstaker har klart, men har aldri tidligere økt arbeidsinntekten med 10 % fra et år til det neste. Jeg anser derfor også dette målet som ambisiøst.

Generelt om ambisjonsnivået i masterplanen: Alle som har fulgt med på denne bloggen en stund, vet at jeg mener at vi i stor grad skaper vår egen framtid, og at våre valg og vaner har mye større betydning på sikt enn tilfeldigheter og flaks. Jeg mener også at vi må ta ansvar for de valg vi har tatt tidligere i livet. Selv har jeg for eksempel valgt å gifte meg og få barn, og dette er valg jeg på ingen måte angrer på. Jeg har også valgt å bruke tid på å ta vare på helsen min. Disse valgene gjør imidlertid at jeg ikke har anledning til å bruke mye mer tid enn jeg allerede gjør på å nå mine øknomiske mål for 2012. Dette er ikke ment som en unnskyldning for å sette meg lavere mål enn jeg kunne ha gjort, men heller som en forklaring på hvorfor målene er satt slik de er. Andre konsekvenser av disse valgene er at jeg ikke har anledning til å bytte til en jobb som ligger langt fra der jeg bor og krever mye reisetid til og fra jobb eller en jobb som vil medføre mye reisevirksomhet. Videre har jeg mulighet til å kutte i mine personlige kostnader, men begrenset mulighet til å kutte i familiens felleskostnader.

Til slutt vil jeg understreke at dette er mål som er satt for akkurat meg og som tar utgangspunkt i min økonomiske situasjon. Jeg vil på ingen måte anbefale noen å kopiere disse målene. For noen er dette store mål, for andre er de små.

Comments (6)

Next entries » · « Previous entries
css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.